ellenszegülés szinonimái

főnév
 • ellenállás, szembeszállás, tiltakozás, szembeszegülés, makacskodás, nyakaskodás, csökönyösség, berzenkedés, böstörködés (régies), makrancosság, dac, trucc (bizalmas), durca
 • engedetlenség, szófogadatlanság, fegyelemsértés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

neoncső

főnév
 • fénycső

valahol

határozószó
 • valamerre
 • akárhol, bárhol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ellenszegülés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

élettartam

főnév
 • élethossz, életidő (régies)
 • fennállás, létezés

demonstrál

ige
 • bemutat, szemléltet, illusztrál, feltüntet, megvilágít, kimutat, jelez, igazol, bizonyít, magyaráz
 • felvonul, tüntet

csörte

főnév
 • asszó (szaknyelvi), összecsapás, menet

bulvárlap

főnév
 • pletykalap

éljenzés

főnév
 • tetszésnyilvánítás, akklamáció (régies), üdvrivalgás, ujjongás, ováció, ünneplés, elismerés, dicsőítés, helyeslés, hurrázás, vivát, vivátozás(régies)

elver

ige
 • megver, összever, laposra ver, elagyabugyál, elrak (bizalmas), eltángál, kiporol (bizalmas), elfenekel, megruház (bizalmas), megtáncoltat, elkalapál (bizalmas), eldönget, eldögönyöz (tájnyelvi), megrak, ellazsnakol (tájnyelvi), elpaskol, eltagol (tájnyelvi), elnáspángol, elpüföl, elnadrágol, elabriktol (tájnyelvi), elagyal (tájnyelvi), helybenhagy, elhusángol, elgyapál (bizalmas) Sz: elhegedüli a nótáját; elhúzza a nótáját; ellátja a baját; elrántja a göncét; kiporolja a nadrágját; elveri a port (valakin); faolajjal gyógyítja a farát (valakinek); keresztülhúzza a vonót (valakin); kiméri neki a házhelyet; kiráz a nadrágjából (valakit); megadja a valaga vacsoráját; megadja bélését a posztónak; megderekalja, mint a kan kutyát; mogyorófaolajjal kenegeti a farát (valakinek); pozdorjává tör; rostát csinál a bőréből (valakinek); somfahájjal kenegeti a háti bőrt; szíjat hasít a hátából
 • (jégeső): elpusztít, tönkretesz, tönkrever, elken (tájnyelvi), elvág (tájnyelvi)
 • (pénzt): elkölt, elpazarol, elfecsérel, eltékozol, elherdál, elszór, szétszór, elpocsékol, fenekére ver, ellumpol, elmulat, elprédál, elsinkófál (tájnyelvi), eltapsol (szleng)
 • (éhséget, szomjúságot): csillapít, megszüntet, olt, elüt (tájnyelvi)
 • elkerget, elűz, kikerget, eltávolít

megdöbbent

ige
 • meghökkent, meglep, megrendít, elképeszt, megdermeszt, letaglóz, szíven szúr, sokkol, lesújt, ledöbbent (szleng), kifektet (szleng), kibuktat (szleng), kiakaszt (szleng), kiüt (szleng), megbotránkoztat, megráz, megriaszt, frappíroz (idegen), elborzaszt

belső II.

főnév
 • lélek, lelkivilág, belvilág (régies)
 • gumibelső, gumitömlő, kerékpártömlő, bicikligumi, tömlő

békesség

főnév
 • béke, nyugalom, csend, csöndesség, egyetértés, összhang, harmónia, kiegyensúlyozottság

betegágy

főnév
 • kórágy (régies)

említett

melléknév
 • mondott, fenti, előbbi, korábbi, nevezett, érintett, kérdéses

fagy1

ige
 • megfagy, kihűl, megdermed, megmerevedik, jeged (tájnyelvi), jégzik (tájnyelvi), körmed (tájnyelvi), megkörömködik (tájnyelvi), gérezik (tájnyelvi)
 • csikorog

gyökértelen

melléknév
 • talajtalan, talajvesztett (választékos), magányos

fog2

főnév
 • agyar
 • fogazás, bütyök, cakk (bizalmas), kamó (tájnyelvi)

ellenvet

ige
 • kifogásol, ellenszegül, szembeszáll, ellenkezik, protestál (régies), replikázik, óv

éles

melléknév
 • borotvaéles, kifent, kiélezett, megélezett, megélesített Sz: éles, mint a borotva
 • heves, sajgó, kínzó, égető, maró, szaggató, hasogató, intenzív, akut
 • metsző, csípős, erős, hideg, dermesztő, friss, kemény
 • süvöltő, fülsiketítő, fülsértő, velőtrázó, harsány, rikoltó, visító
 • markáns, határozott
 • vakító, kápráztató
 • kíméletlen, könyörtelen, bántó, epés, pikírt (bizalmas), gúnyos, szarkasztikus (választékos), metsző (gúny)
 • (pillantás): szúrós, átható

elsőbbség

főnév
 • előny, fölény, primátus (idegen), prioritás (idegen), anciennitás (régies)(bizalmas)

figyelmeztet

ige
 • felhívja a figyelmet, figyelmébe ajánl, avizál (régies), felszólít, felhív
 • int, óva int, megint, pisszent (tájnyelvi)
 • megszid, megdorgál, megfedd, rászól, megró, rendre int, rendreutasít, megleckéztet
 • eszébe juttat, emlékeztet, emlékezetébe idéz, utal

elolvaszt

ige
 • megolvaszt, felolvaszt, megpuhít, meglágyít, cseppfolyósít

dicsőít

ige
 • magasztal
 • áld, bálványoz, istenít, glorifikál (választékos), dicshimnuszokat zeng, dicsér, tömjénez

eltérés

főnév
 • elhajlás, elkanyarodás, elkalandozás, divergencia (szaknyelvi), diverzió (idegen), deviáció (szaknyelvi)
 • különbség, különbözés, különbözőség, differencia, diszparitás (szaknyelvi)

flastrom

főnév
 • sebtapasz, ragtapasz, szépségtapasz
 • vigasz, gyógyír, fájdalomdíj