műegyetem szinonimái

főnév
 • műszaki egyetem, politechnikum (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szimpatizál

ige
 • rokonszenvez, vonzódik, kedvel, rokonszenvet érez (valaki iránt), rokonszenvet táplál (valaki iránt)

átnyúlik

ige
 • átér, áthúzódik, átterjed, átmegy, elér, kiterjed, folytatódik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a műegyetem szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mítosz

főnév
 • hitrege, monda, legenda, mese

megiszik

ige
 • kiiszik, felhajt, lecsúsztat a torkán, kihörpint, elfogyaszt, elkortyol, leönt (bizalmas), lehúz (bizalmas), bedob (bizalmas), bekap (bizalmas), benyakal (bizalmas), elnyel (bizalmas), bevedel, becselekszik (tájnyelvi), belök (tájnyelvi), belöttyint, bezökönt (tájnyelvi), betölt (tájnyelvi), betürköl (tájnyelvi)

megérlelődik

ige
 • megérik, beérik
 • kifejlődik, kialakul, kiformálódik

leszoktat

ige
 • kigyógyít

mozgolódik

ige
 • mocorog, fészkelődik, izeg-mozog, vackolódik (tájnyelvi), nyüszkölődik (tájnyelvi), nem találja helyét, hemzseg (régies)
 • készülődik, indul
 • (tájnyelvi): tevékenykedik, serénykedik, sürög-forog, sürgölődik, tüsténkedik
 • nyugtalankodik, elégedetlenkedik, lázong (választékos), tözög (régies), zendül (választékos), forrong, revoltál (régies)
 • szervezkedik

nyaklik

ige
 • billen, csuklik, bicsaklik
 • ide-oda mozog

közöny

főnév
 • nemtörődömség, közömbösség, érdektelenség, egykedvűség, közönyösség, flegma, érzéketlenség, apátia, tompultság, fásultság, szenvtelenség, részvétlenség, indifferencia (idegen), impasszibilitás (idegen), letargia, indolencia (idegen), tespedtség, nembánomság (tájnyelvi)

kötelez

ige
 • kényszerít, leköt, megszab, elrendel, előír

idióma

főnév
 • kifejezés, szókapcsolat, állandósult szószerkezet
 • (régies): nyelv
 • beszédmód, beszédmodor, beszédstílus
 • nyelvjárás, tájnyelv, tájszólás, dialektus (szaknyelvi), csoportnyelv, rétegnyelv

különszoba

főnév
 • különfülke, box, szeparé (régies)

nyomaték

főnév
 • hangsúly, akcentus, hangsúlyozás, hanghordozás, emfázis (szaknyelvi)
 • kiemelés
 • tekintély, erő, fontosság, nyomósság, horderő, jelentőség
 • hatóerő
 • nehezék, súly, ráadás, tetézés
 • nyomtaték

öblös

melléknév
 • hasas, vastag, telt, bögyökös (tájnyelvi)
 • odvas
 • mély, dörgő, zengő, sztentori (régies)

dzsoint

főnév
 • (szleng): kábítószeres cigaretta, ágyú (szleng), rakéta (szleng), szivar (szleng), szál, spangesz (szleng), spangli (szleng)

rokon I.

főnév
 • vérrokon, hozzátartozó, családtag, atyafi (régies), retyerutya (tájnyelvi), vérség (régies) Sz: segge vége (durva)

pletykás

melléknév, főnév
 • hírhordó, fecsegő, pletykafészek, hírharang, falunyelve Sz: a szeméttel mindent kihord a házból; azt is tudja, melyik oldalán fekszik a király; minden csekélységet más orrára köt; posta a szája; rosszabb a bábánál

műjég, műjégpálya

főnév
 • jégpálya, jég (bizalmas), korcsolyapálya

minő

névmás
 • milyen, micsoda
 • amilyen, aminő (régies)

nemzeti

melléknév
 • hazafias, honszerető (választékos), nacionális (választékos)
 • nacionalista (pejoratív)
 • hazai, honi, belföldi
 • őshonos
 • országos, állami

pimpós

melléknév
 • (tájnyelvi): penészes, romlott, rothadt, virágos (tájnyelvi)

nagyképűsködik

ige
 • nagyzol, feltűnősködik, fölényeskedik, felvág, megjátssza magát, pózol, felfújja magát, fontoskodik, tetszeleg Sz: adja a bankot

meglátás

főnév
 • felfigyelés, megnézés, megtekintés, megpillantás, felismerés, megszemlélés
 • észrevétel, elgondolás, ötlet, felvetés, gondolat, megjegyzés, hozzászólás

nézőpont

főnév
 • szempont, szemszög, álláspont, felfogás, beállítottság, aspektus, perspektíva

plakát

főnév
 • falragasz, hirdetmény, hirdetés, transzparens, közlemény
 • reklám