elkerít szinonimái

ige
 • elkülönít, elválaszt, elrekeszt, elzár
 • körülkerít
 • (tájnyelvi): káromkodik, cifráz (tájnyelvi), szitkozódik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elpucol

ige
 • elinal, elfut, elrohan, elszáguld, elmenekül, odébbáll, kereket old, elszökik, meglép, meglóg (bizalmas), elszelel, lelécel (szleng), olajra lép (szleng), felszívódik (szleng), elillan, megpattan (szleng), elhúz (szleng), eltakarodik
 • (valamit): elkölt, elherdál, elpocsékol

átáll

ige
 • átmegy
 • átpártol, áttér, átszökik, dezertál, csatlakozik
 • vált, változtat, módosít
 • átszerveződik, átidomul (régies), módosul
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elkerít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elegyenget

ige
 • elsimít, lesimít
 • (viszályt): elsimít, elrendez, elintéz, elboronál, elgereblyéz (bizalmas)

dara

főnév
 • gríz, búzadara, árpadara, kukoricadara
 • havas eső, hószemcse, hódara

csokor

főnév
 • virágcsokor, bokréta, csokréta, bukéta (tájnyelvi), bogolya (tájnyelvi)
 • masni (bizalmas), mellcsokor, csokornyakkendő
 • pompon, bojt, bakló (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): csomó, nyaláb, köteg, fürt, rakás, halom, halmaz, kéve
 • (tájnyelvi): csoport, csapat

brávó

főnév
 • (régies): bérgyilkos, orgyilkos

elhamarkodott

melléknév
 • elsietett, elkapkodott, elhirtelenkedett, meggondolatlan, hirtelen, kiforratlan, megfontolatlan, felelőtlen, gondatlan, vigyázatlan (régies), könnyelmű, nemtörődöm, hevenyészett, éretlen, korai, időszerűtlen, szeleburdi, hebehurgya, slendrián

eltérő

melléknév
 • elhajló, széthajló, széttartó, divergens (szaknyelvi)
 • különböző, elütő, differens (szaknyelvi), más, másféle, másfajta, heterogén, másforma, másmilyen, diszkordáns (választékos)

megbarátkozik

ige
 • (valakivel): összebarátkozik, barátságot köt, összemelegedik, összemelegszik, összehaverkodik (bizalmas), megkedvel, megszeret, vonzódik (valakihez), kelilődik (tájnyelvi)
 • (valamivel): megbékül, beleéli magát, beleszokik, beletörődik, megszokik

beleköt

ige
 • (valamibe, valakibe): kifogásol, helytelenít, fennakad, belekapaszkodik, kikezd (valakivel), kötözködik, kötekedik, kritizál, kákán is csomót keres, belekapcáskodik (tájnyelvi), belebojtorkodik (régies)

begyullad

ige
 • (tűz): meggyullad, begyúl, meggyúl, belobban, lángot vet, lángra kap, lángra lobban, fellobban, lobbot vet (választékos)
 • (szerves anyag): befüllik, befülled, megdohosodik, erjed
 • (motor, rakéta): beugrik, beindul, indul, pöccen (szleng)
 • megijed, beijed, megriad, megrémül, begazol (bizalmas), berezel (bizalmas), betojik (bizalmas), megszeppen, inába száll a bátorsága, frászt kap (szleng), rájön a frász (szleng), rájön a szívbaj (bizalmas)
 • (seb): elmérgesedik, elförmed (tájnyelvi), elvetemül (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): felbosszankodik, haragra lobban, kijön a sodrából, kifogy a béketűrésből

beruház

ige
 • befektet, fejleszt, invesztál, ráfordít, rááldoz, belekölt

elvonultság

főnév
 • magány, magányosság, elzárkózás, elzárkózottság, visszavonultság, egyedüllét, elefántcsonttorony (választékos), remeteség

évjáradék

főnév
 • évdíj (régies), apanázs (régies)

gyerekbénulás,gyerme

főnév
 • gyermekparalízis, Heine—Medin-kór (szaknyelvi), poliomyelitis (szaknyelvi)

filmez

ige
 • forgat, felvesz, megfilmesít, filmre visz

elkeveredik

ige
 • elvegyül, elegyedik
 • egyesül, beleolvad
 • elvész, elhányódik, elkallódik
 • eltéved, elkóborol
 • (valakibe): eljut, elvetődik

elcsúszik

ige
 • elesik, elzuppan (tájnyelvi), elsuvad (tájnyelvi)
 • félrecsúszik, megcsúszik
 • elmozdul, eltolódik, elsiklik, elsikamlik (tájnyelvi), elsínül (tájnyelvi), iszamlik (régies), irongál (tájnyelvi)
 • elmegy
 • botlik, hibázik
 • rajtaveszt, megbukik
 • ráfér, elkél

elővesz

ige
 • előszed, előhúz, előkap, előránt, előteremt, előkerít, előkeres, előhoz, előkotor, előhalászik, elővarázsol (bizalmas)
 • felelősségre von, számon kér, kérdőre von, megszid, lehord (bizalmas), ledorongol (bizalmas), elkapja a frakkját (bizalmas), kezelésbe vesz (szleng), megdolgoz (bizalmas)
 • elfog, rátör, hatalmába kerít, erőt vesz

féregnyúlvány

főnév
 • vakbél, appendix (szaknyelvi)

elmaradottság

főnév
 • tudatlanság, műveletlenség, provincializmus, korlátoltság, maradiság, beszűkültség, fejletlenség

demoralizál

ige
 • (közösséget): bomlaszt, zülleszt, destruál (idegen)
 • megmételyez, megront, megtántorít, lealjasít, lealacsonyít

elsötétül

ige
 • elsötétedik, besötétedik, besötétül, elfeketedik, elborul, beborul, elhomályosul, elködösül

figura

főnév
 • alak, tárgy, idom
 • bábu, báb
 • szereplő
 • tánclépés, táncmozdulat, motívum, módozat, változat
 • szerzet, pofa (szleng), csodabogár, fickó