félreérthetetlen szinonimái

melléknév
 • egyértelmű, világos, nyilvánvaló, érthető, magától értetődő, szemmel látható, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, megkérdőjelezhetetlen, félremagyarázhatatlan, vitathatatlan, bizonyos, leplezetlen, kézenfekvő, szembeszökő, szembetűnő, határozott, csalhatatlan, tevőleges (régies), igenleges (régies), kategorikus, szabatos, pontos, egyenes, evidens

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

siránkozik

ige
 • (pejoratív): panaszkodik, sopánkodik, nyavalyog, kesereg, lamentál (bizalmas), nyafog
 • sír, sír-rí, jajgat, jajveszékel, jajong, óbégat, rivalkodik (régies), jajvékol, ájvékol (tájnyelvi), mésog (tájnyelvi)
 • fájlal, búsul, szomorkodik

kenyér

főnév
 • vekni, buci (bizalmas), cipó, döfi (bizalmas), deszka (szleng), körforgalom (bizalmas), máró (szleng), brugó (régies), vekni (bizalmas), miatyánkközepe (tájnyelvi)
 • kenyérkereset, megélhetés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a félreérthetetlen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felelős I.

melléknév
 • kezeskedő, jótálló
 • felelősségteljes, fontos
 • bűnös

elvont

melléknév
 • elvonatkoztatott, absztrakt, elméleti, akadémikus (választékos), spekulatív, teoretikus

elszalaszt

ige
 • elfuttat, elküld, meneszt, elszalajt (tájnyelvi)
 • elmulaszt, kihagy, lemarad (valamiről), lekésik (valamiről), elpasszol (bizalmas), elhibáz, elveszteget, eltéveszt, elnéz, elesik (valamitől), elereszt (régies)(valamivel)

elbújik

ige
 • elrejtőzik, meghúzza magát, bebújik (valahová), megbújik (régies), meglapul, meghúzódik
 • elhúzódik, félrevonul

felkínál, fölkínál

ige
 • felajánl, offerál (régies), átnyújt, odaad, nyújt, odanyújt, odatart
 • áldoz, áldozatot mutat be
 • meghirdet

fojt

ige
 • fojtogat, fullaszt, szorít, megöl, nyuvaszt (tájnyelvi)
 • tömít, szigetel, elzár, eltöm
 • (magába fojt): visszatart, lenyel (bizalmas), elhallgat, eltitkol, elrejt, magába temet

némelyik

névmás
 • egyik-másik, némely, egynémelyik, egynémely, egyes

dedikál

ige
 • ajánl

csőcselék

főnév
 • csürhe, gyülevész had, népség, gaznép (régies), söpredék, a szemetje, bagázs (bizalmas), banda, horda, málhacsapat, falka, szecskevész (tájnyelvi), csajvadék (tájnyelvi), celecula (tájnyelvi), cühőpühő (tájnyelvi), mob (idegen), plebs (pejoratív), canaille (idegen), gyűde (régies)

amazon

főnév
 • hősnő, női harcos
 • sportlovasnő

diszpozíció

főnév
 • rendelkezés, utasítás, intézkedés
 • hajlam, hajlandóság, készség, beállítottság
 • kedv, hangulat, hangoltság, lelkiállapot, kedélyállapot

fortélyos

melléknév
 • cseles, furfangos, ravasz, leleményes, csalafinta, elmés, agyafúrt, körmönfont, ravaszkodó, dörzsölt (bizalmas), csavaros észjárású, találékony, gógyis, fineszes (szleng), fifikás (bizalmas), trükkös (bizalmas), faramuci (bizalmas), firnyákos (szleng)

gombfesték

főnév
 • vízfesték, akvarellfesték

ipa

főnév
 • (régies): após, kedvesapa (tájnyelvi)

házinyúl

főnév
 • nyúl, tengerinyúl (régies), lapin (régies), tapsifüles

félrenevel

ige
 • elkényeztet, elront, elnevel

felcsíp, fölcsíp

főnév
 • fölemel, felmarkol
 • felmar, felhólyagosít
 • (szleng): megismerkedik (valakivel), felszed (valakit) (bizalmas)
 • (pénzt): kap, felvesz, szerez, zsebre vág

ficam

főnév
 • ficamodás, kificamodás, rándulás, kimenyülés (régies), csikkanás (tájnyelvi), kimarjulás (tájnyelvi)

hátradől

ige
 • hátrahanyatlik, hátrahajol, hanyatt fekszik

feltételezés, föltét

főnév
 • feltevés, elgondolás, vélekedés

emlékünnep

főnév
 • emléknap, jubileum, megemlékezés

flexibilis

melléknév
 • hajlékony, rugalmas, alakítható, képlékeny, elasztikus, plasztikus
 • formálható, meggyőzhető, alkalmazkodó, simulékony, készséges, együttműködő

házastárs

főnév
 • hitvestárs, pár, társ, élettárs, hitestárs (régies), házasfél
 • férj
 • feleség, hitves, oldalborda (bizalmas), oldalkocsi (szleng), hátizsák (szleng)