felébreszt, fölébres szinonimái

ige
 • felkelt, felkölt, felver, felráz, felriaszt, felzavar, fellármáz, felijeszt, magához térít, (ágyból) kiugraszt
 • felgerjeszt, felszít, fellobbant, felgyújt, felkorbácsol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

látatlanban

határozószó
 • látatlanul, vaktában, kapásból, találomra, blindre (bizalmas), ab invisis (idegen), in bianco (régies)

húsbolt

főnév
 • hentesüzlet, hentesbolt, húscsarnok, mészárszék, hússzék (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felébreszt, fölébres szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

falidugó

főnév
 • dugaszolóaljzat (szaknyelvi), konnektor, csatlakozó

előugrik

ige
 • előpattan
 • kipattan, kiugrik
 • előreugrik, előrenyúlik

elmeszesedés

főnév
 • mészlerakódás, szklerózis (szaknyelvi)

egybegyűl, egybegyűl

ige
 • összegyűl, összegyűlik, gyülekezik, összesereglik, egybesereglik, csoportosul, összejön
 • felgyülemlik, felhalmozódik, összetorlódik

fejt

ige
 • hántol, hámoz, lehúz, bont, foszt, tisztít
 • kibont, kiold, kivesz, kiszed, hüvelyez, csimál (tájnyelvi), csumál (tájnyelvi)
 • (szenet): csákányoz, kitermel, felszínre hoz, bányászik
 • (rejtvényt): megfejt, megold

fenomenális

melléknév
 • kitűnő, nagyszerű, kiváló, príma, pompás, felséges, óriási, fantasztikus, szenzációs (bizalmas), kolosszális (bizalmas), isteni (bizalmas)
 • bámulatos, csodálatos, tüneményes, káprázatos, mesés, lenyűgöző

műfaj

főnév
 • genre (idegen), zsáner (régies)
 • irály (régies)

csillog

ige
 • ragyog, csillámlik, villog, csillog-villog, fénylik, fényeskedik (régies), sziporkázik, szikrázik, villódzik, villózik, tündöklik, vakít, sugárzik, fényledezik (régies), sajog (régies), világol (régies), csillámpozik (tájnyelvi), gyöngyöl (tájnyelvi), illog-villog (tájnyelvi)
 • brillíroz, tündököl, csillog, remekel, kivágja a rezet, sziporkázik

csavarkulcs

főnév
 • franciakulcs, villáskulcs, gyertyakulcs, csőkulcs

alapállás

főnév
 • alaphelyzet, pozitúra, kiinduló helyzet
 • álláspont, vélemény

csúszó-mászó

melléknév
 • szolgalelkű, alázatoskodó, meghunyászkodó, tányérnyaló, talpnyaló, hajbókoló, hízelgő, tömjénező, bókoló, nyalós, nyalizós, gerinctelen, jellemtelen

ficam

főnév
 • ficamodás, kificamodás, rándulás, kimenyülés (régies), csikkanás (tájnyelvi), kimarjulás (tájnyelvi)

függeszt

ige
 • akaszt, aggat, felakaszt, felköt, fellógat, csemmeszt (tájnyelvi), biggyeszt
 • kapcsol, told, hozzáfűz, kiegészít

idő

főnév
 • időszak, kor, korszak, időköz, időtartam, intervallum, fázis, periódus, ciklus
 • időpont, időhatár, terminus
 • élettartam, életkor, életidő (régies)
 • korhatár
 • időszámítás, időmérés, időjelzés
 • időjárás, ájer (tájnyelvi)
 • igeidő, tempus (szaknyelvi)

hangzavar

főnév
 • zaj, lárma, zsivaj, ricsaj, zenebona, ribillió
 • diszharmónia

feléled, föléled

ige
 • magához tér, újjáéled, életre kel, újjászületik, felocsúdik, felserken (régies), felél (régies), feltenyészedik (tájnyelvi) Sz: új életre támad; visszatér belé az élet
 • felélénkül, felelevenedik, megélénkül, megelevenedik
 • felfrissül, erőre kap, felüdül, kivirul, kedvre kap
 • fellobban, fellángol, (tűz) feltámad

fajankó

főnév
 • fafej, tökfilkó, tökfej, balek, tuskó (bizalmas), suttyó, tahó (bizalmas), surmó, hólyag (bizalmas), bunkó (bizalmas), golyhó (tájnyelvi), mihók (tájnyelvi), fatülök (tájnyelvi), tökkolop (tájnyelvi)

felsikolt, fölsikolt

ige
 • felvisít, sivánkodik (tájnyelvi)

halmozódik

ige
 • gyűlik, felgyülemlik, tornyosodik, tornyosul, torlódik, összegződik, összeadódik

felhatalmazás, fölha

főnév
 • meghatalmazás, megbízás, jogosultság, illetékesség, jogkör, hatáskör, jogosítvány, engedély

elsóz

ige
 • túlsóz Sz: Makó felé tekintett
 • (bizalmas): elad, továbbad, túlad (valamin), elsakerol (tájnyelvi), elsüt (bizalmas)

feltüzel, föltüzel

ige
 • eltüzel, eléget
 • fellelkesít, felbuzdít, felloval, felbiztat, tűzbe hoz, felajz, felszít

hangrezgés

főnév
 • hangvibrálás
 • hanglebegés (szaknyelvi)