főbűnös szinonimái

főnév
 • főkolompos (pejoratív), bandavezér, fővezér

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hajlam

főnév
 • vonzódás, vonzalom, hajlandóság, kedv, készség
 • adottság, rátermettség, tehetség, érzék, véna (választékos), talentum (régies), alkat, jellem, természet, vérmérséklet, beállítottság, diszpozíció (szaknyelvi)
 • fogékonyság, hajlamosság, inklináció (szaknyelvi)

szemétkosár

főnév
 • papírkosár, szemétgyűjtő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a főbűnös szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

filológus

főnév
 • filosz
 • bölcsészhallgató

falubeli

melléknév
 • idevaló, idevalósi, földi, kebelbeli (régies)
 • ismerős, szomszéd
 • falusi, vidéki

etimológia

főnév
 • szófejtés, szószármaztatás, szóelemzés, szóeredet

előrejut

ige
 • előbbre halad, előrenyomul, előretör, előremegy, előreszalad
 • sikert arat, beérkezik, érvényesül, gyarapszik, boldogul, terjed, tért hódít, kiművelődik, virágzik, virul

folyamán

névutó
 • során, közben, idején, alatta

gondtalan

melléknév
 • derűs, derült, nyugodt, vidám, könnyű, boldog, szerencsés, elégedett, könnyed, derűlátó, víg Sz: él, mint Marci Hevesen; úgy él, mint az égi madár; él, mint madár az ágon
 • nyugalmas, békés, csendes, zavartalan, aggálytalan

egyívású

melléknév
 • hasonszőrű, egyforma
 • egyidős, egykorú

édeske

főnév
 • cukorpótló, szacharin, édesítőszer, édesítő

aztán

határozószó
 • azután, utána, majd, később, azt (tájnyelvi)
 • továbbá, és, meg

elcsendesít

főnév
 • lecsendesít, lecsillapít, megnyugtat
 • megszüntet, elhallgattat, elnémít

gúnyolódik

ige
 • csúfolódik, csúfolkodik, kigúnyol, kifiguráz, kiviccel, parodizál, csúfot űz (valakiből), a nyelvét köszörüli (valakin), nevetség tárgyává tesz, ugrat, kipellengérez, bökölődik (tájnyelvi), gusztálkodik (tájnyelvi)
 • viccelődik, évődik, heccel, kötekedik, ironizál, élcelődik, csipkelődik

haldoklik

ige
 • haldokol (választékos), agonizál (idegen), haldosik (tájnyelvi), utolján van (tájnyelvi)
 • halódik, halófélben van, pusztulóban van Sz: a végét járja, az utolját járja, végsőket vonaglik, utolsókat lélegzik, halálán van, halálküzdelmet vív (választékos), haláltusáját vívja, az utolsókat rúgja (durva), dögrováson van (durva), a halál révén áll; a nyelve hegyén van a lélek; ásóra, kapára nem soká fog várni; búcsúzik az árnyékvilágtól; csak órái vannak hátra; Istennél az obsitja; kiveri a halál vize; lába is a temető felé áll; oly aprót lélegzik, mint a moharmag; orrában hordozza a harangozópénzt; orrában van már a harangkötél; tépi a kontraktust; tusakodik a halállal

kaotikus

melléknév
 • zavaros, zűrös (bizalmas), zűrzavaros, rendezetlen, áttekinthetetlen, szervezetlen, fejetlen, kusza, zilált, anarchikus, összevissza

hüledezik

ige
 • megdöbben, elképed, ámul, álmélkodik, ámuldozik, meglepődik, elhűl, meghökken, csodálkozik

föl2

főnév
 • (ételen): hártya, bőr
 • java, legjava, színe

fiatalkorú

melléknév, főnév
 • tinédzser, tini (bizalmas), serdülő, kamasz, bakfis
 • kiskorú

gazdagság

főnév
 • vagyon, javak, birtok, kincs (régies), jószág (régies)
 • jólét, jómód, tőke, mammon (idegen), opulencia (idegen)
 • bőség, pompa, fényűzés, luxus, változatosság, sokrétűség, sokszínűség, színesség, tarkaság, tartalmasság

hörpint

ige
 • kortyol, kortyint, szürcsöl, iszogat, szörcsölget, szörpöl, szörpölget, hörpöl, iszik

fukarkodik

ige
 • takarékoskodik, fösvénykedik, zsugorgat, zsugoriskodik, fillérez, garasoskodik, krajcároskodik, szűkmarkúskodik, spórol (bizalmas), smucigoskodik (bizalmas), kucorkodik (tájnyelvi), gugerkodik (tájnyelvi)

fecsegő

melléknév
 • bőbeszédű, beszédes, közlékeny, szószátyár, locska (régies), locsi-fecsi, nyelves, lepcses, kotnyeles, cserfes, csacska, csatra (tájnyelvi), hetlekotla (tájnyelvi), csiricsáré (tájnyelvi), leffencs (tájnyelvi), fecskes (tájnyelvi), csiribiri (tájnyelvi), kacsasegg (durva), szófosó (durva)
 • pletykás, hírhordó, hírvivő
 • (patak): locsogó, csobogó, csörgedező

germán

melléknév, főnév
 • teuton, német

huzam

főnév
 • tartam, hossz, tartósság
 • (tájnyelvi): huzat, léghuzat, cúg (tájnyelvi)