gyerekség, gyermeksé szinonimái

főnév
 • gyermekkor, ifjúkor
 • csekélység, jelentéktelenség, kicsiség, apróság
 • gyerekesség, pajkosság, csíny, komolytalanság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsalu

főnév
 • zsalugáter, spaletta
 • ablaktábla

esemény

főnév
 • történés, eset, epizód, mozzanat, közjáték, fordulat, incidens, kázus (idegen), faktum (régies), fejlemény, tény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyerekség, gyermeksé szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gólyaláb

főnév
 • gázlóláb, cséklye (tájnyelvi), falábtó (régies)

felzavar, fölzavar

ige
 • felkavar, felkever, felkorbácsol
 • felkelt, felébreszt, felriaszt, felver, felráz, kiugraszt az ágyból

félreállít

ige
 • félretesz, sarokba tesz, szögre akaszt
 • levált, mellőz, kitesz, meneszt, kirúg (bizalmas), kivág, kiszorít, kitúr, kisemmiz, talonba rak (bizalmas), skartba tesz (bizalmas), hidegre tesz (bizalmas)

eszménykép

főnév
 • példakép, ideál, eszmény, mintakép, tökéletesség, tökély, remeke (valaminek), netovábbja (valaminek)

gürcöl

ige
 • gürizik (szleng), fáradozik, dolgozik, erőlködik, verejtékezik, küszködik, töri magát, strapálja magát (bizalmas), hajt, hajból (tájnyelvi), brusztol (szleng), lejsztol (szleng), kulizik (szleng), keccsöl (szleng), robotol (bizalmas), melózik (szleng), gályázik (szleng), güzül (szleng)

hányad

főnév
 • rész, osztályrész, köteles rész (szaknyelvi), adag, darab, törtrész, töredék
 • dézsma, járandóság, kontingens, részesedés
 • arány, részarány, számarány, kvóta (szaknyelvi), ráta (idegen)
 • mérték, mennyiség, hányados, viszonyszám

papucs

főnév
 • házicipő, klumpa, cókó (régies), mamusz, tutyi (bizalmas), csoszi (tájnyelvi), csoszogó (tájnyelvi), lipegő (tájnyelvi), mennybelépő (tájnyelvi), pantofli (régies)
 • papucsférj

előadódik

ige
 • adódik, előfordul, közbejön, előadja magát, előáll, előjön (régies)

ellenállás

főnév
 • szembehelyezkedés, ellenszegülés, szembeszegülés, oppozíció (szaknyelvi), berzenkedés, torzonkodás (régies), ellenvetés, dac, durcálkodás, makacskodás, ellenkezés, rezisztencia (szaknyelvi), engedetlenség, szófogadatlanság, fegyelemsértés
 • felkelés, lázadás, lázongás, forrongás, zendülés
 • védekezés, defenzíva (szaknyelvi)
 • védettség, szívósság, edzettség, ellenállóképesség, immunitás
 • (elektromos) sönt (idegen)

beszari

melléknév
 • (szleng): ijedős, félénk, félős, gyáva, pipogya

elsötétedik

ige
 • befeketedik, besötétül, elsötétül
 • (ég, idő): besötétedik, besötétül, beborul, besimul (tájnyelvi)
 • (arc): elkomorodik, elkomorul

hasonlíthatatlan

melléknév
 • összehasonlíthatatlan, páratlan, párját ritkító, egyedülálló, utolérhetetlen, utánozhatatlan, felülmúlhatatlan, rendkívüli, kivételes, példátlan, példa nélkül álló

hivatás

főnév
 • hajlam, elhivatottság, készség, hajlandóság, elrendeltetés, késztetés, vokáció (idegen), tehetség, rátermettség
 • foglalkozás, mesterség, pálya, szakma, professzió (idegen), szerep, funkció, tiszt, állás
 • életcél
 • feladat, kötelesség, küldetés, rendeltetés, misszió, cél, szolgálat

kifejez

ige
 • szavakba foglal, szavakba önt, magyaráz, kifejt, kifejezésre juttat, kimond
 • megnevez, jelöl, feltüntet
 • tudtul ad, közöl, jelez, gesztikulál, sejtet, érzékeltet
 • mutat, tükröz, ábrázol, megjelenít, visszaad, bemutat, jellemez, tipizál

jelölt II.

főnév
 • pályázó, aspiráns (szaknyelvi), gyakornok
 • kandidátus, várományos

gyertya

főnév
 • mécs, fáklya (régies), szövétnek (régies), viasztekercs
 • (bizalmas): tarkóállás

gézengúz

főnév
 • csibész, kópé, semmirekellő, csirkefogó, mákvirág, rosszcsont, lurkó, mihaszna, naplopó, betyár, zsivány (régies), selma (régies), huncut, imposztor (régies), pernahajder, sehonnai, kurittyoló (régies)

hajtószíj

főnév
 • gépszíj, közlőszíj, hajtóheveder

javában

határozószó
 • nagymértékben
 • nagyban, erősen, ugyancsak, istenigazában, jócskán

gyulladás

főnév
 • tűz, égés, oxidáció (szaknyelvi)
 • bántalom, lob (régies), irritáció (szaknyelvi), inflammatio (szaknyelvi), phlegmasia (szaknyelvi), affekció (szaknyelvi), tüzesség (régies)

férfiasság

főnév
 • nemzőerő, nemzőképesség, potencia
 • erő, bátorság, határozottság, keménység

hálózat

főnév
 • szövedék, vezeték, rendszer, láncolat, szervezet, apparátus, organizáció (idegen)

jelleg

főnév
 • mivolta, stílus, profil, zsáner (bizalmas)
 • sajátság, tulajdonság, meghatározottság, természet, alkat, karakter, arculat, színezet, kvalitás