beidéz szinonimái

ige
 • behív, behí (tájnyelvi), beszólít, berendel, bekér, beparancsol, megidéz (szaknyelvi), behívat, becitál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

borít

ige
 • dönt, fordít
 • önt, zúdít
 • terít, ráborít
 • fed, burkol, takar, lep, ellep

kirohan

ige
 • kifut, kiszalad, kiront, kiszáguld, kirobog, kitódul, hanyatt-homlok kifut
 • kitör, kinyomul, kicsap, kiront
 • kifakad, kitör, rátámad, nekiugrik, nekitámad, felfortyan, torkának ugrik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a beidéz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ballépés

főnév
 • botlás, hiba, tévedés, megtévelyedés, vétség, kisiklás, gikszer (bizalmas), baki (bizalmas), melléfogás, baklövés
 • félrelépés

alighogy I.

kötőszó
 • mihelyt, amint, ahogy, miután

akaródzik, akarózik

ige
 • kedve van, szándékozik, szándékában áll, készül, akar

becsepegtet, becsöpö

ige
 • belecsepegtet
 • (bizalmas): elhitet, elhint (bizalmas), bead (szleng)

bevándorol

ige
 • immigrál (idegen), beköltözik, betelepedik, megtelepszik, letelepszik
 • beutazik, bejár, végigjár

kérdés

főnév
 • tudakozódás, érdeklődés, informálódás, kérdezés, kérdésföltevés, interpelláció (idegen)
 • probléma, feladvány, rejtély, rejtvény, titok, talány
 • vitapont
 • tárgy, téma

bizalmas I.

melléknév
 • meghitt, intim, baráti, közvetlen, közeli, mesterkéletlen, keresetlen, mély, fesztelen, familiáris, családias, bensőséges, testi-lelki, konfidenciális (régies), őszinte, bizodalmas (régies)
 • belső, titkos, diszkrét, magántermészetű, magán-, privát, személyes, magánjellegű, zártkörű

bűbájos

melléknév
 • javas, bűvös, bűvölő, vajákos, varázserejű, varázsos, mágikus, mitikus, boszorkányos, ördöngös, tündéri, táltos
 • bájos, bűvös-bájos, szép, vonzó, csinos, megnyerő, elbájoló, szemrevaló, gyönyörű, elbűvölő, csábító, szépséges, elragadó, káprázatos, lenyűgöző, megejtő, magával ragadó, megragadó, varázslatos, bámulatos, csodálatra méltó, igéző, ragyogó, ennivaló (bizalmas)

ellenkezőleg

határozószó
 • inkább, sőt, másként, fordítva

disszidens

főnév
 • disszidált, emigráns (idegen), külföldre szakadt hazánkfia, idegenbe szakadt hazánkfia
 • szakadár
 • menekült

beír

ige
 • beleír, befirkant (bizalmas), bejegyez, feljegyez, bemásol, inskribál (idegen)
 • bedolgoz, beledolgoz, beiktat, közbeiktat, belevesz, belefoglal, beilleszt, beleilleszt, belesző, betold, beszúr, beleszúr
 • berajzol, belerajzol
 • (vonalat): behúz, striguláz
 • (régies): beleír
 • (tájnyelvi): besoroz

bajos

melléknév
 • fáradságos, megerőltető, nehéz, nehézkes, bonyolult, problémás (bizalmas), kényes, vesződséges

bérgyilkos

főnév
 • orgyilkos, fejvadász, brávó (régies), killer (idegen), spadassin (idegen)

diák

főnév
 • diákgyerek, tanuló, tanítvány, nebuló (bizalmas), növendék, középiskolás, gimnazista, egyetemista, hallgató, egyetemi hallgató, főiskolai hallgató, főiskolás, discipulus (régies)

belefúródik

ige
 • beleszúródik, beleszalad, belemélyed

államvagyon

főnév
 • közvagyon, államkincstár

betanít

ige
 • kiképez, megtanít, begyakoroltat, bemagoltat, szájába rág, fejébe ver, kitanít, kioktat, idomít, betör, treníroz, edz, dresszíroz, abriktol (régies)

diszkrét

melléknév
 • titoktartó
 • tapintatos, finom érzésű, kíméletes, gyengéd, tartózkodó
 • bizalmas, kényes, kínos
 • egyszerű, észrevétlen, visszafogott