gyöngytyúk szinonimái

főnév
 • gyöngyös (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vízszínű

melléknév
 • színtelen, átlátszó
 • (szem): seszínű, savószínű (tájnyelvi), halvány, vizenyős

nárcisz

főnév
 • csokros havadi (tájnyelvi), húsvétvirág, kápolna (tájnyelvi), kápolnavirág (tájnyelvi), kákvirág (régies), náciska (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyöngytyúk szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

görbület

főnév
 • kanyarulat, hajlat, tekervény, ívelés, hajlás, ív, könyök, domborulat, kurvatúra (idegen), kanyar, kígyózás, forduló, lekonyulás

ferencjóska

főnév
 • szalonkabát, császárkabát, Ferenc József-kabát, gérokk

felszít, fölszít

ige
 • lángra lobbant, fellobbant, éleszt, gyújt, felgyújt, felizzít
 • felizgat, fölgerjeszt, felingerel, felbujt, fellázít, felpiszkál, feléleszt, feltüzel
 • heccel, stimulál, fokoz, kivált, felkelt, okoz, támaszt, kelt, előidéz, felszirkotál (tájnyelvi)

evőeszköz

főnév
 • evőkészlet, eszcájg (idegen)

gyászol

ige
 • sirat, gyászban van, gyászt visel
 • sajnálkozik, fájlal, szánakozik, bánkódik, búslakodik, búsul, kesereg

harmonikus

melléknév
 • összhangzatos, összehangzó, összecsengő, dallamos, melodikus, kellemes
 • kiegyensúlyozott, békés, egyetértő, összehangolt, összeillő, passzoló (bizalmas), zavartalan, problémátlan, konfliktusmentes, zökkenőmentes, felhőtlen, jó

párnás

melléknév
 • párnázott, kényelmes
 • telt, puha, kövérkés, pufók, dundi, gömbölyded

előredől

ige
 • előrehajol, előrehajlik, meggörbed, meghajol

elmélkedik

ige
 • gondolkodik, elgondolkozik, gondolataiba mélyed, töri a fejét, elméjében forgat (valamit), töpreng, fontolgat, mérlegel, átgondol, tűnődik, megfontol, elmélyed, rágódik, tépelődik, vizsgálódik, tanulmányoz, studíroz (bizalmas)
 • filozofál, bölcselkedik, meditál, mereng, spekulál, tanakodik

betolakodó

melléknév, főnév
 • behatoló, betörő, birtokháborító, agresszor

eltemetkezik

ige
 • elvonul, visszavonul, eltemeti magát
 • beletemetkezik (valamibe), belemélyed, belemerül, beleássa magát

hátralép

ige
 • hátramegy, visszahúzódik, hátrál, visszahőköl, hátrahőköl

hólyagos

melléknév
 • felhólyagzott, duzzadt, hupolykás (tájnyelvi)

kihever

ige
 • meggyógyul, kigyógyul, erőre kap, kilábal, életben marad, megmarad, túlél
 • kipihen, összeszedi magát, magához tér, átvészel

jósnő

főnév
 • jövendőmondó, jövendölő, szibilla (régies), javasasszony

gyötrődik

ige
 • kínlódik, vergődik, emésztődik, eszi magát, emészti magát, marcangolja magát, tépelődik, rágódik, őrlődik, epekedik, évődik (tájnyelvi), ölődik, szenved, kínokat áll ki, aggódik, vesztegeti a lelkét, sínylődik

gonosz II.

főnév
 • (bizalmas): gazember, haramia, kígyófajzat, lator, pokolfajzat, ördögfajzat
 • ördög, sátán, gonosz lélek
 • gaztett, gonosztett

hálóing

főnév
 • hálóruha, éjing (régies)

jellemábrázolás

főnév
 • jellemzés, jellemrajz, jellemfestés, emberábrázolás (szaknyelvi), leírás, bemutatás

haderő

főnév
 • katonaság, hadsereg, fegyveres erő, honvédség

fikció

főnév
 • koholmány, kitaláció, kitalálás, elmeszülemény, képzelődés, agyrém, képzelem (régies)
 • feltevés, feltételezés

hánt

ige
 • lefejt, lehúz, lefarag, hántol, lehánt, meghánt, hámoz, nyúz
 • foszt (kukoricát), morzsol (kukoricát), kihüvelyez, toklászol (tájnyelvi), lehéjaz

jól

határozószó
 • helyesen, gondosan, pontosan, alaposan, kifogástalanul, sikeresen, hibátlanul, tökéletesen, eredményesen, klasszul (bizalmas), annak a rendje és módja szerint
 • megfelelően, megfelelő módon, helyénvalóan, célszerűen
 • illendően, illedelmesen, udvariasan, fegyelmezetten, kulturáltan, civilizáltan
 • kedvezően, előnyösen, szépen, tetszetősen, ízlésesen, csinosan, gazdagon, bőven, busásan, jócskán, szenzációsan (bizalmas)
 • üdvösen, hasznosan, szerencsésen
 • kielégítően, tűrhetően, meglehetősen, egészségesen, kellemesen, hangulatosan, remekül, pompásan, istenien, fantasztikusan, szenzációsan (bizalmas)
 • gondatlanul, zavartalanul, nyugodtan, egyetértésben, harmonikusan, boldogan
 • alaposan, tüzetesen, nagyon, derekasan, istenesen, keményen, erélyesen, ugyancsak, hathatósan, igen, becsületesen, emberül (tájnyelvi), vitézül (tájnyelvi)
 • biztosan, határozottan, gyorsan, flottul (idegen)
 • világosan, tisztán, élesen, markánsan