féklámpa szinonimái

főnév
 • stoplámpa

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mérték

főnév
 • mennyiség, nagyság, fok, mérv
 • méret, méretarány, lépték
 • fokozat, szint
 • mérő, mérce, mérőedény
 • etalon, standard, norma, zsinórmérték
 • versmérték, ritmus, modus (szaknyelvi), metrum (szaknyelvi), kánon (szaknyelvi), tempó
 • (régies): mérleg
 • határ, mérséklet, mértéktartás, mértékletesség, arányérzék

ovális

melléknév
 • tojásdad, tojásgörbe, kerekded, monyorú (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a féklámpa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ezredes2

főnév
 • ezredparancsnok, óbester (régies), colonel (idegen)

előjáték

főnév
 • bevezetés, előkészítés, prológus, prelúdium (szaknyelvi), előversenyzés (szaknyelvi), introdukció (régies)
 • tapogatás, enyelgés, etyepetye (bizalmas), vihánc (bizalmas), kézimunka (szleng), csöcsörészés (durva), petting (idegen)

ellenben

kötőszó
 • de, azonban, csakhogy, ezzel szemben, ezzel ellentétben, viszont, pedig, különben, máskülönben, holott, ámbár, habár, bár, jóllehet, viszontag (régies)

e

névmás
 • ez, ezen

fázik

ige
 • didereg, vacog, reszket, remeg, fagyoskodik, rázza a hideg, citerázik (bizalmas), cidrizik (bizalmas), fázódik (régies), fázlódik (tájnyelvi), cebereg (tájnyelvi), cerkedezik (tájnyelvi), gebedezik (tájnyelvi), hűtőzik (tájnyelvi) Sz: eszi a reszteltet; vacog a foga; reszket az ina, mint a fázós agáré; reszket, mint a nyárfalevél; reszket, mint a falevél; reszket, mint a kocsonya; csak úgy izzad a nyelve; majd megveszi az isten hidege
 • (valamitől): fél, tart, húzódozik, ódzkodik, idegenkedik, vonakodik, viszolyog, drémál (szleng), trémázik (szleng), caplizik (bizalmas)

feltüntet, föltüntet

ige
 • felír, kiír, megad, közöl, jelez
 • részletez, felsorol
 • (valamilyennek): ábrázol, mutat, beállít, megrajzol, kikiált, minősít, nyilvánít, felharangoz (tájnyelvi)

múlt I.

melléknév
 • régi, régmúlt, egykori, hajdani, ódon, ó (választékos), ősi

cseppfolyósít

ige
 • elfolyósít, felolvaszt, megolvaszt, kondenzál (szaknyelvi), ömleszt (szaknyelvi)

csalamádé

főnév
 • savanyúság, misling (tájnyelvi)

akasztófahumor

főnév
 • fekete humor, galgenhumor (régies)

csordultig

határozószó
 • színültig, színig, telítve, tele, fölig, telis-tele, telesde-tele (tájnyelvi), csordultó-csurranásig (tájnyelvi), csurig (tájnyelvi), csurommal (tájnyelvi), csurtig (tájnyelvi), pirjáig (tájnyelvi), színyártig (régies), tetézve (régies)

fényrekesz

főnév
 • blende (bizalmas), diafragma (szaknyelvi), rekesz, írisz (régies)

frissít

ige
 • üdít, élénkít, megújít, frissel (tájnyelvi)
 • hűsít
 • (szaknyelvi): készel, színít, finomít

hümmög

ige
 • dünnyög, böstörög (tájnyelvi), szunnyog (tájnyelvi), ümget, hümget

hálóing

főnév
 • hálóruha, éjing (régies)

fél I.

főnév
 • oldal, rész, térfél
 • ügyfél, kliens
 • (régies): barát, rokon

exhibicionista

melléknév, főnév
 • magamutogató, kabátos (tréfás), mutatványos (szleng), tárogató (tréfás)

felnyalábol, fölnyal

ige
 • felemel, felfog, felkap, összeszed, összefog, összekapkod, összegyűjt, felölébel (tájnyelvi)

hajt1

ige
 • terel, térít
 • űz, kerget, hajszol, hajkurász
 • siettet, ösztökél, motivál, nógat, ösztönöz, sarkall, serkent, stimulál, sürget, késztet
 • dolgoztat
 • túlterhel
 • rákapcsol, igyekszik, gürcöl, hajrázik, robotol (bizalmas), pedálozik (szleng), keccsöl (szleng), melózik (szleng), agyondolgozza magát
 • purgál (régies), hasmenést okoz
 • vezet, kormányoz, repeszt
 • teker, tapos, működtet (pl. gépet), mozgásba hoz
 • (tájnyelvi): ismételget, hajtogat

felemelkedés, föleme

főnév
 • felszállás
 • fellendülés, felívelés
 • gyarapodás, meggazdagodás, előrejutás, előmenetel
 • felmagasztosulás

előterjesztés

főnév
 • beterjesztés, javaslat, javaslattétel, indítványozás, indítvány, expozé (szaknyelvi), bejelentés, jelentés, jelentéstétel, propozíció (idegen), referátum (szaknyelvi)

felsorolás, fölsorol

főnév
 • előszámlálás, számbavétel, felsorakoztatás, seregszemle, enumeráció (szaknyelvi), részletezés
 • jegyzék, gyűjtemény, lajstrom, lista, katalógus, litánia (idegen)

hallgatólagos

melléknév
 • kimondatlan, implicit (szaknyelvi), beleértett, bennefoglalt, fenntartásos, burkolt, rejtett, titkos(idegen)