enyészet szinonimái

főnév
 • elmúlás, pusztulás, romlás, feloszlás, felbomlás, rothadás, kihalás, halál, vég, megsemmisülés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsidócseresznye

főnév
 • kláriscseresznye, kláriskorall, korallcseresznye, korallfű, lámpácskavirág

mellőz

ige
 • mulaszt, elmellőz, elhanyagol, hanyagol, elhallgat, eltekint, felhagy, tartózkodik, kitér, őrizkedik
 • elutasít, elhárít, figyelmen kívül hagy, átsiklik (valamin), fumigál, ad acta tesz, ignorál (idegen), visszautasít, negligál (idegen), megtagad, bojkottál, kerül, hatálytalanít, érvénytelenít
 • félretesz, talonba tesz, elnéz valaki feje fölött, keresztülnéz (valakin), félreállít, félretol, levált, kirúg (bizalmas), kizár, kihagy, háttérbe szorít, eltávolít, elbocsát
 • semmibe vesz, átnéz (valakin), kicsinyel, levegőnek néz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a enyészet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elszigetelt

melléknév
 • magános, magányos, egyedülálló, zárkózott, hallgatag, különálló, visszavonult, izolált, el van vágva (valamitől)
 • szórványos, egyes, elválasztott, elkülönített

éhínség

főnév
 • éhezés, éhség, kiéhezettség, koplalás, böjt, böjtölés, nélkülözés, nyomor, nyomorgás, szegénység, szűkölködés, ínség, hét szűk esztendő

egzakt

melléknév
 • pontos, szabatos, egyértelmű

csiripel

ige
 • csipog, csivitel, csicsereg, énekel, dalol, trillázik, fütyül, csicserél (tájnyelvi), csirimpol (tájnyelvi), zsibol (régies), hangicsál (régies)
 • csacsog, fecseg, locsog, cseveg, beszél, kotyog, karattyol (bizalmas), pletykál

elzár

ige
 • bezár, elcsuk (bizalmas), elreteszel, berigliz, belakatol, ellakatol (régies), elrácsol (régies)
 • bebörtönöz, börtönbe vet, börtönbe zár, becsuk (bizalmas), lecsuk, leültet (bizalmas), bekasztliz (tájnyelvi), hűvösre tesz (bizalmas), lakat alá tesz, rács mögé tesz, rács mögé dug (bizalmas), kivon a forgalomból (bizalmas), besittel (szleng), sittre vág (szleng), bekóteroz (tájnyelvi), bekopertáz (tájnyelvi)
 • (nyílást): eltöm, betöm, betapaszt, eldugaszol, eldugít
 • (utat): eltorlaszol, elbarikádoz, lezár, elrekeszt, elválaszt
 • (készüléket): kikapcsol, lezár

falánk

melléknév
 • mohó, torkos, éhes, nagyevő, nagyétkű, étkes, pákosztos (bizalmas), haspárti, haspók (bizalmas), gourmand (idegen), kajtár (tájnyelvi), ettes (tájnyelvi), kodé (tájnyelvi), mohos (tájnyelvi), habzsi (tájnyelvi), bőbélű, nagybelű, sáskabélű (tájnyelvi), bélpoklos, lóbelű (szleng), zabagép (szleng) Sz: a vasszöget is megeszi; a fogával ás magának vermet; álmában is bográcshoz ül; annyit eszik, mint egy ló; csak azt bánja, hogy mint az ökörnek, két gyomra nincs; csecsemő korában hat rágó dajkája volt; első és utolsó az asztalnál; farkas lakik a gyomrában; farkasétvágya van; feneketlen a gyomra, mint a szabó gyűszűje; ha jóllakott is, a szeme éhezik; kenyérrel hál az ágyban; két pofára eszik; ki nem veszik a kezéből a sódart; köpülővel tömi magába; lyukas a gyomra; maga fogával ássa a sírját; mindent bevesz a béle, mint a moslékos sajtár; mindent maga akar elnyelni, mint a farkas; mindig kásán, babon az esze; mintha kaptafára verték volna a gyomrát; nem rágja a falatot, csak nyeli; ördög van a begyében; telhetetlen Mohamed; tepsi túrós lepény lyukas fogát tölti; zabál, mint a disznó(bizalmas)

megtűr

ige
 • eltűr, elvisel, elszenved, kibír
 • tolerál

borvörös

melléknév, főnév
 • gránátszín, bordó, sötétvörös, mélyvörös

boglya

főnév
 • szénaboglya, kazal, asztag, kalangya (tájnyelvi)

butaság

főnév
 • oktalanság, ostobaság, tanulatlanság, tudatlanság, hülyeség, bolondság, műveletlenség, badarság, dőreség, balgaság, botorság, korlátoltság, esztelenség, bárgyúság, gyerekség, gyerekesség
 • képtelenség, zagyvaság, sületlenség, szamárság, csacsiság, marhaság (bizalmas), baromság (durva), ökörség (durva)

fegyelem

főnév
 • fegyelmezettség, diszciplína (idegen), önfegyelem, önuralom, szigorúság, szigor, mérséklet, rend, keménység, drill (idegen), móres (régies), virga (régies), zabla (választékos), gyeplő (választékos), korda (választékos), fenyíték (régies), fegyelet (tájnyelvi)

felsegít, fölsegít

ige
 • talpra állít, felemel, felkarol, feltángál (tájnyelvi)
 • (régies): felsegélyez, megsegít
 • (ruhát): ráad

havasi

melléknév
 • alpesi, alpi, bérci, hegyi

gitározik

ige
 • penget

epebajos

melléknév
 • epés (bizalmas), epebeteg

élsportoló

főnév
 • bajnok, csúcstartó

ételhordó

főnév
 • ebédhordó, éthordó

gémberedett

melléknév
 • megmerevedett, megdermedt, meredt, zsibbadt, giber (tájnyelvi), körmedt (tájnyelvi)

eretnek

melléknév
 • szakadár, hitehagyó, elhajló, heretikus (idegen), heterodox (idegen), schizmatikus (idegen)

elárvul

ige
 • árván marad, árvaságra jut, árvahodik (tájnyelvi), megárvalodik (tájnyelvi)
 • elgyámoltalanodik, elszontyolodik, elcsügged, elanyátlanodik

ezért I.

határozószó
 • emiatt, ennek következtében, ez okból
 • evégett, e célból, evégből, evégre

gézengúz

főnév
 • csibész, kópé, semmirekellő, csirkefogó, mákvirág, rosszcsont, lurkó, mihaszna, naplopó, betyár, zsivány (régies), selma (régies), huncut, imposztor (régies), pernahajder, sehonnai, kurittyoló (régies)