borvörös szinonimái

melléknév, főnév
 • gránátszín, bordó, sötétvörös, mélyvörös

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kantni

főnév
 • szegély, szél, perem, él

teljesítmény

főnév
 • hatás, hatásfok, eredmény, versenyeredmény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a borvörös szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bíráló II.

főnév
 • kritikus, recenzens (szaknyelvi), műbíráló, műítész (régies), ítész (régies), szakértő, opponens (szaknyelvi), zsűritag

babusgat

ige
 • dédelget, becéz, becézget, kényeztet, dajkál, ringat, cirógat, babusgat, ölelget, csókolgat, ajnároz

átlát

ige
 • keresztüllát
 • átfog, áttekint, megért, felfog, rájön, ráébred, ráeszmél, észlel, észrevesz, fölfog, tisztába jön, kiismer

alantas II.

főnév
 • beosztott, alárendelt
 • alattos (régies)

bolha

főnév
 • bósi (tájnyelvi), feketemarha (tájnyelvi), kukusz (tájnyelvi)

cukros

melléknév
 • cukrozott, édes, mézes, édeskés, édeses
 • helyes, helyre, kedves, csinos, ügyes, eleven, fürge, ennivaló (bizalmas), aranyos, hercig (bizalmas)
 • (bizalmas): cukorbeteg, cukorbajos, diabéteszes (szaknyelvi), diabetikus (szaknyelvi), cukra van (bizalmas)

kiterjedés

főnév
 • nagyobbodás, szélesedés, bővülés, tágulás, nyúlás, dilatáció (idegen)
 • dimenzió
 • nagyság, méret, terjedelem, extenzió (idegen), formátum

csattan

ige
 • cserdül, csattanít (tájnyelvi), csetten, pattan, durran, dörren, csörren, dördül, pukkan, rittyen (régies)
 • cuppan (csók)

dél

főnév
 • délidő, ebédidő

érthető

melléknév
 • megérthető, felfogható, kézzelfogható, félreérthetetlen, közérthető, belátható, logikus, egyértelmű, megfogható, világos, áttekinthető, tiszta, épkézláb Sz: világos, mint a túlsó sor
 • kivehető, artikulált, tagolt, szabatos

elhatárol

ige
 • elválaszt, elkülönít, elrekeszt, elszigetel, izolál (választékos), szeparál (választékos)
 • (elhatárolja magát): elhatárolódik, elzárkózik, visszautasít, megtagad

borzongás

főnév
 • remegés, reszketés, cidrizés, didergés, vacogás, hideglelés, hidegrázás, libabőr, lúdbőr, lúdbőrzés

biccentés

főnév
 • bólintás, köszönés
 • (tájnyelvi): sántítás

cella

főnév
 • börtöncella, zárka, fogda, hűvös (bizalmas), kalitka (szleng), egyes (szleng), kaszni (bizalmas), sitt (szleng), áresz (szleng), áristom (régies), kóter (régies)
 • kamra

elfacsarodik

ige
 • elcsavarodik, eltekeredik
 • (tájnyelvi): elkeseredik, sírva fakad
 • elformátlanodik, eltorzul
 • elfintorodik

brit

melléknév, főnév
 • angol, nagy-britanniai

bánat

főnév
 • szomorúság, szomorkodás, bánkódás, bú (választékos), búbánat, búsulás, búslakodás, mélabú, búsongás (régies), elkeseredés, elkeseredettség, keserűség, keserv, ború, rosszkedv, kedvetlenség, lehangoltság, levertség, letörtség, boldogtalanság, csüggedtség, melankólia, depresszió, szívfájdalom, szívbaj (régies), szívaggály (régies), fájdalom, szenvedés
 • bűnbánat, megbánás

címkéz

ige
 • vignettáz (idegen), céduláz
 • minősít, besorol

elhalványodik

ige
 • elhalványul
 • elsápad, elfehéredik
 • elszíntelenedik, színét veszti, kifakul, megkopik, kikopik
 • (emlék): elmosódik, elhomályosodik, gyengül, meggyengül, tompul, eltűnik, kitörlődik, elfelejtődik
 • eltörpül, nyomába se ér