borszesz szinonimái

főnév
 • etilalkohol, alkohol, spiritusz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

harcmozdulat

főnév
 • hadművelet, operáció (szaknyelvi)

maga2

névmás
 • ön, kegyed, kend (régies), kegyelmed (régies), kelmed (régies), magácska (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a borszesz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bimbódzik, bimbózik

ige
 • rügyezik, (rügy) kipattan, feslik
 • születőben van, születik, születőfélben van, alakul

babkávé

főnév
 • szemes kávé, kávé

átköt

ige
 • átkötöz, összekötöz, bekötöz, körülköt, becsomagol, rögzít, összeszíjaz, átövez (választékos), megerősít
 • kötést cserél, bepólyál, bebónyál (tájnyelvi)

alakváltozás

főnév
 • deformálódás, deformáció, torzulás
 • átváltozás, átalakulás, metamorfózis (szaknyelvi)

bokszoló I.

melléknév
 • verekedő, öklöző, bunyózó (szleng)

cukordinnye

főnév
 • sárgadinnye

kitekeredik

ige
 • elfordul, elcsavarodik
 • kicsavarodik, kisodródik

csatazaj

főnév
 • harci zaj, harci lárma, hadilárma, harczaj (régies)
 • (bizalmas): zenebona, perpatvar, lárma

dekáz, dekázik

ige
 • aprólékoskodik, kicsinyeskedik, deciz (tájnyelvi), fukarkodik, méricskél
 • (labdát) emelget

értelmi

melléknév
 • észbeli, elmebeli, intellektuális, szellemi, logikai, mentális (idegen)

elharap

ige
 • kettéharap, szétharap
 • (szót): lenyel (bizalmas), elhallgat

borzad

ige
 • megremeg, megborzong
 • irtózik, iszonyodik, undorodik, utál, émelyeg, borsódzik a háta, berzed (tájnyelvi), retteg, reszket, fél

bibi

főnév
 • (bizalmas): seb, sérülés, sebesülés, szúrás, sebhely, horzsolás, zúzódás, fakadékocska (régies)
 • (bizalmas): bibe, akadály, baj, bökkenő, nehézség, gát, torlasz, galiba

cégvezető

főnév
 • igazgató, főnök, ügyvezető, menedzser

élettelen

melléknév
 • halott, holt, elpusztult, kimúlt, megdöglött
 • üres, kopár, sivár, hideg, szürke, kietlen, lélektelen (választékos), unalmas, egyhangú, monoton, színtelen, vérszegény, szellemtelen, száraz, sótlan
 • szervetlen, anorganikus
 • kihalt, néptelen, elhagyott, elhagyatott, puszta

bricska

főnév
 • homokfutó, cséza, kabriolet (régies)

balzsam

főnév
 • kenőcs, kenet, gyógyír, ír, orvosság
 • (lelki) vigasz, enyhülés, enyh (régies)

cím

főnév
 • verscím, regénycím
 • lakáscím, lakcím, adressz (régies)
 • címzés
 • címzett
 • rang, fokozat, állás, titulus, titula (tájnyelvi)
 • jogcím, jogalap, ürügy, alap
 • (vminek a címén): fejében, gyanánt, képében (régies)

elhajt

ige
 • elterel
 • elriaszt, elhesseget, elkerget, elűz, elüldöz, eltávolít, elzavar, eloszlat, elküld
 • (magzatot): kikapar, elcsinál (bizalmas)
 • (szleng): elvisz, ellop, elcsen, elcsór (szleng)
 • (járművön): elmegy, elrobog, eltávozik, elhajtat, eltűz (szleng)