bódulat szinonimái

főnév
 • bódultság, kábultság, kábulat, mámor, szédület, zsibbadtság
 • eszméletlenség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

holott I.

kötőszó
 • bár, ámbár, noha, pedig, jóllehet, ellenben

betekint

ige
 • benéz, bepillant, bekukkant
 • bepillant, áttanulmányoz, tájékozódik (valamiről), átvizsgál, ellenőriz, szemügyre vesz, beleolvas, átfut
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bódulat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

beteg I.

melléknév
 • keresőképtelen
 • gyengélkedő, nyavalyás (bizalmas), rossz bőrben levő, lázas, kórságos (régies), maródi (régies), kólikás (tájnyelvi), jóltehetetlen (tájnyelvi), bajos (tájnyelvi), dögrováson van (durva) Sz: hálni jár belé a lélek; nyomja az ágyat; olyan egészséges, mint a falhoz vert macska; se tehetek, se mehetek; sóban van
 • bolond, ütődött (bizalmas), féleszű, hibbant, zavart, tökéletlen
 • ferde hajlamú, perverz, abnormális, fajtalan (régies)
 • hitvány, gyatra, ócska, gyenge

átnéz

ige
 • keresztülnéz, átkukucskál, átles, átpillant
 • átmegy, átugrik
 • felügyel (valakire), vigyáz (valakire), ellenőriz, figyelemmel kísér, szemmel tart
 • (valakin): keresztülnéz, semmibe vesz, levegőnek néz
 • végignéz, elolvas, átolvas, átismétel, átböngész, átlapoz, végigpásztáz, végigfut, megnéz, áttekint, átfut, átvizsgál, megvizsgál, ellenőriz, átkutat, kontrollál, tanulmányoz, szemrevételez, revideál, átszámol, átgusztál (tájnyelvi), átnézel (tájnyelvi), átnyálaz (szleng)

ás

ige
 • felás, váj, kotor, túr, feltúr, kimélyít, mélyeszt (tájnyelvi), kiváj, forgat (földet), ürepít (régies)
 • kiás, bányászik, kihantol, exhumál, előkapar(régies)
 • elás, elhantol (választékos), elföldel, eltemet
 • feltár

agyszélhűdés

főnév
 • agyvérzés, agyhűdés (régies), szélütés, gutaütés, guta, szélhűdés (régies), apoplexia cerebri (szaknyelvi)

bíráló II.

főnév
 • kritikus, recenzens (szaknyelvi), műbíráló, műítész (régies), ítész (régies), szakértő, opponens (szaknyelvi), zsűritag

célzás

főnév
 • célozgatás, utalás, hivatkozás, említés, sejtetés, példálózás, sugalmazás, sugallás, intés, ajánlat, figyelmeztetés, mellékértelem, allúzió (idegen)

királyi

melléknév
 • uralkodói, fejedelmi, vezérlő
 • fenséges, felséges, magasztos, tekintélyes, lenyűgöző, remek, impozáns, ragyogó, pompás

ciripel

ige
 • cirpel, prücsköl (tájnyelvi), frityeg (tájnyelvi), csirikel (tájnyelvi), csirikol (tájnyelvi), csürköl (tájnyelvi), fütyül (tájnyelvi)

csördül

ige
 • csörren, zörren, zördül

építmény

főnév
 • épület, fal, alkotmány, alkotvány (régies), szerkezet, csinálmány, létesítmény, műtárgy, objektum, tákolmány, ház

elemel

ige
 • félretesz, levesz, áttesz, átemel
 • eltulajdonít, elvesz, elszed, ellop, elcsen, eloroz, elcsór (szleng), megfúj (szleng), megcsap (bizalmas), meglovasít (szleng), lenyúl (szleng), elcsakliz (bizalmas), elköt, elhappol (szleng)

boglyakemence

főnév
 • (tájnyelvi): búbos kemence, búbos, banyakemence

beszédes

melléknév
 • közlékeny, bőbeszédű, cserfes, nyelves, csacsogó, fecsegő, locsi-fecsi, szószátyár, szószaporító, bőszavú, elokvens (régies), ékesszóló
 • kifejező, sokatmondó, meggyőző, árulkodó

bújtat

ige
 • rejteget, dugdos, dug, rejt
 • átdug, áthúz
 • (ruhadarabba): bebújtat, bedug
 • (tájnyelvi): (szőlőt) bujt, buktat, homlít (tájnyelvi)

elboronál

ige
 • elsimít, elegyenget, megold, elintéz
 • (tájnyelvi): elcsen, ellop

bóra

főnév
 • bukószél

augusztus

főnév
 • nyárutó, Kisasszony hava (régies)

bűnbánat

főnév
 • bűntudat, megbánás, töredelem (régies), sajnálkozás, önvád, lelkiismeret-furdalás, lelkifurdalás, vezeklés, szánom-bánom, magába szállás, penitencia (idegen)

elegyedik

ige
 • keveredik, elegyül, vegyül, ötvöződik, összeolvad
 • (valaki valamibe): avatkozik, bonyolódik, bocsátkozik, ereszkedik, bekapcsolódik, hozzászól, közösödik (régies)