elszorul szinonimái

ige
 • összeszorul, összehúzódik, elfullad

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bomba I.

főnév
 • pokolgép, robbanólövedék, robbanószer, robbanóanyag, plasztikbomba

zilál

ige
 • összekuszál, szétkuszál, összekócol, összegubancol, felborzol, összeborzol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elszorul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elolvaszt

ige
 • megolvaszt, felolvaszt, megpuhít, meglágyít, cseppfolyósít

dzsem

főnév
 • gyümölcsíz, íz, lekvár, liktárium (régies)

dokumentum

főnév
 • bizonyíték, okmány, okirat, irat, tanújel, tanúsítvány, bizonyság, papír, írás

csap2

főnév
 • faék, faszeg
 • szelep, vízcsap

elpusztít

ige
 • tönkretesz, megsemmisít, feldúl, lerombol, romba dönt, összerombol, szétzúz, összezúz, letarol, eltöröl, leradíroz
 • megöl, leöl, meggyilkol, legyilkol, lemészárol, lekaszabol
 • (ételt): befal, felfal, behabzsol, bekebelez, felél, megeszik

esemény

főnév
 • történés, eset, epizód, mozzanat, közjáték, fordulat, incidens, kázus (idegen), faktum (régies), fejlemény, tény

megnyilatkozás

főnév
 • kijelentés, beszéd, közlés, állásfoglalás, nyilatkozat, véleménynyilvánítás, kifejezési forma, manifesztáció (idegen), megnyilvánulás, reveláció (idegen), kinyilvánítás, megjegyzés, közzététel, bemutatás

bíróság

főnév
 • törvényszék, ítélőszék (régies), büntetőbíróság, büntetőtörvényszék, kúria (régies), tábla (régies), ítélőtábla (régies), tribunál, törvény, judícium, vértörvényszék, járásbíróság, semmítőszék, hadbíróság

betér

ige
 • befordul, bekanyarodik
 • bemegy, belép, benéz, beugrik, beköszön, betéved, belátogat, bekukkant, beszalad, betoppan
 • (tájnyelvi): befér

borbély

főnév
 • fodrász, férfifodrász, hajvágó, hajnyíró, borotvás (tájnyelvi), szakállverő (tréfás), frizőr (idegen), tonsor (idegen), figaró (régies)
 • (régies): sebész, felcser, seborvos, sebgyógyító

évad

főnév
 • idény, szezon, évszak, időszak, ciklus

felfed, fölfed

ige
 • kitakar, elétár, megmutat, látni enged, napvilágra hoz, feltár, lerántja a leplet (valamiről), leleplez, szellőztet, elárul, elmond, exponál (idegen), revelál (idegen), felplankol (idegen), kivilágosít (tájnyelvi)
 • megfejt, megold, kibogoz, fényt derít (valamire), megmagyaráz, tisztáz

hangjáték

főnév
 • rádiójáték, rádiódráma, rádiódarab

függetlenít

ige
 • felszabadít, elszakít, önállósít
 • emancipál (idegen), egyenjogúsít

eltángál

ige
 • elver, megver, elagyabugyál, elpáhol, elnáspángol, elkalapál (bizalmas), elpüföl, elfenekel, elrak (bizalmas), eldönget, elcsépel (bizalmas), elnadrágol

elnagyol

ige
 • összecsap, összeüt, hevenyész (választékos), elhandrikáz (tájnyelvi), elnagyjáz (tájnyelvi)

érdekeltség

főnév
 • elfogultság, érintettség, érdek
 • részvétel, részesedés
 • (régies): érdeklődés

freskó

főnév
 • falfestmény, mennyezetfestmény

elvégez

ige
 • befejez, bevégez (választékos), teljesít, végrehajt, megcsinál, megvalósít, megtesz, végbevisz, véghezvisz, végére ér, elfogyat (tájnyelvi), letud (bizalmas), elintéz, (iskolát) kijár
 • (régies): elhatároz, rászánja magát

egzakt

melléknév
 • pontos, szabatos, egyértelmű

erős

melléknév
 • izmos, acélos, szívós, edzett, erőtől duzzadó, életerős, erőteljes, masszív, tagbaszakadt, keménykötésű, vasgyúró, muszklis (bizalmas), munkabíró, díjbirkózó, vállas, izomkolosszus, kisportolt, deltás (bizalmas), stramm (bizalmas), muszklimiska (bizalmas), izompacsirta (tréfás), deltamatyi (szleng), kajakos (szleng), markos (tájnyelvi), jókötésű (tájnyelvi), erősfájú (tájnyelvi), agyas-fejes (tájnyelvi) Sz: a dűlő hegyet vállával megtámaszthatná; csupa acél, csupa vas; egyik kezével a bika szarvát tartja, a másikkal agyonüti azt; ember a gáton; ember a talpán; erős, mint fában a görcs; erős, mint a vas; erős, mint az acél; erős, mint a bika; erős, mint a bástya; erős, mint a bivaly; erős, mint a medve; erős, mint a szikla; erős, mint az ökör; erős, mint a zsidó vallás; erős, mint a somfa; erős, mint a római vallás; fejszével kell agyonütni, hogy meghaljon; kemény fából faragták; kétszer kell agyonütni; kicsinyes mennykő sem árt neki; magyar apának a fia; markában hordozza a lelkét; nekiesik a folyó derekának; (gyerekről) olyan erős, mint egy kis vasék; olyan ereje van, mint Sámsonnak; olyan, mint a cövek; sárkánytejet szopott; Toldi Miklós unokája; úgy áll, mint a Sion hegye
 • (testrész): kövérkés, telt, vaskos, vastag, dús, dundi
 • szilárd, tartós, teherbíró, kemény, elszakíthatatlan, stabil
 • méregerős, csípős, maró, égető, pikáns, fűszeres, tüzes (bor)
 • (hang): érces, harsány, harsogó, velőtrázó
 • nagyfokú, nagymérvű, intenzív, heves, nagy erejű, erőteljes
 • határozott, szigorú, erélyes, vaskezű, rendíthetetlen
 • (tréfa): túlzó, durva, borsos, vaskos, otromba

futurológia

főnév
 • jövőkutatás, jövőtudomány