beszerez szinonimái

ige
 • megvesz, megvásárol, megkap, hozzájut, előteremt, szert tesz (valamire)
 • megszerez
 • (állásba) (tájnyelvi): beajánl, bejuttat, behelyez, beóferol (tájnyelvi), elszerez (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

esőkabát

főnév
 • esőköpeny, anorák, viharkabát, orkánkabát (régies), orkán (régies)

közbeiktat

ige
 • beilleszt, betold, beszúr, betesz, bevesz, beékel, közbesző
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a beszerez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

beleizzad

ige
 • megizzad, összeizzad (valamit), átizzad (valamit)
 • elfárad, kimerül

arcátlanság

főnév
 • szemtelenség, pimaszság, pofátlanság (durva), szemérmetlenség, szégyentelenség
 • gyalázatosság

amennyiben

kötőszó
 • ha, hacsak, feltéve, hogyha, akkor
 • ugyanis, hiszen, tudniillik

bepanaszol

ige
 • bejelent, beárul, beperel, panaszt emel (valaki ellen), panaszt tesz (valaki ellen), megvádol

bozót

főnév
 • aljnövényzet, sűrű, erdőalja, sarjúerdő, cserjés, rekettyés, cseplesz (tájnyelvi), ciher (tájnyelvi), csekmet (tájnyelvi), csohó (tájnyelvi), kaszálófenék (régies)

kificamít

ige
 • megrándít, megránt, kimarjít (tájnyelvi)

bujdokol

ige
 • (választékos): bujdosik, bujkál, rejtőzik, lappang

csehszlovák

főnév, melléknév
 • cseh, cseszkó (bizalmas), cselák (szleng)

elszomorodik

ige
 • elszontyolodik, elkomorul, elhagyja magát, magába roskad, reményét veszti, elkedvetlenedik, letörik, lekonyul, elkeseredik, bánkódik, elbúsul, kesereg, búsong, búslakodik, emészti magát, elfancsalodik (tájnyelvi), elkompolodik (tájnyelvi), elkuncsorodik (tájnyelvi), elszompolyodik (tájnyelvi), megfelhőzik (tájnyelvi), elkámpicsorodik, kétségbe esik, elszorul a szíve

egyfajta

melléknév
 • egyféle, egyforma, egyfajtú (tájnyelvi), egységes
 • bizonyos, valamilyen, valamifajta, valamiféle

beszorul

ige
 • beragad, akad, megakad, bedugul, betömődik, beékelődik, bereked (tájnyelvi)
 • meghúzza magát (valahol)
 • (sportban): behúzódik, védekezik

belead

ige
 • beletesz, belevegyít, elvegyít, belekever, hozzáad, hozzátesz
 • (erőt, energiát): ráfordít (valamire), beleöl, rááldoz, befektet

bojkottál

ige
 • kiközösít, kirekeszt, kizár, elutasít, elszigetel, izolál, mellőz

egres

főnév
 • (tájnyelvi): köszméte (tájnyelvi), pöszméte (tájnyelvi), piszke (tájnyelvi), biszke (tájnyelvi), tüskeszőlő (tájnyelvi), csipkeszőlő (tájnyelvi), füge (tájnyelvi), bickéce (tájnyelvi), bucsok (tájnyelvi), függöly (tájnyelvi), godona (tájnyelvi)

bevégez

ige
 • befejez, elvégez, végez (valamivel), megtesz, elkészít, véglegesít, felépít, tető alá hoz, végrehajt, véghezvisz, teljesít, betetőz, megvalósít, kivív, konszummál (idegen), perfektuál (idegen)
 • véget vet (valaminek), berekeszt, lezár, felszámol, bezár, felhagy (valamivel)

áru

főnév
 • árucikk, cikk, kereskedelmi cikk, iparcikk, termék, gyártmány, portéka
 • teheráru, rakomány, szállítmány, fuvar
 • (szleng): csinibaba, csaj (szleng), spinkó (szleng), bőr (szleng)

bordázat

főnév
 • bordázás, redőzet, erezet, mintázat
 • (tréfás): feleség, oldalborda (bizalmas)

egyesülés

főnév
 • összeolvadás, egybeforrás, összekeveredés, elegyedés, összefogás, összeömlés, egybetorkollás, összekapcsolódás
 • szövetkezés, szövetség, társulás, szervezet, egyesület, fúzió, integráció (idegen), koalíció, unió, korporáció (régies), konfraternitás (idegen)