elsinkófál szinonimái

ige
 • ellop, elcsen, elemel, elsikkaszt, elcsíp, magához vesz, elvisz, eldug, zsebre tesz, zsebre dug (bizalmas), megdézsmál, elcsór (szleng), elmismásol (bizalmas), elcsakliz (bizalmas), megcsap (szleng), rajzol (szleng), elidegenít (szaknyelvi), eltulajdonít, zabrál (szleng), megfúj (szleng), zsebel (szleng)
 • (régies): elherdál, elpazarol, elpocsékol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

asztalka

főnév
 • toalettasztal, konzol

kintorna

főnév
 • verkli, sípláda (régies), tekerőgép (régies), kornyika, zenélőláda
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elsinkófál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elmegyógyintézet

főnév
 • ideggyógyintézet, bolondokháza, őrültekháza, zárt intézet (bizalmas), tébolyda (régies), diliház (bizalmas), vicces ház (szleng), vigyorgó (szleng), bolondház (régies)

drótkerítés

főnév
 • sodronykerítés, drótfonatkerítés, dróthálókerítés

díszemelvény

főnév
 • dísztribün, pódium

cukorbetegség

főnév
 • cukorbaj, cukor (bizalmas), diabétesz (szaknyelvi), cukros húgyár (régies)

előrehaladás

főnév
 • haladás, előremenetel, érvényesülés, eredményesség, fejlődés, emelkedés, előrelépés, térnyerés, gyarapodás, boldogulás, progresszivitás (idegen), progresszió, csinosodás (régies), előbbre jutás, előmenetel

erőtlen, erőtelen

melléknév
 • gyenge, elgyengült, elerőtlenedett, beteges, inaszakadt (régies), elesett, fáradt, bágyadt, bágyatag (választékos), kókadt, enervált, energiátlan, ernyedt, petyhüdt, satnya, árnyékból gyúrt (tájnyelvi), gornyadt (tájnyelvi), pilledt (tájnyelvi)
 • (régies): nyurga, vézna, vanyiga (tájnyelvi), élhetetlen
 • hatástalan, erélytelen, lagymatag, langyos, határozatlan, tétova, tehetetlen
 • bágyadt, bágyatag (választékos), gyenge, halvány, fakó, elhaló (hang), fátyolos (hang)
 • vérszegény, vértelen, élettelen, suta (érv), gyatra (kifogás), lapos (fejtegetés)

meglágyul

ige
 • megpuhul, megfő
 • meghajlik, megereszkedik (tájnyelvi)
 • keresztülázik (régies), petyhed (régies), petyhüdik (régies), megparáhul (régies), megolvad
 • megenyhül, elérzékenyül, lecsendesül, megindul, ellágyul, megszelídül
 • felenged, felderül, felragyog, felvidul, jókedvre derül

bevontat

ige
 • behúz, behúzat, bevitet

beszakad

ige
 • beomlik, beroskad, bedől, leszakad, besüpped, besüllyed, behorpad, belyukad
 • betörik, behasad, bereped, kettéválik

boksz2

főnév
 • cipőkrém, cipőpaszta, cipőkenőcs, suviksz (bizalmas), cipőfénymáz

eszerint

határozószó
 • tehát, ennek megfelelően, ekként, ilyenformán, ezért, ennélfogva, emiatt
 • így hát, így, egyszóval

felderít, földerít

ige
 • kiderít, kifürkész, megállapít, értesülést szerez, kikutat, kinyomoz, kikémlel, felkutat, megvilágít, tisztáz, napfényre hoz, feltár, kivizsgál, megfejt, érthetővé tesz, rájön, kibazsint (tájnyelvi)
 • felvidít, mulattat, szórakoztat, derűssé tesz (választékos), felfrissít, felpezsdít, felvillanyoz, felélénkít, felüdít

halló

módosítószó
 • figyelem!, hé!, maga ott! (bizalmas), tessék!

fújtató

főnév
 • fúvómű
 • tömlő, fúvó
 • pumpa (régies), kompresszor (idegen)

elsődleges

melléknév
 • első, legelső, eredeti, első fokú, ősi, alapvető, kezdeti, kiinduló, kiindulási, közvetlen, elemi, primer (idegen), lényeges, legfontosabb, legfőbb, vezető, leglényegesebb, jelentős, sarkalatos, elsőrendű, elsőrangú

ellenszegülés

főnév
 • ellenállás, szembeszállás, tiltakozás, szembeszegülés, makacskodás, nyakaskodás, csökönyösség, berzenkedés, böstörködés (régies), makrancosság, dac, trucc (bizalmas), durca
 • engedetlenség, szófogadatlanság, fegyelemsértés

engedetlen

melléknév
 • szófogadatlan, rakoncátlan, fegyelmezetlen, kezelhetetlen, rendbontó, fegyelemsértő, zabolátlan, féktelen, renitens (idegen), deviáns (szaknyelvi), ellenszegülő, ellenálló, rebellis (idegen), dacos, konok, hajlíthatatlan, makacs, nyakas, makrancos, akaratos, keménynyakú, nyakaskodó, csökönyös, önfejű, keményfejű, hajthatatlan, merev, megátalkodott

földdarab

főnév
 • telekrész, telek, házhely, parcella, tag
 • göröngy, hant, rög

eltesz

ige
 • elhelyez, elrak, elpakol, elrámol
 • helyrerak, helyretesz, zsebre tesz, zsebre rak, zsebre dug, zsebre vág
 • félretesz, félrerak, elraktároz, tárol, rezervál, megőriz, megzsugorgat (tájnyelvi)
 • befőz, tartósít, elrak, konzervál, besóz
 • eldug, eltüntet, elrejt, elhány, elkever (bizalmas), elpaterol (szleng), elberhel (tájnyelvi), eltökít (tájnyelvi)

ebéd

főnév
 • délebéd (régies), diner (régies), löncs, délétel (régies), déllakás (régies), asztalvetés (tájnyelvi)

erdészet

főnév
 • erdőművelés, erdőgazdálkodás, erdőgazdaság

frigy

főnév
 • szövetség, szerződés, kötelék, kötés (régies), egyezmény
 • (választékos): házasság, nász
 • (régies): fegyverszünet, békekötés