fújtató szinonimái

főnév
 • fúvómű
 • tömlő, fúvó
 • pumpa (régies), kompresszor (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szopik

ige
 • emik (régies), cumizik, cuclizik, szopikál, dudlizik (tájnyelvi), cicil (tájnyelvi), didiz (tájnyelvi), csecsel (tájnyelvi)

marok

főnév
 • tenyér, kéz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fújtató szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

foglal

ige
 • hódít, meghódít, hatalmába kerít, szerez
 • (teret): betölt, elfoglal
 • megrendel, rezervál, biztosít, lefoglal
 • (magában foglal): tartalmaz, felölel, befogad
 • hoz (magával), von (maga után)
 • (valamibe): körbevesz (valamivel), önt (valamibe)
 • (rendszerbe): állít, besorol

fegyőr

főnév
 • fogházőr, foglár, fogdmeg (régies), börtönőr, profosz (régies), kulcsár (régies), tömlöctartó (régies), porkoláb (régies), poroszló (régies), börtönész (tájnyelvi), smasszer (szleng), cikler (szleng), varjú (szleng), bakter (szleng)

faanyag

főnév
 • faáru, fa, deszka, lignin (szaknyelvi)

elsirat

ige
 • elbúcsúztat, megsirat, meggyászol, gyászol, elparentál (régies)

főbejárat

főnév
 • főkapu, portál (régies)

gumibot

főnév
 • jelzőbot, belügyi kolbász (tréfás), népnevelő (tréfás), rendőrkolbász (tréfás), suhi (szleng), szalámi (szleng)

ostromállapot

főnév
 • szükségállapot, hadiállapot

ekhós

melléknév
 • (szekér): ponyvás, ponyvatetős, sátoros

egyenrangú

melléknév
 • egyenjogú, egyenértékű, egyenlő, azonos, egybeeső, egyforma, megfelelő, magafajta, hasonszőrű

bánásmód

főnév
 • viselkedésmód, elbánás, eljárás, kezelés

életfelfogás

főnév
 • életszemlélet, életelv, életfilozófia, világnézet, gondolkodásmód, életérzés (választékos), mentalitás

gyengül, gyöngül

ige
 • erőtlenedik, erejét veszti, lankad, fárad, tikkad, bágyad, satnyul, visszaesik, megcsappan, fogy
 • ernyed, enyhül, szelídül, mérséklődik, csillapodik
 • puhul, lágyul
 • halkul, (hang) elhal
 • esik, értéktelenedik, devalválódik (szaknyelvi)

hangsúly

főnév
 • nyomaték, akcentus, emfázis (szaknyelvi), hangnyomaték
 • hangsúlyozás
 • hanglejtés
 • kiemelés, fontosság

kárpitos

főnév
 • szőnyegész (régies), tapecírer (régies), tapacíros (régies)

időszerűtlen

melléknév
 • idejétmúlt, elavult, korszerűtlen
 • alkalmatlan, tárgytalan, inkonveniens (idegen)

fundamentum

főnév
 • alap, alapzat, talap (régies), talapzat, lábazat, alapkő, talpkő, támasz, megalapozás

fog2

főnév
 • agyar
 • fogazás, bütyök, cakk (bizalmas), kamó (tájnyelvi)

gigerli

főnév
 • piperkőc, divatmajom, divatbáb, ficsúr, aranyifjú, arszlán

hűt

ige
 • hűvösít (régies), kihűt, meghűt, lehűt, jegel, fagyaszt, hidegít

fürt

főnév
 • hajcsomó, tincs, bibola (régies), boncs (régies), hajfürt
 • hajzat
 • buga, gerezd, szőlőfürt, biling (tájnyelvi), virágfürt

fekvés

főnév
 • pihenés, heverés, alvás, feküvés (régies), feke (régies)
 • ágynyugalom (szaknyelvi)
 • betegség
 • helyzet, szituáció (szaknyelvi), elhelyezkedés, pozíció, környezet, situs (szaknyelvi)

gőg

főnév
 • gőgösség, elbizakodottság, önhittség, önteltség, dölyf, felfuvalkodottság, fennhéjázás, pöffeszkedés, dagály (régies), szuperbia (idegen), prepotencia (idegen), kajtosság (tájnyelvi), hivalkodás, pökhendiség, beképzeltség, önimádás, arrogancia (idegen)
 • önérzet, büszkeség, kevélység, rátartiság

idomár

főnév
 • idomító, állatszelídítő, tréner