elsődleges szinonimái

melléknév
 • első, legelső, eredeti, első fokú, ősi, alapvető, kezdeti, kiinduló, kiindulási, közvetlen, elemi, primer (idegen), lényeges, legfontosabb, legfőbb, vezető, leglényegesebb, jelentős, sarkalatos, elsőrendű, elsőrangú

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felettes, fölöttes II.

főnév
 • főnök, vezető, igazgató, parancsnok, elöljáró, feljebbvaló, nagyfőnök (bizalmas), góré (bizalmas), principális (régies)

összecsődül

ige
 • (pejoratív): egybecsődül, összegyűlik, összefut, egybegyűlik, tódul, összegyűl, összeverődik, egybeverődik, csoportosul, összecsődül, összegyülekezik, összesereglik, egybesereglik, összejön
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elsődleges szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elmenekül

ige
 • megszökik, elfut, elszalad, megfutamodik, futásnak ered, megfut, elrohan, eliramodik, meghátrál, kitér, kereket old, elinal, felszedi a sátorfáját, nyaka közé szedi a lábát, eltakarodik, elkotródik, egérutat nyer, megugrik (bizalmas), eliszkol, elillan, felveszi a nyúlcipőt (bizalmas), lelécel (szleng), elpucol (szleng), elspurizik (szleng), elszelel, elpárolog (bizalmas), meglóg (bizalmas), elhúzza a csíkot (szleng), elhúz (szleng), olajra lép (szleng), télakol (szleng), ellimel (tájnyelvi), elsittyen (tájnyelvi)

dudor

főnév
 • kidomborodás, daganat, duzzanat, tipli (bizalmas), púp, búb, kinövés, megnagyobbodás, bibircsók, bütyök, pukli (bizalmas), csomó, görcs (tájnyelvi), göcs (tájnyelvi), göcsört (tájnyelvi), bog (tájnyelvi), göb (tájnyelvi), gumó

diszkréció

főnév
 • titoktartás, hallgatás, szótartás (tájnyelvi)
 • tapintat, tapintatosság, kímélet, tartózkodás, finomság, gyengédség, udvariasság, odafigyelés, óvatosság, körültekintés, diplomácia

cukros

melléknév
 • cukrozott, édes, mézes, édeskés, édeses
 • helyes, helyre, kedves, csinos, ügyes, eleven, fürge, ennivaló (bizalmas), aranyos, hercig (bizalmas)
 • (bizalmas): cukorbeteg, cukorbajos, diabéteszes (szaknyelvi), diabetikus (szaknyelvi), cukra van (bizalmas)

előremegy

ige
 • előrelép, előresiet, előrenyomul, megelőz, továbbmegy
 • előrehalad, felemelkedik, javul, halad, érvényesül, gyarapszik, növekszik, boldogul, sikert arat, feljavul, megjavul, tökéletesedik, nemesedik, kiművelődik, prosperál, virágzik, terjed, virul

értekezés

főnév
 • disszertáció, dolgozat, tanulmány, esszé, trakta (régies), traktátus (régies), monográfia (idegen)
 • (régies): megbeszélés, tanácskozás, tárgyalás, eszmecsere, értekezlet, konferencia

meglehetősen

határozószó
 • tűrhetően, eléggé, elfogadhatóan, valamennyire, többé-kevésbé, csak-csak, nagyjából, kielégítően, megközelítően, körülbelül, hozzávetőlegesen, jóformán (régies), elegendően (tájnyelvi)
 • nagyon, jócskán

biankó

melléknév
 • üres, kitöltetlen

beszari

melléknév
 • (szleng): ijedős, félénk, félős, gyáva, pipogya

boldogság

főnév
 • öröm, jókedv, vígság, gyönyörűség, élvezet, boldogulás, jólét, megelégedettség, elégedettség, megelégedés, jómód, szerencse, nyugalom, békesség, zavartalanság, gondtalanság, elragadtatás, révület, eksztázis, örömmámor, ujjongás, eufória, lelkesültség, diadalittasság, üdvözültség, üdv, paradicsom, éden

eszmei

melléknév
 • gondolati, fogalmi, képzeletbeli, képzelt, ideális
 • elvi, ideológiai, szellemi
 • jelképes, névleges, szimbolikus, elméleti

feldörzsöl, földörzs

ige
 • feltör, felsebez, felcseszer (tájnyelvi), felhorzsol, felsért
 • (szleng): beköp (szleng), besúg (bizalmas)

háló1

főnév
 • szövedék, szövevény
 • halászháló
 • szúnyogháló
 • hálószatyor, necc (bizalmas)
 • pókháló
 • hajháló
 • kapuháló
 • védőháló
 • csapda, kelepce

fundamentum

főnév
 • alap, alapzat, talap (régies), talapzat, lábazat, alapkő, talpkő, támasz, megalapozás

elsötétít

ige
 • besötétít, árnyékba borít, beárnyékol, eltakar, elborít, elfed, belep, elhomályosít, homályba burkol, elfátyoloz, elfelhősít, elsötétel (tájnyelvi)
 • elkomorít, elködösít, elszomorít

ellenvet

ige
 • kifogásol, ellenszegül, szembeszáll, ellenkezik, protestál (régies), replikázik, óv

enyéim

főnév
 • családom, hozzátartozóim, rokonaim

földmunkás

főnév
 • kubikos, kubukos (tájnyelvi)

eltolódik

ige
 • elmozdul, elcsúszik
 • elhalasztódik, kitolódik

ébren

határozószó
 • virrasztva, álmatlanul, szemhunyás nélkül, fenn, émetten (régies), imette (régies), émedte (tájnyelvi)

eredetileg

határozószó
 • eredendően, eleve, kezdetben, először
 • eleinte, az elején

frottírtörülköző

főnév
 • dörzstörülköző