ebéd szinonimái

főnév
 • délebéd (régies), diner (régies), löncs, délétel (régies), déllakás (régies), asztalvetés (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mechanikus I.

melléknév
 • erőművi (régies), gépi, önműködő, automata
 • gépies, ösztönös, ösztönszerű
 • lélekölő, lélektelen, érdektelen, mechanisztikus (idegen)

megszakad

ige
 • elszakad
 • akadozik, megtörik, derékba törik, abbamarad, megszűnik, felbomlik, szünetel, félbemarad, félbeszakad, véget ér, szétmegy (bizalmas)
 • megroppan, megrokkan, belegebed (bizalmas), kimerül, belepusztul, agyondolgozza magát
 • (tájnyelvi): meghasad, megreped
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ebéd szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

diplomamunka

főnév
 • szakdolgozat, disszertáció

céltalan

melléknév
 • hiábavaló, hasztalan, haszontalan, értelmetlen, hatástalan, hasznavehetetlen, felesleges, kárba veszett, tervszerűtlen, elégtelen, erőtlen

búj

ige
 • (valakit): csüng (valakin), lóg (valakin), bújik (valakibe)
 • (könyvet): tanulmányoz, olvas
 • keres, látogat

bemocskol

ige
 • bepiszkol, összepiszkol, bekoszol, összekoszol, beszennyez, besároz
 • meggyaláz, megbecstelenít, megszeplősít (választékos), megszentségtelenít, befeketít, lábbal tipor, sárba ránt, profanizál (választékos)

dörzsölt

melléknév
 • (szleng): ravasz, minden hájjal megkent, agyafúrt, huncut, fineszes (szleng), rafinált, hétpróbás, fondorlatos, fortélyos, csavaros észjárású, csalafinta, körmönfont, trükkös (bizalmas), simlis (szleng), svihák (bizalmas)

életerős

melléknév
 • energikus, életteli, életrevaló, teherbíró, erőteljes, tetterős, élénk, aktív, tevékeny, dinamikus, tüzes, virgonc, erőtől duzzadó, egészséges, pirospozsgás, robusztus

leönt

ige
 • ráönt, lelocsol
 • leforráz
 • leszűr, lefolyat, lecsurgat, dekantál (szaknyelvi)
 • megiszik, lecsúsztat, felhajt, lehajít, felhörpint, lehörpint, bekap, benyakal (bizalmas), bepuszil (szleng), ledönt (bizalmas), legurít (szleng)

átesik

ige
 • keresztülesik, átzuhan, áthull, átpottyan, átbukik, keresztülbukál (tájnyelvi), keresztülbucskázik (tájnyelvi), keresztülrogy (tájnyelvi)
 • átél, átmegy, keresztülmegy, elszenved, eltűr, elvisel
 • túlesik, túljut, kiáll, kibír

árnyékliliom

főnév
 • árnyliliom, funkia

azáltal

határozószó
 • azzal

elhanyagolt

melléknév
 • ápolatlan, gondozatlan, rendetlen, rongyos, koszlott, szakadt, lompos, slampos, topis (szleng), toprongyos, slendrián, pacuha (tájnyelvi), mosdatlan, koszos Sz: olyan, mintha vasvillával hányták volna rá a ruhát
 • elárvult, elhagyatott, mellőzött, magányos

elrugaszkodik

ige
 • elugrik, ellöki magát
 • túllő a célon, túlzásba visz (valamit)

földalatti II.

főnév
 • metró, mélyvasút, kéregvasút, kismetró (bizalmas)

fekvés

főnév
 • pihenés, heverés, alvás, feküvés (régies), feke (régies)
 • ágynyugalom (szaknyelvi)
 • betegség
 • helyzet, szituáció (szaknyelvi), elhelyezkedés, pozíció, környezet, situs (szaknyelvi)

ébren

határozószó
 • virrasztva, álmatlanul, szemhunyás nélkül, fenn, émetten (régies), imette (régies), émedte (tájnyelvi)

dicsőít

ige
 • magasztal
 • áld, bálványoz, istenít, glorifikál (választékos), dicshimnuszokat zeng, dicsér, tömjénez

elalszik

ige
 • álomba merül, elszunyókál, elnyomja az álom, elnyomja a buzgóság, elszundít, elszunnyad, elbóbiskol, elbólint, elszenderül, elszenderedik, elnyugszik, elpihen, eldormikál (tájnyelvi), elhunyik (tájnyelvi) Sz: álom száll a szemére; tollasbálba megy (tréfás); megjöttek az atyafiak Álmosdról; mohásul a szeme; párnahályog ereszkedik a szemére; tüskös a szeme
 • meghal, örök életre szenderül
 • kialszik, kihuny, kilobban, ellobban, elojlik (tájnyelvi)
 • abbamarad, felfüggesztődik
 • (tájnyelvi): elzsibbad

fedezet

főnév
 • kíséret, védőkíséret, eszkort (idegen), őrség
 • védelem, oltalom
 • (szaknyelvi): középpályás, half (idegen)
 • keret, alap, tartalék, készlet

egyenes II.

főnév
 • (szaknyelvi): vonal, szakasz

címjegyzék

főnév
 • címtár (régies), lajstrom, leltár, lista
 • irodalomjegyzék, bibliográfia, könyvészet, forrásjegyzék, repertórium

eldug

ige
 • elrejt, eltesz, eltüntet, elsinkófál (bizalmas), elsuvaszt (tájnyelvi), elrekkent (tájnyelvi), elsusol (régies), eltitkol
 • elbújtat, elás, eltemet, elkaparít (régies)
 • elszigetel, izolál, száműz

fekete II.

főnév
 • néger, szerecsen (régies), színesbőrű, nigger (pejoratív)
 • feketekávé, fekete (bizalmas), kávé, dupla (bizalmas), mokka (régies), presszókávé, eszpresszókávé, szimpla (régies), feketeleves (régies)