csúszó-mászó szinonimái

melléknév
 • szolgalelkű, alázatoskodó, meghunyászkodó, tányérnyaló, talpnyaló, hajbókoló, hízelgő, tömjénező, bókoló, nyalós, nyalizós, gerinctelen, jellemtelen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összetör

ige
 • széttör, eltör, kettétör, összeroppant, összetipor, összezúz, szétzúz, ízzé-porrá zúz, összeroncsol, szétroncsol, ripityára tör, pozdorjává tör, összecsomagol (tájnyelvi), (gyümölcsöt) elfaggat (tájnyelvi), elszakogat (tájnyelvi)
 • megver, összever, agyba-főbe ver, elagyabugyál, helybenhagy, megkínoz
 • elgyötör, elfáraszt, kifáraszt, kimerít, megvisel, lever, lesújt, kikészít (szleng), elcsigáz
 • (szellemi értéket): tönkretesz, megsemmisít, elpusztít, romba dönt, aláás, feldúl, elemészt (tájnyelvi)

pikszis

főnév
 • doboz, skatulya, szelence (régies), persely
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csúszó-mászó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

cserge

főnév
 • (tájnyelvi): takaró, gyapjúpokróc, gyapjútakaró, lazsnak (régies)

bizsereg

ige
 • csiklandik, viszket, zsibbad, zsibog, bizseg (tájnyelvi), bizserékel (tájnyelvi), bizserél (tájnyelvi), bizsog (tájnyelvi), sajog

betyár I.

főnév
 • szegénylegény, útonálló, rabló, zsivány (régies), haramia, lator, gonosztevő, bandita, briganti, himpellér, martalóc, lókötő, lótolvaj, csirkefogó, gazember, gazfickó, járkálóember (tájnyelvi)
 • rosszcsont, rosszposztó, csibész, hétördög, gézengúz, kópé

baktérium

főnév
 • bacilus, baci (bizalmas)

csonkol

ige
 • visszavág, kurtít, nyes
 • levág, eltávolít, amputál (szaknyelvi), reszekál (szaknyelvi)

dús

melléknév
 • sűrű, buja, burjánzó, tenyésző, busa (szemöldök)
 • (kebel): duzzadó, telt
 • bőséges, bő, pazar, fényűző, kiadós, pompás, busás
 • értékes, gazdag
 • (régies): dúsgazdag, vagyonos, tehetős, jómódú

külpolitikai

melléknév
 • külügyi

állampolgárság

főnév
 • honosság, indigenátus (szaknyelvi)

alapfok

főnév
 • positivus (szaknyelvi)
 • kezdő szint, alapszint

anyányi

melléknév
 • kifejlett, fejlett, érett, felnőtt, eladó, anyási (tájnyelvi) Sz: eladósorban van; elbírná már az anyja kínját

egybehangol

ige
 • összehangol, összeegyeztet, összeigazít, egységesít, uniformizál, egyeztet, szabályoz, egyberendez, kiegyenlít, kibékít, harmonizál, hozzáidomít, hozzáilleszt, hozzáigazít

elfullad

ige
 • (lélegzet) elakad, eláll, bennszorul, elfojtódik, megbicsaklik, akadozik
 • (tűzhely): kialszik, befullad

feltevés, föltevés

főnév
 • feltételezés, elmélet, teória, vélelem (szaknyelvi), vélelmezés, vélekedés, hipotézis
 • gyanú, sejtés, találgatás

értékelés

főnév
 • megítélés, elbírálás, kritika, bírálat, becslés, kvalifikáció
 • elismerés, méltánylás, méltatás
 • pontozás, osztályozás

csücsök

főnév
 • vég, végződés, csúcs, csúp (tájnyelvi), csűcs (tájnyelvi)
 • sarok, szöglet, zug, zugoly (tájnyelvi)

csenevész

melléknév
 • fejletlen, visszamaradt, ványadt, gyenge, satnya, vézna, silány, hitvány, nyamvadt, nyiszlett (bizalmas), nyeszlett, vékonydongájú, nyápic, cingár, vakarcs, elkorcsosult, korcs, elfajzott, csökevényes, vanyiga (tájnyelvi), gezemice (tájnyelvi), sindevész (tájnyelvi), bélma (tájnyelvi), csepőte (tájnyelvi), peszmeg (tájnyelvi), rudimentális (idegen) Sz: rumos kenyéren tartották

dobos

főnév
 • tambur (régies)
 • doboló, kisbíró (régies)

erdészet

főnév
 • erdőművelés, erdőgazdálkodás, erdőgazdaság

delegál

ige
 • kirendel, kiküld, képviseltet, kijelöl, megbíz, meghatalmaz, deputál (idegen)

bokszoló II.

főnév
 • ökölvívó, bunyós (szleng)

dörmög

ige
 • brummog, dirmeg-dörmög, morog, óg-móg, mormog, mammog (tájnyelvi), motyog Sz: olvassa a medvezsoltárt
 • dohog, zsémbel, zsörtölődik, zúgolódik, pusmog, lamentál (bizalmas), dünnyög, dunnyog (tájnyelvi), ümmget, hümmög, puffog (tájnyelvi), dörmöl (tájnyelvi), mörmög (tájnyelvi), dudrál (tájnyelvi), böstörög (tájnyelvi), dödög (tájnyelvi)

erősít

ige
 • erősbít (választékos), edz, acéloz, izmosít, roborál (szaknyelvi)
 • kövérít
 • alátámaszt, aládúcol, megszilárdít, fortifikál (régies), rekeszt (régies), póckol (tájnyelvi)
 • (iramot): növel, fokoz, rákapcsol, gyorsít
 • (kapcsolatot): szorosabbra fűz, ápol, fejleszt, elmélyít, megszilárdít(valakivel)
 • (valamit valahova): hozzáerősít, rögzít, kapcsol, csatol, illeszt, fűz, fixál
 • állít, bizonygat, tanúsít, támogat, nyomatékosít, affirmál (szaknyelvi), dóciál (tájnyelvi)