elhullat szinonimái

ige
 • elszór, elhint, elejt, elpotyogtat
 • elveszít, elhagy, elhány, levet, vedlik, kivetkőzik (régies) Sz: hullatja, mint a tót a miatyánkot

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eltekint

ige
 • mellőz, figyelmen kívül hagy, fütyül (valamire, valakire), oda se bagózik (valamire) (szleng)
 • lemond (valamiről), eláll (valamitől), renunciál (régies)(valamihez)

összeszerel

ige
 • összeállít, összerak, megépít, összehoz (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elhullat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elbújik

ige
 • elrejtőzik, meghúzza magát, bebújik (valahová), megbújik (régies), meglapul, meghúzódik
 • elhúzódik, félrevonul

csupán

határozószó
 • csak, csakis, csupáncsak, kizárólag, kizárólagosan, mindössze, egyedül, maga, önmagában, pusztán, magában véve, tisztán, merőben, éppen, ingyen (régies), csupádokon (tájnyelvi), csupándad (tájnyelvi), egyedült (tájnyelvi), egyszerűen, éppenséggel

csip-csup

melléknév
 • apró-cseprő, apró, jelentéktelen, lényegtelen, mellékes, elhanyagolható, említésre sem méltó, csekély, kisszerű (választékos), piszlicsár, piszlicsáré (bizalmas), bagatell, vicik-vacak, csipicsupi (tájnyelvi), csiribiri (tájnyelvi), piti (bizalmas), szir-szar (durva)

botlik, botol

ige
 • csetlik-botlik, botladozik, döccen, gyarlik (tájnyelvi), bakik (tájnyelvi)
 • félrelép, téved, melléfog, hibázik, vétkezik
 • (ritmus): döccen, sántít
 • (valakibe): belebotlik, rábukkan, ráakad, rálel, rátalál, összefut (valakivel)

elfáraszt

ige
 • kimerít, elgyötör, elgyöngít, elcsigáz, ellankaszt, elbágyaszt, kitikkaszt, kiszipolyoz, megvisel, összetör, kicsinál (szleng), kikészít (bizalmas), kinyuvaszt (szleng)

elszállít

ige
 • elvisz, elfuvaroz, eltalicskáz, eltargoncáz, elhord, eltranszportál (tájnyelvi), eltorboncáz (tájnyelvi), eltakarít

mechanika

főnév
 • erőtan (régies), erőműtan (régies), mozgástan (régies), géptan (régies), gépészet (régies)
 • szerkezet
 • működés

bekiált

ige
 • bekiabál, beszól
 • behív, beszólít, berendel, becsődít

becsületsértés

főnév
 • rágalmazás, megrágalmazás, meggyalázás, gyalázkodás, meghurcolás, vádaskodás, hitelrontás, befeketítés, bemártás, lejáratás, dehonesztáció (idegen)

beolvad

ige
 • egyesül, eggyé válik, asszimilálódik, hasonul, elvegyül, belesimul, elkeveredik, idomul, fuzionál

elutazik

ige
 • útra kel, útnak indul, útnak ered, eltávozik, elmegy

észrevesz

ige
 • érzékel, észlel, kiolvas, obszervál (idegen), percipiál (idegen), meglát, megpillant, felfedez, felfigyel (valakire, valamire), figyelmes lesz (valamire, valakire), kiszúr (bizalmas)
 • megérez, megsejt, megneszel, megeszel (tájnyelvi), megszagol, felfog, tudomásul vesz, tudatosít, konstatál, tapasztal, megtud
 • rájön, átlát, felismer, ráeszmél, rádöbben

gyám

főnév
 • gondnok, gondviselő, kurátor, tutor (idegen), gyámszülő, nevelőszülő
 • gyámapa, nevelőapa
 • gyámanya, nevelőanya
 • konzol, pillér, támasz, dúc, támfa

feslett

melléknév
 • szakadt, szakadozott, elnyűtt, foszlott, kopott, keshedt (tájnyelvi)
 • erkölcstelen, laza erkölcsű, züllött, romlott, ledér, céda, repedtsarkú (durva), ribancos (tájnyelvi), kesely lábú (tájnyelvi), szabados, léha, könnyűvérű, rosszféle (tájnyelvi), rosszfajta (tájnyelvi), jófajta (pejoratív), kicsapongó, frivol, szemérmetlen

elidegeníthetetlen

melléknév
 • eladhatatlan, átruházhatatlan
 • elévülhetetlen, visszavonhatatlan, megtámadhatatlan, elválaszthatatlan, öröklött, velejáró, hozzátartozó

elárvul

ige
 • árván marad, árvaságra jut, árvahodik (tájnyelvi), megárvalodik (tájnyelvi)
 • elgyámoltalanodik, elszontyolodik, elcsügged, elanyátlanodik

elöl2

határozószó
 • elül, elölről, elölfelől (tájnyelvi), szemből

fen

ige
 • élesít, élez, köszörül, csiszitol (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): ken, dörgöl, dörzsöl
 • súrol, váslal (tájnyelvi), csiszol

ellátatlan

melléknév
 • gondozatlan, elhanyagolt
 • (állás): üres, betöltetlen

datolya

főnév
 • törökszilva (régies), pálmaszilva (régies)
 • datolyapálma, datolyafa, főnixpálma (régies)

elpiszkol

ige
 • bepiszkol, bepiszkít, bemocskol, foltot ejt, beszennyez, elszennyez

férfiasság

főnév
 • nemzőerő, nemzőképesség, potencia
 • erő, bátorság, határozottság, keménység