datolya szinonimái

főnév
 • törökszilva (régies), pálmaszilva (régies)
 • datolyapálma, datolyafa, főnixpálma (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zegzug

főnév
 • zug, szöglet, sarok, vacok
 • cikcakk

szállító II.

főnév
 • fuvaros, fuvarozó, szállítmányozó, transzportőr (bizalmas), speditőr (szaknyelvi)
 • kihordó, kézbesítő, küldönc
 • hordár
 • szállítómunkás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a datolya szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csinált

melléknév
 • hamis, mesterséges, művi, mű, ál, fals
 • mesterkélt, erőszakolt, erőltetett, keresett, kényszeredett, színlelt, tettetett, koholt, őszintétlen, megjátszott

bókol

ige
 • dicsér, szépeket mond, teszi a szépet, csapja a szelet, udvarol, hízeleg, szépeleg, komplimentez (régies), komplimentíroz (régies), komplimentumoz (tájnyelvi, régies)
 • (régies): hajladozik, hajlong, meghajtja magát, pukedlizik (régies)
 • (tájnyelvi): bóbiskol

biccentés

főnév
 • bólintás, köszönés
 • (tájnyelvi): sántítás

bányászat

főnév
 • bányaipar, bányaművelés, érckitermelés

csövez, csövezik

ige
 • (szleng): csavarog

edződik

ige
 • erősödik, acélosodik, keményedik

lakásszentelő

főnév
 • lakásavató, házavató, házszentelő

álnév

főnév
 • fedőnév, inkognitó, kriptonima (szaknyelvi), pszeudonima, művésznév, felvett név, költött név (régies)

alélt

melléknév
 • ájult, öntudatlan, eszméletlen, kába, kábult, bódult, elkábított, elbódított, érzéketlen, élettelen, eltompult
 • lankadt, kókadt, törődött, fáradt, elpilledt, eltikkadt, kimerült
 • zsibbadt, ernyedt(bizalmas)

arány

főnév
 • arányosság, méretarány, mértékviszony, nagyságviszony, hányad, kvóta (szaknyelvi), ráta (régies), méregyen (régies), menzúra (idegen), proporció (idegen), megoszlás
 • aránypár (szaknyelvi)
 • méret, nagyság, mérték, dimenzió, mérv (választékos)
 • összhang, megfelelés

egyetlen II.

melléknév
 • (megszólításként): drágám, drágaságom, édesem, mindenem, napsugaram, virágom

elhíresztel

ige
 • elterjeszt, kikürtöl, szétkürtöl, világgá kürtöl, kihirdet, kikiabál, közhírré tesz, nyilvánosságra hoz, fűnek-fának elmond, kibeszél, kipletykál (bizalmas), széttrombitál (bizalmas), kifecseg, dobra ver, kidobol, kiharangoz (tájnyelvi), kipublikál (régies), kivulgál (régies)

fémjelzés

főnév
 • ponc (szaknyelvi), poncolás (szaknyelvi), próba, nemesfém-hitelesítő jel

esés

főnév
 • leesés, elesés, lebukás, bukás, zuhanás, hullás, potyogás, elvágódás
 • hanyatlás
 • szintkülönbség, lejtés
 • csökkenés, kisebbedés

dédelget

ige
 • kényeztet, becéz, becézget, babusgat, simogat, tutujgat (tájnyelvi), ajnároz, pátyolgat (tájnyelvi), apolgat (tájnyelvi), bángyál (tájnyelvi), cicamacáz (tájnyelvi), csucsujgat (tájnyelvi), dojgat (tájnyelvi), kedvesget (tájnyelvi), tutul (tájnyelvi) Sz: tenyerén hordoz; tejben-vajban füröszt; a csillagokat is rárakná; a csillagokat is lehozná neki az égből
 • (tervet, gondolatot): melenget, érlel, dajkál

csigavonal

főnév
 • csavarvonal, spirál, spirális, spirálvonal, tekervény, kacskaringó, hélix (szaknyelvi)

döglött

melléknév
 • elhullott, kimúlt, esett (tájnyelvi)
 • halott, elpusztult
 • (tájnyelvi): beteges, sínylődő, nyavalygó
 • használhatatlan, bedöglött (bizalmas), befulladt, besült, elromlott

erőmű

főnév
 • erőtelep, centrálé (szaknyelvi), villanytelep
 • (régies): gép, gépezet

detektívregény

főnév
 • ponyvaregény, bűnügyi regény, bűnügyi történet, krimi

bordázat

főnév
 • bordázás, redőzet, erezet, mintázat
 • (tréfás): feleség, oldalborda (bizalmas)

duma

főnév
 • (szleng): beszéd, szöveg (szleng), szócséplés, szószaporítás, blabla (bizalmas), fecsegés, locsogás, halandzsa (bizalmas), hanta (szleng), hantázás, zöldség (bizalmas), társalgás, beszélgetés, terefere, traccs (bizalmas), vaker (szleng), rizsa (szleng), sóder (szleng), süketelés (szleng)

érzelmes

melléknév
 • lobbanékony, hevülékeny, emocionális (idegen), szenvedélyes, fogékony
 • regényes, romantikus, szentimentális, lírai, megindító, megható