elfut szinonimái

ige
 • elszalad, elrohan, eliramodik, elinal, elrobog, elnyargal, elvágtat, futásnak ered, elsiet, kereket old, eltakarodik, meglóg (bizalmas), meglép (bizalmas), elszökik, megfutamodik, meghátrál, elmenekül, eliszkol, elkotródik, elpörköl (szleng), elpályázik (szleng), elfüstöl (szleng), elpucol (szleng), elszelel (bizalmas), lelécel (szleng), olajra lép (szleng) Sz: szedi a sátorfáját; elhúzza a csíkot (szleng); elhúzza a belét (szleng); sietősre veszi a figurát (szleng); felköti a nyúlcipőt; szedi a rőfjét; túl van árkon-bokron; eliszkol, mintha puskából lőtték volna ki; nyakába kapja a lábát; szélről köti a derest
 • (idő): elmúlik, eliramlik, eltelik, elszáll, elröpül
 • (tájnyelvi): kifut, kifolyik, elforr

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ollóz

ige
 • kivág
 • összevág, kompilál (idegen)
 • ellop, plagizál

ég1

ige
 • lángol, lángban áll, lángba borul, izzik, lobog, fellobog, fellobban, lobbot vet, lohog (tájnyelvi), rohog (tájnyelvi), parázslik, pislog, langallik (tájnyelvi), pislákol, senyved, ropog, kojtol (tájnyelvi), égdegél (tájnyelvi), (kályha) duruzsol Sz: megeszi a vörös bika; felszáll a vörös kakas (tájnyelvi)
 • világít, melegít, fűt, fűl (tájnyelvi), ragyog, tündöklik, fénylik, csillog, villódzik, vakít, villog, sugárzik
 • (hőségtől): perzselődik, fonnyad
 • (arc): pirul, piroslik, tüzel
 • sajog, fáj, lüktet, mar, szúr, csíp, hasogat, mardos, gyötör, marcangol, emészt
 • (valamiért): hevül, buzdul, lelkesül, felbuzdul, buzog, buzgólkodik, lelkesedik, rajong, él-hal (valakiért, valamiért), imád, felgerjed
 • (szleng): szégyelli magát, pironkodik
 • (szleng): felsül, kudarcot vall, lebőg (szleng), leszerepel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elfut szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ekrü

melléknév, főnév
 • sárgásfehér, nyersszínű, vajszínű, nyersfehér, krémszínű, halványdrapp, csontszínű

csorbítatlan

melléknév
 • ép, hiánytalan, egész, teljes, tökéletes, sértetlen, maradéktalan, osztatlan, bontatlan, érintetlen, csonkítatlan, kifogástalan, hibátlan, integer (idegen), integrális (idegen), intakt (szaknyelvi), teljes körű, teljhatalmú

cserjekaktusz

főnév
 • kaktuszfa, lombkaktusz

borda

főnév
 • oldalcsont
 • bordaszelet, kotlett (régies), karaj
 • kiemelkedés, kidudorodás

elemez

ige
 • analizál, boncol, boncolás alá vesz, vizsgálgat, ízekre szed, szétszed (bizalmas), bogoz, szétválaszt, fürkész, taglal, tagol, szemrevételez, mélyére hatol, tanulmányoz, kutat

elpuhul

ige
 • elkényesedik, finnyásodik

másfelől

határozószó
 • máshonnan, egyebünnét (tájnyelvi)
 • másrészt, másrészről, más tekintetben, ezzel szemben, amellett, különben, máskülönben, egyébként, azonkívül, ráadásul

beható

melléknév
 • alapos, mélyreható, mélyenszántó, mély, átfogó, részletes, részletező, részletekbe menő, gyökeres, kimerítő, tüzetes, nagyfokú, elmélyült, intenzív

baromfi

főnév
 • szárnyas, háziszárnyas, pipi (bizalmas), aprójószág (tájnyelvi), aprómarha (régies), aprólék (tájnyelvi), apróság (tájnyelvi), csőrös (tájnyelvi), majorság (tájnyelvi)

belföldi

melléknév
 • hazai, honi, itthoni, otthoni, helyi, helybeli, bel-, idevaló, idevalósi, belső, bennszülött, magyar, magyarországi, őshonos, endemikus (szaknyelvi), honföldi (régies)

elszundít

ige
 • elbóbiskol, elszunnyad, elszundikál, elszenderedik, elszöntyörödik (tájnyelvi), elalszik, elnyomja az álom

érzéstelenítés

főnév
 • anesztézia, narkózis (idegen), altatás, elbódítás, elkábítás

grillsütő

főnév
 • sütőrostély, grill, grillező
 • mikrohullámú sütő, mikró (bizalmas)

fennhangon

határozószó
 • hangosan, hangos szóval, fennszóval (régies), fennen, felszóval (tájnyelvi), emelt hangon, hangoskodva, nagy hangon, torkaszakadtából

elgörbül

ige
 • elhajlik, deformálódik, kikajszul (tájnyelvi), elvetemedik (régies)
 • (száj): félreáll, elkámpicsorodik, lebiggyed, félrefitul (tájnyelvi), elhúzódik

ej

indulatszó
 • hej, ejnye, no

elnyomó

melléknév
 • zsarnoki, önkényuralmi, diktátori, diktatórikus, despotikus, kegyetlen, embertelen, erőszakoskodó, hatalmaskodó, basáskodó, önkényeskedő, önkényes, parancsuralmi, totalitárius (idegen), kényúri

feltét, föltét

főnév
 • auflág (idegen), rávaló (tájnyelvi)

eljár

ige
 • ellátogat, felkeres, frekventál (választékos)
 • (ügyben): intézkedik, képvisel, cselekszik, utánajár (valaminek), intéz
 • eltáncol, elrop
 • (idő): elmúlik, eltelik, elszalad, elfolyik, halad, lejár

csuromvíz

melléknév
 • csuromvizes, bőrig ázott, vizes, csurvíz (tájnyelvi), facsaró víz (tájnyelvi)

elönt

ige
 • eláraszt, elborít, ellep, elözönöl, átáztat, megtölt, (verejték) kiver
 • (érzés): elfog, átjár, áthat, eltölt, elömlik (valakiben), elborít, erőt vesz (valakin)

fémes

melléknév
 • fémfényű
 • fémszerű
 • fémtartalmú