cserjekaktusz szinonimái

főnév
 • kaktuszfa, lombkaktusz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rébusz

főnév
 • rejtvény, talány, fejtörő
 • rejtély
 • célzás

puha

melléknév
 • lágy, petyhüdt, ernyedt, gyenge, meggyöngült, löttyedt, pihepuha, tottyadt (tájnyelvi), pozsgás (szaknyelvi), pempős, pépes, felpuhult, fonnyadt, lottyadt, szotyka (tájnyelvi), szotyogós (tájnyelvi), lepenye (tájnyelvi)
 • erőtlen, elkényeztetett, gyenge
 • pipogya, elpuhult, puhány, teddide-teddoda, erélytelen, határozatlan, engedékeny, enervált, férfiatlan, effeminált (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a cserjekaktusz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

cipőtisztító

főnév
 • cipőpucoló, cipőfényesítő

beszél

ige
 • szól, mond, közöl, jár a szája, jártatja a száját, nyilatkozik, nyelvel, kotyog, blablázik, rizsál (szleng), szövegel (szleng), dumál (szleng), traccsol (bizalmas), szpícsel (szleng), gagyog (bizalmas), pofázik (durva), prézsmitál (régies), sóderol (szleng), nyomja a sódert (szleng), vakerol (szleng), hadovál (szleng), povedál (szleng), vakerál (szleng), löki a szöveget (szleng)
 • szót vált (valakivel), tárgyal, társalog, diskurál, cseveg, csacsog, locsog, fecseg, tereferél, karattyol (bizalmas)
 • telefonál, felhív
 • előad, szónokol, felszólal, nyilatkozik, dikciózik (idegen), prédikál, papol, magyaráz
 • (írásmű vmiről): mutat, vall, utal, szól (valamiről), tartalmaz (valamit)
 • (szleng): elárul, beköp, besúg, spicliskedik, felad, dalol (szleng)
 • tükröz, kifejez, elárul, árulkodik (valamiről)

belovagol

ige
 • benyargal, bevágtat, beüget, beléptet
 • (lovat): idomít, betör, betanít, dresszíroz, megszelídít

áthajt

ige
 • átterel, átkerget, áthajszol, átűz
 • átmegy, áthalad, átautózik, áthajtat (régies), átkocsizik
 • keresztülvisz, keresztülhajszol, kierőszakol, elfogadtat

csatlós

főnév
 • (régies): fegyverhordozó, fegyverhordó, fegyvernök, pajzshordó, kísérő, darabont, poroszló, testőr, védelmező, kengyelfutó (régies)
 • lovász
 • követő, kiszolgáló, bérenc, szatellita (régies), vazallus (pejoratív), zsoldos (pejoratív), uszályhordozó (régies), lakáj (pejoratív), hűbéres, csahos (pejoratív), szekértoló, mameluk (régies), talpnyaló, csacsener (régies)

diéta2

főnév
 • (régies): országgyűlés, parlament

középiskola

főnév
 • líceum (régies)
 • gimnázium, gimi (szleng), gimcsi (szleng)
 • szakközép (bizalmas)

akaratosság

főnév
 • makacsság, csökönyösség, konokság, önfejűség, dac, makranc (régies)

adóbehajtás

főnév
 • adószedés, egzekúció (régies)

alkalmatlankodik

ige
 • zavar, háborgat, zaklat, lábatlankodik, kellemetlenkedik, okvetetlenkedik, szerencsétlenkedik, terhére van, a nyakán lóg (valakinek), útban van, láb alatt van, feltart (valakit), feltartóztat, akadályoz, hátráltat, hátramozdít, aggat (bizalmas), inkommodál (idegen), kaszmatol (tájnyelvi), botránkodik (tájnyelvi), csetlérozik (tájnyelvi), keleficél (tájnyelvi)
 • beavatkozik, közbeszól, beleüti az orrát (valamibe)

dolgozik

ige
 • munkálkodik (választékos), munkál (tájnyelvi), melózik (bizalmas), melódiázik (bizalmas), robotol (bizalmas), hajt, gürizik (szleng), gürcöl, güzül (szleng), bütyköl (bizalmas), kulizik (szleng), igálkodik (tájnyelvi), töri magát, strapálja magát, ad a munkának (bizalmas), serénykedik, szorgoskodik, foglalatoskodik, foglalkodik (régies), fárad, fáradozik, bejsztol (szleng), gályázik (szleng) Sz: tapossa a malmot; hajtja a verklit; nyomja az ipart, ráver a melóra
 • tevékenykedik, ténykedik, működik, ügyködik, funkcionál
 • (gép): jár, megy

ekrü

melléknév, főnév
 • sárgásfehér, nyersszínű, vajszínű, nyersfehér, krémszínű, halványdrapp, csontszínű

felibe-harmadába

határozószó
 • elnagyoltan, nagyjában, felületesen, félbe-szerbe (tájnyelvi), átabotában (tájnyelvi)

e-mail

főnév
 • e-levél, elektronikus levél, emil (tréfás)
 • villanyposta, drótposta

csetlik-botlik

ige
 • botladozik, botorkál, támolyog, bukdácsol, biteleg-botolog (tájnyelvi), bócorog (tájnyelvi), iceg-bocog (tájnyelvi), itlik-botlik (tájnyelvi)
 • (bizalmas): bizonytalankodik, kapkod

cimbalom

főnév
 • virgyina (régies)

dallam

főnév
 • melódia, zene, muzsika, zengzet (régies), dana (tájnyelvi), dallamvonal (szaknyelvi), téma (szaknyelvi)
 • hanglejtés, hanglejtésforma, hangmenet, hanghordozás, beszéddallam, intonáció (szaknyelvi)

eltűnődik

ige
 • elgondolkozik, eltöpreng, eltűnölődik (tájnyelvi), elmereng, elmélázik, elábrándozik

csiszolatlan

melléknév
 • érdes, durva, egyenetlen, nyers, szögletes, darabos, megmunkálatlan, kidolgozatlan, matt (padló)
 • faragatlan, bárdolatlan, pallérozatlan, műveletlen, neveletlen, civilizálatlan, goromba, modortalan, durva, brutális, barbár, nyers, vad, otromba

betud

ige
 • beleszámít, beszámít, számba vesz
 • tekint (valaminek), tulajdonít (valaminek)

deprimált

melléknév
 • levert, letört, lehangolt, lesújtott, kedvetlen, elkedvetlenedett, kedveszegett, csüggedt, elcsüggedt, szomorú, szomorkodó, bánatos, bús, búsuló, búskomor, mélabús, búvalbélelt, gondterhelt, nyomott, elkeseredett, életunt, vigasztalan, gyászos, komor, depressziós, melankolikus, szplínes (régies), enervált (idegen)

élvonalbeli

melléknév
 • élenjáró, elsőrangú, kitűnő, szuperklasszis