csorbítatlan szinonimái

melléknév
 • ép, hiánytalan, egész, teljes, tökéletes, sértetlen, maradéktalan, osztatlan, bontatlan, érintetlen, csonkítatlan, kifogástalan, hibátlan, integer (idegen), integrális (idegen), intakt (szaknyelvi), teljes körű, teljhatalmú

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

aprófa

főnév
 • gyújtós, alágyújtós, szilánk, éleszték (tájnyelvi), langalló (tájnyelvi), gerjesztő (tájnyelvi)

csekélység

főnév
 • apróság, semmiség, katonadolog (bizalmas), bagatell, kicsinység, kicsiség, potomság, bliktri (régies), lappalia (választékos), firlefánc, vacakság, haszontalanság, bizbasz (durva) Sz: több is veszett Mohácsnál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csorbítatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csavarog

ige
 • csatangol, barangol, kószál, kóborol, tekereg, bolyong, kódorog, kóricál, flangál (bizalmas), flangíroz (régies), lófrál (bizalmas), strabancol, bitangol (tájnyelvi), kórász (tájnyelvi), kujtorog, csalinkázik, bódorog (tájnyelvi), csamangol (tájnyelvi), lafancol (tájnyelvi), bumlizik (bizalmas), lötyög (bizalmas), lézeng, lóg (bizalmas), őgyeleg, ődöng, cselleng, ténfereg, csámborog, járkál, császkál, mászkál, jár-kel, kalandozik, csövezik (szleng) Sz: az utcakert sövényét fonja

billentyű

főnév
 • gomb, nyomógomb, kapcsológomb, kioldógomb, kakas, ravasz, taszter (idegen), drükker (szaknyelvi)

beszél

ige
 • szól, mond, közöl, jár a szája, jártatja a száját, nyilatkozik, nyelvel, kotyog, blablázik, rizsál (szleng), szövegel (szleng), dumál (szleng), traccsol (bizalmas), szpícsel (szleng), gagyog (bizalmas), pofázik (durva), prézsmitál (régies), sóderol (szleng), nyomja a sódert (szleng), vakerol (szleng), hadovál (szleng), povedál (szleng), vakerál (szleng), löki a szöveget (szleng)
 • szót vált (valakivel), tárgyal, társalog, diskurál, cseveg, csacsog, locsog, fecseg, tereferél, karattyol (bizalmas)
 • telefonál, felhív
 • előad, szónokol, felszólal, nyilatkozik, dikciózik (idegen), prédikál, papol, magyaráz
 • (írásmű vmiről): mutat, vall, utal, szól (valamiről), tartalmaz (valamit)
 • (szleng): elárul, beköp, besúg, spicliskedik, felad, dalol (szleng)
 • tükröz, kifejez, elárul, árulkodik (valamiről)

avatott

melléknév
 • jártas, járatos, tapasztalt, hozzáértő, szakértő, szakavatott, hivatásos, profi (bizalmas)

csinosít

ige
 • szépít, szebbít, csinogat (tájnyelvi), díszít, díszesít, ékesít
 • (régies): csiszol, tökéletesít, palléroz (választékos)

dörgedelem

főnév
 • szidás, leckéztetés, feddés, szemrehányás, prédikáció (bizalmas), szónoklat, dorgálás, dorgatórium (régies), kirohanás, letolás (bizalmas)

kun

melléknév, főnév
 • kunsági

áldozatos

melléknév
 • áldozatkész, odaadó, önfeláldozó, lelkiismeretes, önzetlen

akképp, akképpen

határozószó
 • akként (választékos), olyképpen (régies), olyformán, oly módon, úgy

ám I.

határozószó
 • bizony, igazán

dzsoint

főnév
 • (szleng): kábítószeres cigaretta, ágyú (szleng), rakéta (szleng), szivar (szleng), szál, spangesz (szleng), spangli (szleng)

elérkezik

ige
 • (valakibe): megérkezik, eljut, odaér, elér, kilyukad, elkerül (régies)
 • eljön, elkövetkezik, bekövetkezik, felvirrad (választékos), felderül (választékos), beköszönt, ráköszönt (régies), eljő (régies)
 • (tájnyelvi): ráér, érkezése van

felruház, fölruház

ige
 • felöltöztet, ruhával ellát, kistafíroz (tájnyelvi), kiruház (tájnyelvi)
 • meghatalmaz, képesít, felhatalmaz, (jogot) megad, ráruház, ellát
 • tulajdonít, javára ír, attribuál (idegen)

erdő

főnév
 • erdőség, vadon, rengeteg, szálerdő, liget, fiatalos (tájnyelvi), csere (régies), pagony (régies), bozót, berek, dzsungel, őserdő, esőerdő

csótány

főnév
 • svábbogár, sváb, ruszni (tájnyelvi), kakerlák (régies), géber (tájnyelvi), göbecs (tájnyelvi), ruszli (tájnyelvi)

császárgalóca

főnév
 • császárgomba, úrgomba

díjaz

ige
 • megfizet, dotál, honorál, premizál
 • jutalmaz, zsoldoz (régies)
 • (bizalmas): elismer, értékel, becsül

engedmény

főnév
 • kedvezmény, árkedvezmény, árleszállítás, ármérséklés, árengedmény, árcsökkentés, akció

csűrés-csavarás

főnév
 • köntörfalazás, mellébeszélés, ötölés-hatolás, kertelés, magyarázgatás, csúsztatás, taktikázás, mesterkedés, ravaszkodás, furfangoskodás, fondorkodás, léguléjoskodás (régies), tergiverzáció (régies)

biztonsági II.

főnév
 • testőr, őr, gorilla (bizalmas), elhárító, mandiner (bizalmas)

dogma

főnév
 • hittétel, tantétel, hitelv, hitcikkely, hitágazat

érdekkör

főnév
 • érdekszféra, hatalmi szféra, hatáskör