grillsütő szinonimái

főnév
 • sütőrostély, grill, grillező
 • mikrohullámú sütő, mikró (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vértörvényszék

főnév
 • vérbíróság, rögtönítélő bíróság, vésztörvényszék, vészbíróság

devalválódik

ige
 • elértéktelenedik, (pénz) romlik, leértékelődik, inflálódik (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a grillsütő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gátlás

főnév
 • korlátozás, akadályozás, akadály, elzárás
 • csillapítás, mérséklés
 • elfojtás, tartózkodás, félszegség, feszélyezettség, gátlásosság, aggály, szorongás, represszió (idegen), inhibíció (szaknyelvi)

felruház, fölruház

ige
 • felöltöztet, ruhával ellát, kistafíroz (tájnyelvi), kiruház (tájnyelvi)
 • meghatalmaz, képesít, felhatalmaz, (jogot) megad, ráruház, ellát
 • tulajdonít, javára ír, attribuál (idegen)

felibe-harmadába

határozószó
 • elnagyoltan, nagyjában, felületesen, félbe-szerbe (tájnyelvi), átabotában (tájnyelvi)

erőfeszítés

főnév
 • erőkifejtés, erőbedobás, igyekezet, iparkodás, törekvés, erőlködés, fáradozás, fáradság, vesződés, küszködés, hajtás (bizalmas)

gombostű

főnév
 • férctű

halálsápadt

melléknév
 • halotthalvány, halottsápadt, halálra vált, holtsápadt, hullaszínű, hamuszínű, hamuszürke, ólomszürke, fakó, falfehér

ösztönzés

főnév
 • késztetés, indítás, indíttatás, impulzus (szaknyelvi), lökés, inspiráció
 • biztatás, buzdítás, unszolás, nógatás, rábeszélés, serkentés, indíték

ellenálló

melléknév
 • tartós, időtálló
 • ellenállóképes, edzett, szívós, erős, immúnis (szaknyelvi)
 • ellenszegülő, makacs, konok, nyakas, dacos, önfejű, csökönyös, akaratos, makrancos, fegyelmezetlen, engedetlen, szófogadatlan, felkelő, lázadó, kuruc, zendülő, rebellis (régies), inszurgens (régies), forradalmár

elhamvaszt

ige
 • eléget, elemészt (választékos), felperzsel, porrá éget
 • kremál (szaknyelvi)

bélyegző

főnév
 • pecsétnyomó, pecsét, jelbeütő, stempli (bizalmas), stambília (idegen), bélyegzővas, billog (tájnyelvi), bilyog (tájnyelvi)

előléptet

ige
 • kinevez, feljebb juttat, előnyom (szleng), előmozdít (régies)

hanglejtés

főnév
 • intonáció (szaknyelvi), beszéddallam
 • hanghordozás, beszédmodor (régies)

heveskedik

ige
 • indulatoskodik, szenvedélyeskedik, felháborodik, hirtelenkedik, fellobban, haragra lobban, felfortyan (választékos), elragadtatja magát, dühbe gurul, dühöng, tüzeskedik

kézjegy

főnév
 • aláírás, szignó (bizalmas), szignatúra (idegen), manu propria (idegen), m. p., névjel, paraf (régies), monogram, kézjel, névjelzés, firma (régies)

izzad

ige
 • verejtékezik, verítékezik, meghevül (régies)
 • (bizalmas), fűlik (tájnyelvi), hevel (tájnyelvi)
 • szivárog, csepeg, ereszt, gyöngyözik, könnyez
 • párolog, transzspirál (szaknyelvi)
 • fáradozik, küszködik, kínlódik, megfeszül, melózik (szleng), lejsztol (szleng)
 • szenved, gyötrődik

gubanc

főnév
 • csomó, bolyh, szövevény, csimbók (tájnyelvi), csimbólék (tájnyelvi)
 • (szleng): baj, probléma, bonyodalom, gond, nehézség, gáz (szleng)

galéria

főnév
 • karzat, emelet, kakasülő, erkély, balkon, lodzsa
 • folyosó, tornác, oszlopcsarnok, árkád
 • képtár, múzeum, műcsarnok, kiállítóterem
 • műgyűjtemény, műegyüttes
 • (régies): társaság, csoport, banda

háború

főnév
 • hadviselés, háborúskodás, hadjárat, harc, csata, összecsapás, összeütközés, ütközet, hadakozás, küzdelem, vérontás, csatározás, csetepaté, villongás, conflagratio (régies)
 • viszály, civódás, pörlekedés, vita, torzsalkodás

ismétlődik

ige
 • visszhangzik, újra előfordul, visszatér, visszajön, újra felbukkan

gyarmatosító

főnév
 • gyarmatalapító, megszálló, kolonizátor (idegen), konkvisztádor (idegen)

felterjesztés, fölte

főnév
 • javaslat, indítvány, előterjesztés, beadvány

hajladozik

ige
 • hajlong, leng, lengedezik, himbálódzik, libeg, billeg, imbolyog, inog, ingadozik, ring, integet (választékos), dülöng, hintázik, gabbadoz (tájnyelvi), bukdosik (tájnyelvi), hajlókázik (tájnyelvi)
 • alázatoskodik, görbedez (régies)

izgató

melléknév
 • serkentő, stimuláló, pezsdítő, ingerlő
 • erotikus, szexi, csiklandós, kihívó
 • érdekes, idegfeszítő, szenzációs (bizalmas), mozgalmas
 • nyugtalanító, zavaró, felzaklató, felkavaró, hajmeresztő, elképesztő
 • lázító, felbujtó, feltüzelő