bizalmas I. szinonimái

melléknév
 • meghitt, intim, baráti, közvetlen, közeli, mesterkéletlen, keresetlen, mély, fesztelen, familiáris, családias, bensőséges, testi-lelki, konfidenciális (régies), őszinte, bizodalmas (régies)
 • belső, titkos, diszkrét, magántermészetű, magán-, privát, személyes, magánjellegű, zártkörű

bizalmas II. szinonimái

melléknév
 • bizalmi ember, intimus (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felrohan, fölrohan

ige
 • felfut, felszalad, felsiet, felszáguld

látványosság

főnév
 • érdekesség, különlegesség, kuriozitás, látnivaló, látvány, nevezetesség, vonzerő, nézedelem (régies), spektákulum (régies)
 • mutatvány, attrakció, szenzáció (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bizalmas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bérrögzítés

főnév
 • bérmegállapítás, bérbefagyasztás

átfúrás

főnév
 • átlyukasztás, kifúrás, kilyukasztás, perforáció
 • átdöfés, átszúrás

árkád

főnév
 • boltív, bolthajtás, boltozat
 • oszlopsor, pillérsor, árkádsor

adótorony

főnév
 • adó, adóállomás, leadóállomás, átjátszóállomás
 • televízióadó, tévéadó, televízióállomás
 • rádióadó, rádióállomás

bevásárol

ige
 • megvásárol, megvesz, beszerez, komissiózik (idegen)
 • (bizalmas): megjárja (valakivel, valamivel), ráfizet, befürdik (valakivel, valamivel) (szleng), rossz vásárt csinál

bűnhődik

ige
 • megbűnhődik, lakol, meglakol, elszenved, felel (valamiért), vezekel, adózik, fizet, megadja az árát, megissza a levét, ráfázik (szleng), megjárja, megkeserül (valamit)

kinevet

ige
 • kikacag, kigúnyol, kicsúfol, megtréfál, kiviccel, csipkelődik, tréfát űz (valakiből), rovására mulat, kiröhög (durva), kifiguráz, nevetségessé tesz, csúfot űz, szatirizál (régies), lefitymál (tájnyelvi)

cicomáz

ige
 • szépítget, ékesít, díszít, piperéz, cifráz, kicifráz, tarkít, cikornyáz (régies), ékít (választékos), ékesget (régies), ficeréz (régies), ficseréz (tájnyelvi), csicsáz (szleng)

csodálkozás

főnév
 • meglepődés, megütközés, elképedés, álmélkodás, ámulat, bámulat

emleget

ige
 • szóba hoz, felhoz, előhoz, előhozakodik (valamivel)

elbűvöl

ige
 • elbájol, elvarázsol, lenyűgöz, lebilincsel, megbabonáz, megigéz, magával ragad, magnetizál (idegen), delejez (régies), elragad, megragad, bűvöletbe ejt, bűvkörébe von, megszédít, elkábít, elkápráztat, megejt, rabul ejt, megboszorkányoz Sz: megigéz, mint gyertyaláng a lepkét

bizomány

főnév
 • (régies): megbízatás, meghagyás, hagyomás (régies), komisszió (idegen), konszignáció (szaknyelvi)

beraktároz

ige
 • felhalmoz, készletez, félretesz, begyűjt, tárol, bespájzol (bizalmas)

börtön

főnév
 • büntetés-végrehajtási intézet, büntetőintézet, tömlöc (régies), fegyház, fegyintézet, fogház, foghely (régies), fogda, zárka, áristom (régies), kóter (régies), dutyi (bizalmas), sitt (szleng), siti (szleng), karcer (régies), szanatórium (szleng), internátus (szleng), kaszni (bizalmas), josó (tájnyelvi), hűvös (bizalmas)
 • börtönbüntetés, szabadságvesztés, fogság, rabság

EKG

főnév
 • elektrokardiogram, ékágé (bizalmas)

bokafix

főnév
 • bokazokni

átnyújt

ige
 • átad, odaad, odanyújt, rendelkezésre bocsát, átruház, ráruház, prezentál, átméltat (tájnyelvi)

bukszus

főnév
 • puszpáng, télizöld, kruspán (tájnyelvi)

elbizonytalanodik

ige
 • tétovázik, elkételkedik (tájnyelvi), meginog, megtántorodik, haboz, hezitál