elnézeget szinonimái

ige
 • elnéz, nézelődik, szemlélődik, nézdegél (tájnyelvi), elbámészkodik, elnézkel (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

begyógyul

ige
 • beforr, meggyógyul, beforrad, összeforr, összeforrad, beheged, behegesedik, bevarasodik, behúzódik, összenő, benő, bejavul (tájnyelvi), bebőrödzik (tájnyelvi), besebzik (tájnyelvi), elforrja magát (tájnyelvi)

fekszik

ige
 • pihen, hever, nyugszik, alszik, hál (választékos), hasal, pihizik (szleng), buvál (tájnyelvi)
 • lustálkodik, az ágyat őrzi, heverészik, hentereg, henyél, döglik (durva)
 • betegeskedik, ágynak esik, nyomja az ágyat
 • elterül, kiterjed, elnyúlik, elhelyezkedik, van
 • (valakinek): megfelel, kielégít, konveniál (bizalmas), smakkol (bizalmas), klappol (bizalmas), megüti a mértéket, tetszik, illik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elnézeget szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elhalványodik

ige
 • elhalványul
 • elsápad, elfehéredik
 • elszíntelenedik, színét veszti, kifakul, megkopik, kikopik
 • (emlék): elmosódik, elhomályosodik, gyengül, meggyengül, tompul, eltűnik, kitörlődik, elfelejtődik
 • eltörpül, nyomába se ér

dicstelen

melléknév
 • szégyenletes, szégyellnivaló, szégyenteli, gyalázatos, csúfos, dísztelen (választékos)

dagi

melléknév, főnév
 • dagadt, kövér, hájas, elhízott, testes, nagy hasú, pocakos, pufi (bizalmas), dundi, potrohos, sörhasú
 • hájpacni (szleng), hájgombóc (szleng), hájtömeg, töltött zokni (szleng), haspók (bizalmas), hústorony

bűnöző

főnév
 • bűnös, vétkes, bűnelkövető, törvényszegő, gonosztevő, tettes, gazember, zsivány (régies), betyár (régies), ganef (szleng), haramia, gengszter, maffiózó, játékos (szleng)

ellenére II.

határozószó
 • bosszantására, ingerlésére

emelő

főnév
 • daru, elevátor, emeltyű (régies), nyilaló (tájnyelvi)

megfelez

ige
 • elfelez, kettévág, kettéoszt, szétoszt, megoszt, halbíroz (idegen)

beporoz

ige
 • bepúderez, behintőporoz, behint, beszór
 • megporoz, pollinizál (idegen), megtermékenyít

belelóg

ige
 • beleér, belenyúlik, belecsüng

bevásárol

ige
 • megvásárol, megvesz, beszerez, komissiózik (idegen)
 • (bizalmas): megjárja (valakivel, valamivel), ráfizet, befürdik (valakivel, valamivel) (szleng), rossz vásárt csinál

éra

főnév
 • kor, korszak, időszak, időköz, fázis
 • rezsim, kormányzat

fáradhatatlan

melléknév
 • lankadatlan, kitartó, töretlen, bizakodó, tántoríthatatlan, ernyedetlen (választékos), csüggedetlen, állhatatos, állóképes, szívós, szorgalmas, szorgos, serény, aktív, igyekvő, iparkodó, buzgó, dolgos

habar

ige
 • kever, kavar, kotyvaszt, készít
 • (sebtében) főz
 • (tájnyelvi): hadar

fokozás

főnév
 • növelés, erősítés, emelés, súlyosbítás, felerősítés
 • öregbítés, hatványozás, lelkesítés, nagyítás, sokszorozás
 • nagyobbítás

elnyom

ige
 • szétnyom, agyonnyom
 • kizsákmányol, leigáz, nyomorgat, sanyargat, zsarnokoskodik (valakin), hatalmaskodik (valakin), basáskodik (valakin)
 • elfojt, elsimít, (felkelést) vérbe fojt
 • (hangot, fényt, szagot): elnyel

elfúj

ige
 • elröpít, elsodor, elvisz, elfú (régies), (szél) felkap
 • elolt
 • elmond, elszaval, elhadar, eldarál
 • elénekel, eljátszik

eltávozik

ige
 • elmegy, továbbáll, odébbáll, a távozás hímes mezejére lép, elkotródik, eltakarodik, elballag, elsiet, elszalad, elhagy, otthagy, kiteszi a lábát, elpárolog (bizalmas), elspurizik (szleng), elszelel, lelép (bizalmas), lelécel (szleng), megpattan (szleng), dobbant (szleng), meglóg (bizalmas), ellejt, elvonul, eltágul (tájnyelvi), eltájékozik (tájnyelvi), elneszel (tájnyelvi)

flört

főnév
 • kacérkodás, legyeskedés, enyelgés, széptevés, kaland

előőrs

főnév
 • elővéd, előhad
 • őrjárat, járőr, őrszem, patrul (régies)
 • élcsapat, előharcos, úttörő

disztingvált

melléknév
 • választékos, válogatott, előkelő, finom
 • kifinomult, igényes, ízléses, elegáns, stílusos, illedelmes, jól nevelt

elvegyül

ige
 • elkeveredik, összekeveredik, beolvad, elelegyedik (tájnyelvi), összevegyül, belevegyül (valamibe), belevész, felszívódik (szleng)

fogyasztó I.

melléknév
 • soványító, karcsúsító, koplaltató
 • táplálkozó, falatozó, evő-ivó, étkező, zabáló (szleng), kosztoló (bizalmas)
 • felhasználó, fölemésztő, kimerítő, vásárló, vevő