előjáték szinonimái

főnév
 • bevezetés, előkészítés, prológus, prelúdium (szaknyelvi), előversenyzés (szaknyelvi), introdukció (régies)
 • tapogatás, enyelgés, etyepetye (bizalmas), vihánc (bizalmas), kézimunka (szleng), csöcsörészés (durva), petting (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

masli, masni

főnév
 • szalagcsokor, csokor, bokor (tájnyelvi)

megközelítő

melléknév
 • hozzávetőleges, körülbelüli, hasonló, approximatív (régies), durva
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előjáték szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elismétel

ige
 • megismétel, utánamond, repetál (régies)

díszpéldány

főnév
 • díszkiadás
 • (pejoratív): jómadár, díszpinty, mákvirág, jópipa, díszvirág, jó vég, jobb vég, jó firma

dekrétum

főnév
 • kormányrendelet, határozat, rendelet, végzés, rendelés (tájnyelvi), dekréta (tájnyelvi), parancsolat (régies)
 • (régies): okirat, oklevél, kinevezés

célszalag

főnév
 • célvonal, cél

elmélkedés

főnév
 • gondolkodás, töprengés, elmélyedés, okfejtés, okoskodás, eszmefuttatás, elmefuttatás, mérlegelés, latolgatás, tűnődés, kontempláció (régies), szemlélődés, vizsgálódás, meditáció, meditálás, reflexió, merengés, spekuláció, spekulálás (bizalmas), tervezgetés

enyhít

ige
 • csökkent, csillapít, csitít, gyengít, szelídít, temperál (idegen), tompít, orvosol, gyógyít (idegen), olt, fékez, apaszt, eloszlat, elhalványít, (erejéből) elvesz, lecsendesít, meglágyít, lehűt, kisebbít, redukál, mérsékel
 • könnyít

meggyűlöl

ige
 • megutál, megundorodik, utálat fogja el, undor fogja el, utálkozás fogja el

besuszterol

ige
 • (bizalmas): beiktat, beprésel, beerőltet, benyom, begyömöszöl, becsempész, becsúsztat

bélrenyheség

főnév
 • székrekedés, székszorulás, szorulás, dugulás, obstipáció (szaknyelvi)

bimbó

főnév
 • virágkezdemény
 • (tájnyelvi): rügy, hajtás, sarj
 • mellbimbó, csecs

érint

ige
 • hozzáér, tapint, illet, megérint, hozzányúl, súrol, horzsol, illeszt (tájnyelvi), pöccint
 • említ, céloz (valamire), megpendít, pedz
 • vonatkozik (valamire), tartozik (valakire), kihat (valamire), tangál (idegen), kapcsolódik (valamihez), befolyásol

fedeles, födeles

melléknév
 • fedett, zsindelyes, tetős, födémes (régies)
 • lezárható

hagy

ige
 • enged, nem akadályoz, hozzájárul, beleegyezik, elfogad, tűr, tolerál, tudomásul vesz
 • végrendelkezik, hagyományoz, ráhagy, örökít, testál (régies), hagyatkozik, megemlékezik
 • parancsol, rendel, meghagy, utasít
 • (valamiből): félretesz, tartalékol
 • (valakire): rábíz, átenged

forgalmista

főnév
 • forgalomirányító, menetirányító (szaknyelvi), forgalmi tiszt

élőkép

főnév
 • csoportkép, tabló, állókép

elhint

ige
 • elszór, elhullat, (magot) elvet, elszéllyez (tájnyelvi), elszillal (tájnyelvi)

elvágódik

ige
 • elesik, végigvágódik, elterül, elbukik, elvetődik, hanyatt esik, hanyatt vágódik, hasra vágódik, elhasal, elnyal (szleng), elzúg (bizalmas)
 • (vizsgán): megbukik, elzúg (bizalmas)

fogva

névutó
 • (valaminél): folytán, következtében, következőleg (valamiből)
 • (valamitől): kezdve, kezdődően, számítva

elpihen

ige
 • lefekszik, lepihen, elalszik, elszenderül, elcsendesedik
 • meghal, elhuny, elnyugszik, kimúlik
 • elcsendesedik, lecsendesedik, elcsitul, lecsillapodik

doppingol

ige
 • stimulálja magát, kokszol (szleng)
 • serkent, stimulál, ösztönöz, ösztökél, sarkall, hajt, előrevisz

embertelen

melléknév
 • kíméletlen, kegyetlen, könyörtelen, brutális, irgalmatlan, inhumánus (idegen), lelketlen, érzéketlen, szívtelen, rideg, kemény szívű, kőszívű, állatias, bestiális, nérói (választékos), szadista, embernyúzó
 • (régies): dísztelen, paraszt
 • nyomorúságos, megalázó, borzalmas, borzasztó, rettenetes, rettentő, szörnyű, szörnyűséges, förtelmes, gyalázatos, gyötrelmes, cudar, komisz

fonnyad

ige
 • hervad, zsugorodik, szárad, tikkad, senyved, kókad, aszik, összehúzódik, satnyul, töpped, töpörödik, konyul, fonyarodik (tájnyelvi), ráncosodik, gözörödik (régies)
 • bágyad, sorvad, sorvadozik, emésztődik, ösztövéredik (régies)
 • (szleng): kudarcot vall