doppingol szinonimái

ige
 • stimulálja magát, kokszol (szleng)
 • serkent, stimulál, ösztönöz, ösztökél, sarkall, hajt, előrevisz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csipog

ige
 • csicsereg, csivitel, csiripel, csivog (tájnyelvi), csiákol (tájnyelvi), csicseg (tájnyelvi), pityeg (tájnyelvi)
 • fecseg, csacsog, cseveg, cseverészik, pityeg (tájnyelvi), locsog

felháborodik, fölháb

ige
 • méltatlankodik, megütközik, elszörnyed, fennakad, felbosszankodik, megharagszik, haragra gerjed, feldühödik, felhördül, felfortyan, felzúdul, felhorkan, feltámad (tájnyelvi), megbotránkozik, indignálódik (régies), fellát (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a doppingol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dekadencia

főnév
 • hanyatlás, romlás, visszaesés, bomlás, sorvadás, pusztulás

buktat

ige
 • gáncsol
 • (vizsgán): elhúz (bizalmas), meghúz, megvág
 • alámerít, lemerít
 • megdönt, megbillent, feldönt
 • (szőlőt): bújtat (tájnyelvi), bujt, homlít (tájnyelvi)

borsódzik, borsózik

ige
 • (a háta): lúdbőrzik, lúdbőröz, hideg futkos a hátán
 • idegenkedik (valamitől, valakitől), viszolyog, irtózik, undorodik, fél

belakik

ige
 • beeszik, jóllakik, degeszre eszi magát

direktíva

főnév
 • irányelv, útmutatás, utasítás, iránymutatás, előírás

elátkoz

ige
 • megront, átváltoztat (valamivé)
 • megátkoz, átokkal sújt, átkot mond (valakire), átkot szór (valakire)

lehajt1

ige
 • lehorgaszt, lecsúlyhít (tájnyelvi), leszeg, legörbít
 • letűr, lesodor
 • (italt): iszik, lehajít (szleng), bedob (szleng), bevág (szleng), bepuszil (szleng)

ármentesítés

főnév
 • árvédelem, árvízvédelem, vízmentesítés, vízrendezés

annyi

melléknév
 • olyan sok, olyan nagy

átjut

ige
 • átmegy, átér, keresztülmegy, végighalad, átfér, áthatol, átkerül, átsikerül (tájnyelvi)
 • általtörekedik (tájnyelvi), legyőz, legyűr, leküzd

élelmes

melléknév
 • szemfüles, szemes, találékony, leleményes, ötletes, elmés (választékos), életrevaló (választékos), élnivaló (régies), rátermett, talpraesett, belevaló (bizalmas), ügyes Sz: a jég hátán is megél; elél a kőszikla tetején is(bizalmas)

előhív

ige
 • előszólít, kihív, előkiált (tájnyelvi)
 • (emléket): felidéz, felelevenít, napfényre hoz, napvilágra hoz, előidéz (régies)
 • idehoz, kihoz, előszed, elővesz, előránt, előkotor (bizalmas), elővarázsol (bizalmas)

fogság

főnév
 • rabság, börtönbüntetés, fogva tartás (szaknyelvi), szabadságvesztés, fegyházbüntetés, elzárás, áristom (régies)(szaknyelvi)
 • hadifogság
 • szolgaság, rabszolgaság, rabiga (választékos)

farag

ige
 • vés, metsz, ró, bárdol (régies), fúr-farag, barkácsol, fabrikál, farigcsál (bizalmas), faracskál (tájnyelvi), halkál (tájnyelvi)
 • mintáz, alkot, (szobrot) készít, szobrászkodik
 • (ceruzát) hegyez, spiccel (szaknyelvi)
 • (rímeket) kovácsol, (verset) ír, verselget, (rímeket) gyárt (pejoratív)
 • (valakiből valamit): nevel, formál, gyúr

döbbenet

főnév
 • megdöbbenés, megrendülés, riadtság, rémület, konsternáció (idegen)

dara

főnév
 • gríz, búzadara, árpadara, kukoricadara
 • havas eső, hószemcse, hódara

egyfelől

határozószó
 • egyik irányból, egy irányból
 • egyrészt, egyoldalúlag

faggatózik

ige
 • kérdezősködik, tudakozódik, érdeklődik, informálódik, felvilágosítást kér, puhatolózik, firtat, faggatolózik (tájnyelvi)

dulakodik

ige
 • tülekszik (régies), birkózik, verekedik, hadakozik, küzd, hajba kap, ölre megy, ökölre megy, birokra kel, tusakodik, viaskodik, győzködik (tájnyelvi), külekedik (tájnyelvi), hatajkodik (tájnyelvi)

bűnbocsánat

főnév
 • feloldozás, felmentés, bocsánat, megbocsátás, abszolúció (szaknyelvi), könyörület, megváltás
 • kegyelem, mentesítés, amnesztia

ehhez

névmás
 • ide, eddig, ennyire
 • sőt, azonkívül, azonfelül, egyébként, másfelől, különben, továbbá, ráadásul, tetejében, amellett, nemkülönben

fánk

főnév
 • forgácsfánk, csöröge, tarkedli (idegen), kráfli (idegen), pampuska (tájnyelvi), pánkó (tájnyelvi), siska (tájnyelvi), lapótya (tájnyelvi), herőce (tájnyelvi)