enyhít szinonimái

ige
 • csökkent, csillapít, csitít, gyengít, szelídít, temperál (idegen), tompít, orvosol, gyógyít (idegen), olt, fékez, apaszt, eloszlat, elhalványít, (erejéből) elvesz, lecsendesít, meglágyít, lehűt, kisebbít, redukál, mérsékel
 • könnyít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vesztes

melléknév
 • legyőzött, megvert, bukott, helyezetlen, kárvallott, kisemmizett

elindul

ige
 • útnak indul, útra kel, útnak ered, felkerekedik, elmegy, felcihelődik, távozik, elutazik, szedi a sátorfáját, nekivág, startol, rajtol
 • beindul
 • kezdetét veszi, elkezdődik, megkezdődik, megindul
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a enyhít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elszól

ige
 • elárul, elfecseg, kiszalad a száján, eljár a szája, kikotyog (bizalmas)
 • (elszólja magát): kikotyog (bizalmas), kifecseg, kiszalad a száján, kicsúszik a száján, eljár a szája, eljár a nyelve
 • (elszólja magát): szellent, durrogat, durrant, rotyog (bizalmas), hazagondol (bizalmas), ereszt (bizalmas), elereszt egy pingvint (szleng), elereszt egy fingot (szleng), fingik (szleng), púzik (bizalmas), rákap a karbidra (szleng)

ej

indulatszó
 • hej, ejnye, no

egzotikus

melléknév
 • tengerentúli, forró égövi, délszaki
 • furcsa, idegenszerű, különös, bizarr

csirkefogó

főnév
 • gazember, gazfickó, semmirevaló, semmirekellő, haszontalan, mihaszna, szélhámos, svihák, betyár (régies), kapcabetyár, pernahajder, bitang, mákvirág, lókötő, jómadár, naplopó, kópé (bizalmas), csibész, huligán (bizalmas), jampec (régies), briganti, gézengúz, lacibetyár (tájnyelvi), aszfaltbetyár, jó cenk (tájnyelvi), himpellér, lator (régies), imposztor (régies), selma (régies), strici (durva), strigó (szleng), ganef (szleng), díszpinty, szarházi (durva), tróger (durva)

elzártság

főnév
 • elszigeteltség, izoláció

falatozik

ige
 • lakmározik, lakomázik, eszik, eszeget, kosztol (bizalmas), táplálkozik, étkezik, fogyaszt, burkol (bizalmas), kajál (bizalmas), harap (bizalmas), bekap (bizalmas), falámozik (tájnyelvi), falatázik (tájnyelvi)

megújít

ige
 • felépít, újjávarázsol, reformál, forradalmasít, modernizál, újjáteremt, tataroz, renovál, instaurál (idegen), rekonstruál
 • felfrissít, regenerál
 • felújít, korszerűsít, újjáéleszt, kicserél, helyreállít, restaurál, felszít
 • meghosszabbít, prolongál
 • (fogadalmat): megismétel

borzalom

főnév
 • borzadás, borzadály, borzadalom (régies), iszony, iszonyat, irtózat, undor, rettenet
 • szörnyűség, rémség, gazság, rémtett

bognár

főnév
 • kerékgyártó, kerekes, kerékács (régies), kocsigyártó, szekérgyártó, kollár (tájnyelvi)

butik

főnév
 • üzlet, divatüzlet, bolt, áruda, kereskedés
 • (régies): csapszék, ivó, italmérés, krájzleráj (régies)

fegyelmezett

melléknév
 • rendes, szófogadó, jólnevelt, összeszedett, rendezett, engedelmes, kötelességtudó

felségterület, fölsé

főnév
 • államterület, territórium (idegen)

havazik

ige
 • szállingózik, hulldogál, harmatozik, szitál, permetez, pilinkézik (tájnyelvi), pilinkél (tájnyelvi), pelyhedzik (tájnyelvi), havazkál (tájnyelvi) Sz: kiszakadt a menyasszony dunyhája; kiszakadt az angyalok dunyhája

glaciális

melléknév
 • jégkorszaki, jégkorszakbeli

epekedik

ige
 • eped, epedezik (választékos), sóhajtozik, sóvárog, kíván, kívánkozik, óhajt, áhít, áhítozik, vágyik, vágyódik, vágyakozik, eseng (választékos), él-hal (valamiért), ácsingózik, szomjazik

elsüllyed

ige
 • besüllyed, elmerül, eltűnik, víz alá bukik, alábukik, lebukik, lesippad (tájnyelvi), elkottyan (tájnyelvi), elnyomódik (régies)
 • elsüpped, belesüpped
 • elkallódik, elvész, semmivé lesz, elpusztul
 • elzüllik

etet

ige
 • táplál, étet (tájnyelvi), ellát, kosztol, élelmez, jóltart
 • szoptat
 • (állatot): takarmányoz, abrakol, legeltet, tart, hizlal
 • (szleng): félrevezet, becsap, áltat, ámít, hiteget, szédít (bizalmas), bolondít

gémkapocs, gemkapocs

főnév
 • iratkapocs, klammer (idegen), kapocs

érettségizik

ige
 • maturál (régies), érik (bizalmas)

elátkoz

ige
 • megront, átváltoztat (valamivé)
 • megátkoz, átokkal sújt, átkot mond (valakire), átkot szór (valakire)

ezred1

számnév
 • ezredrész

gida

főnév
 • gödölye, kecskegida, gidó (tájnyelvi), göde (tájnyelvi), olló (tájnyelvi)