előállítás szinonimái

főnév
 • elővezetés (szaknyelvi), letartóztatás, bekísérés, őrizetbevétel
 • készítés, gyártás, termelés, termesztés, fabrikálás, összeállítás, összeszerelés, megszerkesztés, megépítés, színrevitel, rendezés, kiállítás, létrehozás, alkotás, feldolgozás, felállítás, megszövegezés, teremtés, kidolgozás, kiadás, kialakítás, megformálás, megfogalmazás, megvalósítás, produkálás (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nőtlen

melléknév, főnév
 • agglegény, legényember, öreglegény, egyedülálló, független, szabad, társtalan, facér, házasságtalan (régies), foglalatlan (régies), feleségtelen (tájnyelvi), házulatlan (tájnyelvi)

rekedt2

melléknév
 • rekedtes, fátyolos, borízű, érdes, reszelős, tompa
 • fahangú, torokhangú
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előállítás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elhoz

ige
 • házhoz szállít, fuvaroz
 • elnyer, megszerez, megkap

direktor

főnév
 • igazgató, diri (bizalmas)

dédapa

főnév
 • dédpapa, dédapóka, dédi, dédiapó (tájnyelvi), dédöregapa (tájnyelvi), másikapa (tájnyelvi), másikapó (tájnyelvi), igenöregapa (tájnyelvi), jóbapa (tájnyelvi), jótátá (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): nagyapa

cech

főnév
 • (bizalmas): számla

ellenző II.

főnév
 • napellenző, ernyő, árnyéktartó (régies)
 • spanyolfal, paraván
 • simléder (bizalmas), simli (bizalmas)

énekesnő

főnév
 • énekművésznő, dalénekesnő, népdalénekesnő, dalnoknő (régies), dalárnő (régies), dizőz (idegen)

megfürdet

ige
 • megmárt, alámerít, alábuktat
 • megmos, lemos
 • megöntöz, eláraszt, átitat

berobog

ige
 • beérkezik, befut
 • bevágódik, beront, besiet, megjön, beviharzik, beszáguld

beletelik

ige
 • belekerül, eltart (valameddig), tart (valameddig)

biccentés

főnév
 • bólintás, köszönés
 • (tájnyelvi): sántítás

eredeztet

ige
 • származtat, levezet, derivál (szaknyelvi)

fattyú

főnév
 • törvénytelen gyerek, szerelemgyerek, kakukktojás, kakukkfióka, basztard (idegen), orozva kelt (régies), zabigyerek, korcs (durva), ebfaj (durva), bitang, kölyök (régies), vörönty (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): fiúgyermek, gyermek
 • siheder, suhanc, legény
 • (jelzőként): hamis, megveszett (kutya)

hadijelentés

főnév
 • kommüniké (szaknyelvi), hadiközlemény
 • haditudósítás

fonetika

főnév
 • hangtan

előfeltétel

főnév
 • feltétel, követelmény, kívánalom, kikötés, megkötés, megkövetelés, elvárás, kiírás, korlátozás, megszorítás, fenntartás, sine qua non (idegen)

elhamvad

ige
 • elég, leég, porig ég

eltöröl

ige
 • eltüntet, megsemmisít, felszámol, visszavon, hatálytalanít, érvénytelenít, deleál, likvidál, nullifikál (idegen), felmorzsol, leradíroz (szleng), elenyészt (régies)

fogház

főnév
 • börtön, büntetés-végrehajtási intézet, büntetőintézet, tömlöc (régies), fegyház, fegyencház (régies), fogház, foghely (régies), áristom (régies), javítóintézet (régies), dologház (régies), toloncház (régies), karcer (régies), zárka, cella, kaszni (bizalmas), josó (tájnyelvi), cukház (tájnyelvi), siti (szleng), fapados (szleng), kóter (régies), dutyi (bizalmas), susogó (szleng), akvárium (szleng), csukda (szleng), szanatórium (szleng), sitt (szleng), internátus (szleng), kukkoló (szleng)

előtódul

ige
 • előtör, előrohan, előnyomul, előront

dolgozó I.

melléknév
 • munkálkodó, működő, szorgoskodó, szorgalmas, iparkodó, tevékeny, tevékenykedő, serénykedő, gürcölő, robotoló, pénzkereső

elzár

ige
 • bezár, elcsuk (bizalmas), elreteszel, berigliz, belakatol, ellakatol (régies), elrácsol (régies)
 • bebörtönöz, börtönbe vet, börtönbe zár, becsuk (bizalmas), lecsuk, leültet (bizalmas), bekasztliz (tájnyelvi), hűvösre tesz (bizalmas), lakat alá tesz, rács mögé tesz, rács mögé dug (bizalmas), kivon a forgalomból (bizalmas), besittel (szleng), sittre vág (szleng), bekóteroz (tájnyelvi), bekopertáz (tájnyelvi)
 • (nyílást): eltöm, betöm, betapaszt, eldugaszol, eldugít
 • (utat): eltorlaszol, elbarikádoz, lezár, elrekeszt, elválaszt
 • (készüléket): kikapcsol, lezár

folyóírás

főnév
 • kézírás