beletelik szinonimái

ige
 • belekerül, eltart (valameddig), tart (valameddig)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyarló

melléknév
 • gyatra, csekély, hiányos, silány, gyenge, erőtlen, tökéletlen, tévedő, hibázó
 • esendő, bűnre hajló, bűnös, veszendő, halandó

egzotikus

melléknév
 • tengerentúli, forró égövi, délszaki
 • furcsa, idegenszerű, különös, bizarr
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a beletelik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

becsület

főnév
 • becsületérzés (választékos), feddhetetlenség, tisztesség, korrektség
 • kötelességtudás, kötelességérzet, lelkiismeret
 • megbecsülés, renomé (bizalmas), respektus (idegen), presztízs
 • tisztelet, tisztességtudás, illem, illemtudás, illendőség, illedelem, emberség, jóindulat, tisztelés (tájnyelvi), móres (tájnyelvi), reverencia (idegen)

altest

főnév
 • altáj, alhas, has, abdomen (szaknyelvi)

alibi

főnév
 • mentség, igazolás, máshollét (régies)
 • kibúvó, ürügy

beköt

ige
 • összeköt, összekötöz, megköt, összecsomóz, összefűz
 • (sebet): bekötöz, bepólyál, befásliz
 • (könyvet, füzetet): becsomagol, beburkol, beborít, befed
 • odaköt, megköt
 • bekapcsol, üzembe helyez
 • rögzít, beépít, beleilleszt, beleerősít

bocs2

módosítószó
 • (bizalmas): bocsánat, pardon, elnézést

kettőspont

főnév
 • kólon (idegen)

boncol

ige
 • (testet): felnyit, felvág, szétvág, szétdarabol
 • boncolgat, elemez, analizál (szaknyelvi), vizsgál, kutat, fürkész, tanulmányoz, szemügyre vesz, szemrevételez, részletez, bonckés alá vesz (választékos)

címzés

főnév
 • cím, címirat, adresz (idegen)
 • ajánlás, dedikáció
 • rang, fokozat, megszólítás, méltóság, titulus (régies), titulatúra (idegen)

élőkép

főnév
 • csoportkép, tabló, állókép

dugvány

főnév
 • palánta, bujtóág, bujtvány, bujtás, csemete, oltóvessző, oltvány

belevesz

ige
 • hozzávesz, hozzáért, beleért, hozzászámít, beleszámít, belefoglal, beleilleszt, beledolgoz, belesző, bevesz, betold, felvesz, belevon, bevon
 • (vki beleveszi magát vmibe): elrejtőzik, meghúzódik, beveszi magát
 • (vmi beleveszi magát vmibe): átitat, átjár, beleivódik

beavatkozik

ige
 • beleavatkozik, közbeavatkozik, interveniál (szaknyelvi), beleszól, közbelép, belekotnyeleskedik (bizalmas), beleártja magát, beleüti az orrát

bevasal

ige
 • (pénzt) (bizalmas): kierőszakol, kicsikar, kizsarol, kikényszerít, kiprésel
 • behajt, visszaszerez
 • (tájnyelvi): megpatkol
 • (tájnyelvi): megbilincsel

döccen

ige
 • zökken, zöttyen, botlik, rázódik, megbillen
 • (ritmus): sántít, megtörik

bepillant

ige
 • benéz, betekint, beles, bekukkant, bekukucskál, bekíváncsiskodik, bekandikál

angyalgyökér

főnév
 • angelikagyökér, angyelika

bíró

főnév
 • ítélőbíró, rendőrbíró, hadbíró, békebíró, ítélőmester (régies), törvénytevő (régies), igazlátó (régies), törvénylátó (régies), seriff (idegen), kádi (régies)
 • játékvezető, játékbíró, döntőbíró, mérkőzésvezető, célbíró, versenybíró, sípmester

duda

főnév
 • bőrduda, tömlősíp (régies), csimpolya (tájnyelvi)
 • kürt, tülök
 • hajókürt, autókürt
 • sziréna
 • (szleng): mell, kebel, alma (szleng), cici (bizalmas), didi (bizalmas), didkó (szleng), bögy, csecs (durva), tejcsarnok (szleng), lökhárító (szleng)