csigaház szinonimái

főnév
 • csigahéj, csigateknő (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyanakvó, gyanakodó

melléknév
 • bizalmatlan, bizalmatlankodó, óvatos, kétkedő, kételkedő, hitevesztett

kalóz

főnév
 • tengeri rabló, hajórabló (régies), martalóc (régies), piráta (idegen), rabló, fosztogató
 • (régies): zsivány (régies), tolvaj, lator
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csigaház szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

civilizált

melléknév
 • kulturált, kiművelt, művelt, pallérozott, csiszolt, kifinomult, kifinomodott

betakaródzik, betaka

ige
 • beburkolódzik, befedi magát, betakarkodik (tájnyelvi)

bemázol

ige
 • beken, befest, beszínez, bepingál (bizalmas), bepacsmagol (bizalmas), bekenceficél (bizalmas), bepamacsol (bizalmas), bekalamázol (régies)
 • összeken, összemaszatol, bepiszkol, bepiszkít, beszennyez, bekoszol, bemocskol
 • (valakinek) (szleng): megüt, behúz (valakinek), benyom (valakinek), bemos (valakinek) (szleng), bepancsol (valakinek) (szleng)

átitat

ige
 • átáztat, átjár, szétterjed (valamiben), telít (szaknyelvi), impregnál (szaknyelvi), szaturál (szaknyelvi), degeszt (régies), átszívat (tájnyelvi)
 • benedvesít, bevizez, bemárt
 • (érzés): áthat, eltölt, átjár, elönt

csehó

főnév
 • (szleng): italmérés, italbolt, ivó, kiskocsma, kocsma, lebuj (szleng), cseherli (bizalmas), kricsmi (szleng), klimó (szleng), piálda (szleng), késdobáló (szleng), borkimérés, borharapó, borkóstoló

dínomdánom

főnév
 • mulatság, mulatozás, dáridó, dáridózás, hejehuja (bizalmas), muri (bizalmas), buli (bizalmas), tivornya, tobzódás, vigalom, evés-ivás, eszem-iszom, lakoma, lakmározás, dőzsölés, dőzs (bizalmas), ivászat, dárombadárom (tájnyelvi)

közgazdasági

melléknév
 • gazdasági, ökonómiai (szaknyelvi)

akció

főnév
 • tevékenység, tett, cselekvés, cselekedet, ténykedés, cselekvéssorozat
 • vállalkozás, megmozdulás, mozgalom, eljárás, beavatkozás, bevetés, közbelépés, kampány
 • (sportban): támadás, kezdeményezés
 • (szaknyelvi): hatás

afféle

névmás
 • olyanféle, olyasféle, olyasmi, olynemű (régies)

alkotás

főnév
 • teremtés, létesítmény, létrehozás, kreáció
 • komponálás, költés, ihlet
 • műalkotás, mű, műremek, opusz, szülemény (bizalmas), elmeszülemény (bizalmas), alkotmány (régies)

donga

főnév
 • duga, kádárfa, bognárfa, dorgafa (tájnyelvi)

elálmosodik

ige
 • beragad a szeme, elnehezedik a feje

feljön, följön

ige
 • felmegy, felballag, felsétál, felmászik, felhág, felkúszik, felkapaszkodik, felkecmereg, felvánszorog, fellép, felér, felérkezik
 • felugrik, fellátogat, felnéz
 • felrándul, felruccan, felutazik, felszáll, felszárnyal, felemelkedik
 • megjelenik, láthatóvá válik, feltűnik, feltetszik (régies), kiemelkedik, felbukkan, megjelenik, megtetszik (régies)
 • feljavul, megerősödik, fejlődik, prosperál, virágzik

embrió

főnév
 • magzat, ébrény (régies)

csiklandós

melléknév
 • csikis (bizalmas), csiklandékos (tájnyelvi), viszketős
 • kényes, bajos, kritikus
 • érdekes, érdekfeszítő, izgalmas
 • pajzán, sikamlós, pikáns, borsos, kétértelmű

cinóber

melléknév, főnév
 • cinnabarit
 • világospiros, cinóberpiros, cinóbervörös
 • (szleng): vörös (hajú ember)

december

főnév
 • karácsony hava, Bak hava (tájnyelvi), Karácsony hava (régies), télelő (régies), véghó (régies)

elválaszt

ige
 • szétválaszt, különválaszt, elkülönít, elkülönöz (régies), kettéválaszt, szeparál, leválaszt, levág, elrekeszt, elszakít, elszakaszt (tájnyelvi), lekapcsol (bizalmas), elzár, elvág, elszigetel, elhatárol, megkülönböztet, izolál, diszjungál (szaknyelvi)
 • (szót) megszakít

csodálkozás

főnév
 • meglepődés, megütközés, elképedés, álmélkodás, ámulat, bámulat

bevall

ige
 • megvall, kivall (választékos), beismer, elismer, elmarad, meggyón, vallomást tesz, feltárja a szívét, kinyilatkoztat, bejelent, felfed, köp (szleng), kipakol (szleng), köhög (szleng), dalol (szleng)

derűlátó

melléknév
 • bizakodó, optimista, reménykedő, vidám, könnyed, kedélyes, joviális, optimisztikus (idegen) Sz: rózsaszínben látja a világot

embergyűlölő

melléknév, főnév
 • mizantróp, emberkerülő, világgyűlölő, világkerülő (régies)