elmebaj szinonimái

főnév
 • elmezavar, agybaj, elmebetegség, pszichózis (szaknyelvi), téboly, tudatzavar, őrület, eszeveszettség, beszámíthatatlanság, mánia (szaknyelvi), dili, bolondság, zavartság, hülyeség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vegetatív

melléknév
 • növényi, növényzeti
 • (szaknyelvi): ivartalan
 • (választékos): tengődő, tespedő, pangó

megelőzés

főnév
 • prevenció (idegen), óvintézkedés, elővigyázatosság, védekezés, megakadályozás, meggátlás, elhárítás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elmebaj szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elfogódott

melléknév
 • megilletődött, feszélyezett, megszeppent, zavart, félénk Sz: azt se tudja, melyik lábára álljon; azt se tudja, fiú-e vagy lány

derűs

melléknév
 • derült, felhőtlen, tiszta, napsugaras, napfényes, napos, napsütéses, verőfényes, ragyogó, sugárzó
 • kedélyes, optimista, gondtalan, derűlátó, elégedett, hangulatos, békés, joviális (régies), nyájas, vidám, jókedvű, jókedélyű, víg, élénk, pajzán, bizakodó, lágy (hang), felvidító, felpezsdítő, csillogó (szem), ragyogó (arc), megelégedett, boldog, idillikus, idilli, zavartalan, meghitt, barátságos, nyílt, szívderítő, szívvidító, tréfás, mókás, vicces, komikus, muris (bizalmas), rózsás (kedv, hangulat)

csupa

határozószó
 • (jelzőként): merő, tiszta, színtiszta, puszta, egyszerű, egész, egy, tele, mind, igazi, kész, teljes, tökéletes, valóságos, vérbeli, csupádokon (tájnyelvi), csupaadta (tájnyelvi), merőadta (tájnyelvi), sívó (tájnyelvi), tisztádon-tiszta (tájnyelvi)

busz

főnév
 • autóbusz, omnibusz (régies), ikarusz (bizalmas), fakarusz (tréfás)
 • (szaknyelvi): sínrendszer

elkeseredett

melléknév
 • kétségbeesett, reményvesztett, reménytelen, csüggedt, levert, csalódott, rezignált, bánatos, szomorú, kedvetlen, elszontyolodott, keserű, elégedetlen, nekibúsult, pesszimista, deprimált
 • ádáz, bősz, elszánt, eszeveszett, esztelen, vad

elvonul

ige
 • eltávozik, elmegy, (madárraj) elhúz
 • elhalad, elléptet, eldefilíroz (régies), elmasírozik (régies), elmenetel
 • félrevonul, félrehúzódik, elkülönül, begubózik, visszahúzódik, félrehúzza magát (régies), elvonja magát (régies), elzárkózik, eltemetkezik (valahol)
 • (tájnyelvi): eltűnik, tovatűnik

megemlékezik

ige
 • felidéz, felemleget, visszaemlékezik, visszapillant, felhoz
 • méltat, megünnepel
 • megül, kommemorál (idegen)
 • megemlít, szól
 • örökül hagy

bencés

melléknév
 • Benedek-rendi, Szent Benedek-rendi, benediktinus, benő (bizalmas), fekete barát (tájnyelvi)

belebonyolódik

ige
 • belegabalyodik
 • belezavarodik, belekeveredik, belevész

betolakodik, betolak

ige
 • befurakodik, benyomul, benyomakodik, behatol, betör, berohan, beront, benyuródik (tájnyelvi)
 • beszemtelenkedik, beorcátlankodik (választékos), belopakodik, besompolyog, bepofátlankodik (durva), beszemétkedik (durva), beveszi magát, befészkeli magát

enyelgés

főnév
 • flört, legyeskedés, etyepetye (bizalmas), etyele-petyele, picsi-pacsi, kötekedés, vihánc (szleng), incselkedés, ingerkedés, évődés, tréfálkozás, játszadozás, nyájasság (régies)

fakaszt

ige
 • fakajt (tájnyelvi), fakít (tájnyelvi)
 • fejleszt, növeszt, sarjaszt
 • teremt, létrehoz, előidéz
 • (valamire): indít, késztet

gyújtótávolság

főnév
 • fókusztávolság (szaknyelvi)

foghíjas

melléknév
 • fogatlan
 • hiányos, hézagos

elmélkedik

ige
 • gondolkodik, elgondolkozik, gondolataiba mélyed, töri a fejét, elméjében forgat (valamit), töpreng, fontolgat, mérlegel, átgondol, tűnődik, megfontol, elmélyed, rágódik, tépelődik, vizsgálódik, tanulmányoz, studíroz (bizalmas)
 • filozofál, bölcselkedik, meditál, mereng, spekulál, tanakodik

életszínvonal

főnév
 • életnívó (választékos), életstandard (választékos), életszint (választékos), népjólét (régies), életkörülmény (régies)

elszaporodik

ige
 • megszaporodik, sokasodik, megsokasodik, gyarapodik, elterjed, elhatalmasodik, elburjánzik, elharapódzik, eltenyész (régies), eltenyészedik (tájnyelvi)

fintor

főnév
 • grimasz, pofa, arcfintorítás, fintorgás, arctorzítás, maskaraarc (tájnyelvi)

előhozakodik

ige
 • felvet, előhoz, előáll, előjön, említést tesz, előrukkol (bizalmas), kirukkol (bizalmas), szóba hoz

dínomdánom

főnév
 • mulatság, mulatozás, dáridó, dáridózás, hejehuja (bizalmas), muri (bizalmas), buli (bizalmas), tivornya, tobzódás, vigalom, evés-ivás, eszem-iszom, lakoma, lakmározás, dőzsölés, dőzs (bizalmas), ivászat, dárombadárom (tájnyelvi)

eltörpül

ige
 • elbújhat (valami mellett), elvész (valami mellett), a nyomába se ér, a nyomába se léphet, nem lehet egy napon említeni (valamivel, valakivel), számba se jöhet, kismiska (vmihez képest), össze se lehet hasonlítani (valamivel, valakivel)

foganat

főnév
 • eredmény, siker, gyümölcs
 • (régies): fogantatás, méhbefogadás