gabonatermés szinonimái

főnév
 • mag, gabonaszem
 • kalász

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

feltalál, föltalál

ige
 • felfedez, kitalál, kieszel, kiagyal, kigondol, kimódol
 • (régies): megtalál, rátalál, fellel, rálel, meglel, ráakad, rábukkan, előtalál (tájnyelvi)

összehajt2

ige
 • teker, göngyölít, összegöngyöl, összerétel (tájnyelvi), összegöngyölít, hajtogat, rétegez, behajt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gabonatermés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

forrong

ige
 • kitörni készül, lázadozik, lázad, zendül, zavarog, mozgolódik, ellenszegül, zúgolódik, tombol, tiltakozik, nyugtalankodik
 • dühöng, mérgelődik, háborog, tajtékzik, őrjöng

felderül, földerül

ige
 • felvidul, megvigasztalódik, felélénkül, megvidámodik
 • (vminek az ideje): felvirrad, elérkezik
 • felhőtlenné válik, kivilágosodik, kiderül, kitisztul, kifényesedik

fazék

főnév
 • főzőedény, lábas, üst, kondér, fazok (tájnyelvi), hirge (tájnyelvi), katlan (régies)
 • szilke (tájnyelvi), csupor, köcsög, bömbölőlyuk (tájnyelvi)

eluralkodik

ige
 • úrrá lesz, elhatalmasodik, elterjed, túlsúlyba kerül, erőt vesz

fuszulyka

főnév
 • bab, paszuly, faszulyka (tájnyelvi)

gyíkleső

főnév
 • tőr, díszkard, szurony, bajonett, spádé (régies)
 • zsebkés, bicska

önképzés

főnév
 • önművelés, autodidaxis (idegen)

elégséges I.

melléknév
 • elegendő, elég, kielégítő, megfelelő, kellő, adekvát, sufficiens (idegen)

ék2

főnév
 • (választékos): dísz, díszítés, ékesség, ékszer, ékítmény, ékmény (régies), díszítmény, cifrázat, cicoma, pipere, pompa, dekoráció

becsíp

ige
 • becsíptet, odacsíp, beszorít
 • berúg, beiszik, becsiccsent (bizalmas), bepityizál (tájnyelvi), bepityókázik (tájnyelvi), becsodálkozik (tájnyelvi), beimádkozik (tájnyelvi), bekortyint (tájnyelvi), bekóstol (tájnyelvi), betütükél (tájnyelvi), bekap (régies), bekaparász (régies), a fejébe száll az ital, a lábába száll az ital Sz: felönt a garatra
 • (régies): letartóztat, becsuk, bezár
 • (tájnyelvi): (lovat) befog

elhomályosul

ige
 • elhomályosodik, elsötétül, elsötétedik, elborul, elkomorodik, befelhősödik
 • (szem): könnybe lábad, könnybe borul, bepárásodik, bepókhálósodik (régies)
 • elhalványul, megfakul, meggyengül, elmosódik, tompul, elenyészik, elhal, eltűnik

gyűlésezik

ige
 • tanácskozik, ülésezik, tárgyal, értekezik, zsinatol (pejoratív)

hasonló

melléknév
 • hasonlatos, hasonszőrű, hasonszerű (régies), hasonnemű (választékos), analóg (idegen), homológ (idegen), rokon, párhuzamos, paralel (idegen) Sz: mintha egy szájból köpték volna

kelme

főnév
 • szövet, ruhaszövet, textil, textília, anyag, ruhaanyag, ruhánakvaló, ruháravaló, hozzávaló, méteráru

immunitás

főnév
 • védettség, ellenállóképesség
 • mentesség, sérthetetlenség, kiváltság, mentelmi jog

galaktika

főnév
 • tejútrendszer, csillagrendszer, galaxis
 • világegyetem, univerzum, űr

forduló II.

főnév
 • kanyar, kanyarulat
 • fordulás, fordulat
 • (mérkőzésen): szakasz, menet

gránát

főnév
 • kézigránát, robbanólövedék

ígérkezik

ige
 • ajánlkozik, kínálkozik, hajlandóságot mutat, ígérget, szavát adja, fogadkozik, reményt kelt, kecsegtet

géniusz

főnév
 • (választékos): tehetség, lángész, zseni, lángelme, lumen, észkombájn (szleng), agy (szleng), penge (szleng), einstein (szleng)
 • őrangyal, védőszellem, nemtő (régies)
 • szellem, alkotóerő

felfogás, fölfogás

főnév
 • felnyalábolás, felölelés, felvevés, felemelés
 • észrevevés, észlelés, megértés, felismerés, appercepció (idegen)
 • felfogóképesség, fogékonyság, ész, értelem, elme, intellektus
 • nézet, világnézet, vélemény, vélekedés, elgondolás, interpretáció, nézetrendszer, felfogásmód, koncepció, nézőpont, szempont, álláspont, ítélet, ízlés

gyanakodás, gyanakvá

főnév
 • gyanú, gyanítás, bizalmatlanság, bizalmatlankodás, tamáskodás, kételkedés, kétkedés, kétely

ilyesmi

névmás
 • ilyesféle, efféle, effajta
 • hasonló