betyár I. szinonimái

főnév
 • szegénylegény, útonálló, rabló, zsivány (régies), haramia, lator, gonosztevő, bandita, briganti, himpellér, martalóc, lókötő, lótolvaj, csirkefogó, gazember, gazfickó, járkálóember (tájnyelvi)
 • rosszcsont, rosszposztó, csibész, hétördög, gézengúz, kópé

betyár II. szinonimái

melléknév
 • semmirekellő, hitvány, semmiházi, mihaszna
 • huncut, haszontalan, pajkos, játékos, szertelen, csintalan, csínytevő
 • rossz, keserves, komisz, cudar, kutya-

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elsőrendű

melléknév
 • elsőrangú, kiváló, jeles, első osztályú, kitűnő, osztályon felüli, remek, pompás, remekbe készült, klasszikus, mintaszerű, példaszerű, tökéletes, utolérhetetlen, páratlan, kifogástalan, csodálatos, bámulatos, kimagasló, válogatott, kiemelkedő, briliáns, pazar, példás, fantasztikus, tüneményes, mesés, mesébe illő, minden képzeletet felülmúló, híres-neves, felséges, fenséges, egyedülálló, példátlan, extra, príma, eminens

összpontosul

ige
 • koncentrálódik, egyesül
 • tömörül
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a betyár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

belopódzik, belopózi

ige
 • belopakodik, beoson, besurran, besettenkedik, besompolyog, beszökik, besündörög, beóvakodik, beorozkodik (tájnyelvi), besurrant (tájnyelvi), besittyen (tájnyelvi), besuttyan (tájnyelvi), becsullankodik (tájnyelvi), beslisszol

árubehozatal

főnév
 • import, behozatal

apáca

főnév
 • szerzetesnő, nővér, soror (régies), máter, anya, tisztelendő anya, zárdaszűz (régies), kedvesnővér, néne (régies), papasszony (régies)

beszagol

ige
 • beleszagol, beleszimatol, beszaglász
 • benéz, bemegy, betér, beugrik, beszalad

brutalitás

melléknév
 • durvaság, kegyetlenség, erőszakosság, atrocitás

kiismerhetetlen

melléknév
 • problematikus, kétértelmű, dodonai, megoldhatatlan, megfejthetetlen, talányos, rejtelmes, titokzatos, kideríthetetlen, megmagyarázhatatlan, kifürkészhetetlen

buzerál

ige
 • fogdos, tapogat, tapizik (szleng), izgat, ingerel, nyúlkál, babrál, birizgál (bizalmas)
 • zaklat, zargat (bizalmas), zavar, háborgat, idegesít, bosszant, piszkál, inzultál, molesztál, szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), macerál, vegzál (régies), abajgat, cseszeget (durva), csesztet (szleng), baszogat (durva)(valakiről)(szleng)

cserge

főnév
 • (tájnyelvi): takaró, gyapjúpokróc, gyapjútakaró, lazsnak (régies)

eluralkodik

ige
 • úrrá lesz, elhatalmasodik, elterjed, túlsúlyba kerül, erőt vesz

éh I.

melléknév
 • (régies): éhes, kajás (szleng), zabás (szleng)

beütés

főnév
 • beszakítás, beverés
 • (régies): betörés, berontás
 • tulajdonság, vonás, jellegzetesség

belerohan

ige
 • beleszalad, belefut, belegázol
 • beleütközik, nekirohan, nekivágódik, nekiütközik, nekimegy, összeütközik, nekicsapódik

bonyodalom

főnév
 • probléma, nehézség, bökkenő, akadály, baj, zavar, szorultság, szorult helyzet, vesződség, szövevény, kellemetlenség, bosszúság, dilemma, komplikáció, slamasztika, bizonytalanság, félreértés, gubanc (szleng), gond, hűhó, teketória, ribillió, útvesztő, labirintus, felhajtás, felbolydulás, alkalmatlanság, válság, galiba, ágbog (régies), bonyolulat (régies), bonyolgás (tájnyelvi), galamuta (tájnyelvi), galibaság (tájnyelvi), kalamitás (régies)
 • cselekmény, fordulat

egyetértés

főnév
 • helyeslés, jóváhagyás, beleegyezés, hozzájárulás
 • megállapodás, megegyezés, egyezség, konszenzus (idegen)
 • békesség, összhang, harmónia, összetartás, megbékélés, egyetértőség (tájnyelvi), egyértés (tájnyelvi), konkordancia (régies), egyesség (tájnyelvi)

birizgál

ige
 • piszkál, babrál, motoz, fogdos, nyúlkál (valamihez), búgat (tájnyelvi), buzerál (szleng), nyektet (tájnyelvi), toszogat (tájnyelvi), játszik (valamivel)
 • (valami valakit): nyugtalanít, bosszant, háborgat, aggaszt
 • feszeget, firtat

asztalosság

főnév
 • asztalosmesterség, asztalosszakma, asztalosipar

bóvli II.

melléknév
 • silány, selejtes, értéktelen, rossz minőségű, hitvány, vacak, rossz, olcsó, filléres, snassz (bizalmas), gagyi (szleng)

egyszínű

melléknév
 • mintázatlan, színezetlen, sima, dísztelen, monokróm (idegen), monokromatikus (idegen)
 • szimpla, egysíkú, egyhangú, unalmas, monoton