fantom szinonimái

főnév
 • agyrém, látomás, rémkép, rémlátomás, lázálom, kényszerképzet, vízió, ábránd, álomkép, képzelődés, fantazmagória, kiméra (választékos)
 • rém, kísértet, szellem, árny, szörny, démon, mumus, hazajáró lélek

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

percepció

főnév
 • (szaknyelvi): észlelés, érzékelés

rábizonyít

ige
 • bebizonyít, beigazol, rárak (régies), rásüt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fantom szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

esküdt II.

főnév
 • esküdtszéki tag, képviselő-testületi tag (régies), ülnök, juror (idegen)
 • népi ülnök (régies)

ellenkezik

ige
 • ellentmond, szembeszáll, szembehelyezkedik, tiltakozik, protestál (régies), húzódozik, dacoskodik, prüszköl, óvást emel, kötekedik, ingerkedik, megköti magát, megbicsakolja magát (tájnyelvi), makacskodik, durcáskodik, berzenkedik
 • ellenszegül, ellenáll
 • eltér, különbözik, elüt, szembenáll, ellentmond, ellentétben áll

elhajt

ige
 • elterel
 • elriaszt, elhesseget, elkerget, elűz, elüldöz, eltávolít, elzavar, eloszlat, elküld
 • (magzatot): kikapar, elcsinál (bizalmas)
 • (szleng): elvisz, ellop, elcsen, elcsór (szleng)
 • (járművön): elmegy, elrobog, eltávozik, elhajtat, eltűz (szleng)

domborulat

főnév
 • domborulás, görbület, kidudorodás, dudor, púp, göcs, bütyök, püffedés
 • domb, kiemelkedés, halom, földhányás, bucka

ezért II.

kötőszó
 • tehát, ergo (választékos), így, következésképpen, ennek következtében, ennélfogva, következőleg, denikve (idegen)

feloldódik, föloldód

ige
 • elolvad, felolvad
 • fölenged, megenyhül, kinyílik, felszabadul, megnyugszik, megkönnyebbül, lazít, kikapcsolódik
 • (feszültség): kiegyenlítődik, elsimul, elhárul, levezetődik

modernizál

ige
 • korszerűsít, átépít, újjáalakít, újjászervez, újjáépít, megújít, fejleszt

csaknem

határozószó
 • majdnem, jóformán, szinte, megközelítőleg, hozzávetőleg, körülbelül, kábé (bizalmas), úgyszólván, gyakorlatilag, mintegy, többé-kevésbé, közel, már-már, hajszál híján, kis híja, hogy, kis híján, kevés híja, hogy, kevés híján, majdhogynem, csakhogy nem, majd (tájnyelvi), cirka (bizalmas), usque (idegen), kvázi (bizalmas)

cicomáz

ige
 • szépítget, ékesít, díszít, piperéz, cifráz, kicifráz, tarkít, cikornyáz (régies), ékít (választékos), ékesget (régies), ficeréz (régies), ficseréz (tájnyelvi), csicsáz (szleng)

adoma

főnév
 • anekdota, vicc, élc (régies), történet

cséza

főnév
 • homokfutó, utazókocsi, bricska, kabriolet (régies)

felszentel, fölszent

ige
 • megszentel, szentesít, szentel, ordinál (idegen), felken (régies), megken, megtisztít
 • felavat

fonoda

főnév
 • fonó, fonalgyár, fonóműhely

horzsolás

főnév
 • kopás, feltörés (bőrön), dörzsölés, koptatás, dörgölés, súrolás
 • karcolás, karmolás, kidörzsölés
 • plezúr (bizalmas), seb, sérülés, sebhely, sebesülés

hagyomány

főnév
 • szokás, tradíció, konvenció (szaknyelvi), örökség
 • gyakorlat
 • (régies): hagyaték, örökrész, juss

fáradozás

főnév
 • fáradság, fáradalom, munkálkodás, munka, igyekezet, erőfeszítés, vesződség, küszködés, törődés, gond (bizalmas), utánjárás, iparkodás, buzgólkodás, erőbedobás, gürcölés, robotolás (bizalmas), meló (szleng)
 • munkásság, szolgálat, érdem

érzékeltet

ige
 • éreztet, kifejez, kifejezésre juttat, sejtet, következtetni enged (valamire), tanújelét adja (valaminek), értésére ad, nyilvánvalóvá tesz, elárul
 • megjelenít, ábrázol, bemutat, megmutat, leír, vázol, lefest, szeme elé tár (valakinek valamit), körvonalaz, visszaad

felfoghatatlan, fölf

melléknév
 • átláthatatlan, érthetetlen, megfoghatatlan, megragadhatatlan, megközelíthetetlen, követhetetlen, homályos, hihetetlen, rejtelmes, túlvilági
 • megdöbbentő, elképesztő, bámulatos, képtelen, abszurd, numenális (idegen), irracionális, természetfölötti, megmagyarázhatatlan, földöntúli, érzékelhetetlen

gyümölcslé

főnév
 • dzsúz, szörp, ivólé, szirup, gyümölcsnektár

fehéredik

ige
 • világosodik, tisztul, fehéreszik (tájnyelvi)
 • kopik, fakul, színét veszti
 • sápad, halványodik, elszíntelenedik, kifut a vér az arcából
 • őszül, deresedik (választékos), őszbe csavarodik (választékos)

elmosolyodik

ige
 • felderül, felvidul, somolyog, elhúzza a száját, mosolyra fakad, elvigyorodik (bizalmas), elbazsalyodik (tájnyelvi), elvisolyodik (tájnyelvi), fülig szalad a szája

feljön, följön

ige
 • felmegy, felballag, felsétál, felmászik, felhág, felkúszik, felkapaszkodik, felkecmereg, felvánszorog, fellép, felér, felérkezik
 • felugrik, fellátogat, felnéz
 • felrándul, felruccan, felutazik, felszáll, felszárnyal, felemelkedik
 • megjelenik, láthatóvá válik, feltűnik, feltetszik (régies), kiemelkedik, felbukkan, megjelenik, megtetszik (régies)
 • feljavul, megerősödik, fejlődik, prosperál, virágzik

hadonászik

ige
 • kalimpál, kapálózik, ágál, gesztikulál, rúgkapál, csapkod
 • csápol (tájnyelvi)