buzgólkodik szinonimái

ige
 • tevékenykedik, serénykedik, iparkodik, szorgoskodik, buzog, igyekszik, sürgölődik, sürög-forog, nyüzsög, ágál, mozgolódik, töri magát, fáradozik, stréberkedik (bizalmas), munkálkodik, korteskedik (régies)
 • áhítatoskodik, ájtatoskodik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elmúlik

ige
 • megszűnik, véget ér
 • eltelik, elrepül, elszalad, elszáll, betelik, lepereg, tovaszáll (választékos), elsuhan
 • (baj, csapás): eltávozik

regenerál

ige
 • megújít, felújít, felélénkít, felüdít, felfrissít, serkent, felpezsdít, vitalizál, stimulál, rekreál (szaknyelvi), reaktivál (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a buzgólkodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

borlap

főnév
 • borjegyzék, italjegyzék, itallap

becsület

főnév
 • becsületérzés (választékos), feddhetetlenség, tisztesség, korrektség
 • kötelességtudás, kötelességérzet, lelkiismeret
 • megbecsülés, renomé (bizalmas), respektus (idegen), presztízs
 • tisztelet, tisztességtudás, illem, illemtudás, illendőség, illedelem, emberség, jóindulat, tisztelés (tájnyelvi), móres (tájnyelvi), reverencia (idegen)

baljós, baljóslatú

melléknév
 • balsejtelmű (választékos), vészjósló, komor, sötét, homályos, nyomasztó, aggasztó, nyugtalanító, fenyegető, riasztó, félelmetes, hátborzongató, kísérteties, ijesztő, ominózus, kárhozatos, szerencsétlen

álmoskönyv

főnév
 • jóskönyv

búcsúfia

főnév
 • vásárfia

csevice

főnév
 • (tájnyelvi): savanyúvíz, ásványvíz, borvíz (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): vinkó, lőre
 • (tájnyelvi): pálinkaseprő, cefre

kompatibilis

főnév
 • összeillő, összekapcsolható, összeilleszthető

csodadoktor

főnév
 • kuruzsló, sarlatán, szemfényvesztő, szélhámos

dolgozószoba

főnév
 • dolgozó (bizalmas), írószoba, munkaszoba, kabinet (régies), hivatal, iroda, laboratórium, labor (bizalmas), műhely, műterem, atelier (idegen), múzeum (régies)

ezüstnemű

főnév
 • ezüstkészlet, evőkészlet

elmosolyodik

ige
 • felderül, felvidul, somolyog, elhúzza a száját, mosolyra fakad, elvigyorodik (bizalmas), elbazsalyodik (tájnyelvi), elvisolyodik (tájnyelvi), fülig szalad a szája

bükkfanyelv

főnév
 • zsargon

bombabiztos

melléknév
 • ellenálló, holtbiztos
 • bombaálló

csap1

ige
 • üt, vág, ver, sújt, suhint, legyint, teremt (valakibe), kólint, csaplint (tájnyelvi), rittyent (tájnyelvi)
 • (villám vmibe): becsap, belecsap, üt, vág, sújt
 • tesz, dob, vág, vet, hajít, lódít
 • (valakibe): tér, fordul, vág
 • rendez, csinál okoz, (zajt) üt

ellenében

névutó
 • fejében, ellenértékül, viszonzásul, cserébe (valamiért)
 • ellenére, dacára, szemben, ellentétben

cenzor

főnév
 • ellenőr, felülvizsgáló, vizsgáló, bíráló
 • (régies): vizsgáló biztos, vizsgabiztos

behatol

ige
 • belehatol, bejut, benyomul, betolakszik, betör, belemélyed, (éles tárgy) belevágódik

cselekvő

melléknév
 • tevékeny, tevékenykedő, ténykedő, tevőleges, tettre kész, tetterős, dolgos, alkotó, ható, teremtő, gyakorló, munkás, dolgozó, munkálkodó, működő, művelő, szorgalmas, igyekvő, buzgó, eleven, teljesítő, fáradozó, szolgáló, fáradhatatlan, iparkodó, törekvő, sürgölődő, nyüzsgő, fontoskodó, lendületes, robotoló, aktív, energikus, dinamikus

elmélyed

ige
 • belemélyed, elmélyül, elgondolkozik, elmerül, belemerül, beleássa magát (valamibe), belefeledkezik (valamibe)