dili szinonimái

főnév
 • bolondság, bolondéria, agybaj (bizalmas), elmebaj, őrület, rögeszme, szeszély, hóbort, mánia, rigolya, vesszőparipa, bogár, rapli (bizalmas), hepp (szleng), hobbi
 • (szleng): buli (bizalmas), parti (bizalmas), csíny, móka, tréfa

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

intimbetét

főnév
 • tisztasági betét, betét

személyi I.

melléknév
 • egyéni, individuális, személyes, perszonális (idegen), magán
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a dili szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csúf

melléknév
 • csúnya, rút, ronda, rusnya, pocsék, ocsmány
 • torz, eltorzult, idomtalan, formátlan, deformis (idegen, régies)
 • démoni, pokoli, sátáni, ördögi, irtózatos, iszonyatos, groteszk, poronda (tájnyelvi), puruttya (tájnyelvi), csivasz (régies), pranda (tájnyelvi), remonda (tájnyelvi), sandra (tájnyelvi)
 • undorító, kellemetlen, visszatetsző, visszataszító, utálatos, ízléstelen, undok
 • illetlen, erkölcstelen, szemérmetlen, trágár
 • (csúful): szégyenletesen, csúfosan, gyalázatosan
 • felháborítóan

bögre

főnév
 • csupor, csésze, findzsa (tájnyelvi), szilke, fazék, bögörcse (tájnyelvi), korsócska (régies)
 • (szleng): vagina (szaknyelvi), hüvely
 • lány

bojtorján

főnév
 • bogáncs, szamártövis

beforr

ige
 • beforrad, összeforr, összeforrad, beheged, behegesedik, bevarasodik, begyógyul, meggyógyul, összenő, benő, bejavul (tájnyelvi), besebzik (tájnyelvi), bebőrödzik (tájnyelvi), elforrja magát (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (lekvár) megsűrűsödik, besűrűsödik

démoni

melléknév
 • démonikus, gonosz, sátáni, ördögi, diabolikus
 • csábító, csábos, kihívó, érzéki, vonzó, kívánatos, szexi (bizalmas)

egyszeregy

főnév
 • kétszerkettő, szorzótábla, számolótábla

lecsapol

ige
 • elfolyat, leereszt, kiszív, kiereszt
 • levezet, elvezet, kiszárít, víztelenít

apraja-nagyja

főnév
 • mindenki, mindnyájan, mindahányan, valamennyien, fiatalja-vénje

alsós II.

főnév
 • kisdiák, elemista (régies)
 • kaláber (régies), kalábriász (régies)

aszfalt

főnév
 • szurok, bitumen
 • útburkolat, flaszter, burkolat

elapad

ige
 • kiapad, kimerül, kiaszik, csökken, elfogy

ellép

ige
 • meglép, elmegy, elkotródik, meglóg (bizalmas), ellóg (bizalmas), kereket old, olajra lép (szleng)
 • elhalad, elvonul

filozófia

főnév
 • bölcselet, bölcsészet (régies), bölcsészettan (régies), bölcselem (régies), bölcsességtan (régies)
 • ideológia
 • életfilozófia, életfelfogás, gondolkodásmód, világlátás, világnézet, világszemlélet

ezért II.

kötőszó
 • tehát, ergo (választékos), így, következésképpen, ennek következtében, ennélfogva, következőleg, denikve (idegen)

diplomácia

főnév
 • diplomatikusság, tárgyalókészség, hajlékonyság, tapintat, ügyesség, rugalmasság, simulékonyság, ravaszság, furfang

csökevényes

melléknév
 • visszamaradt, visszafejlődött, fejletlen, elsatnyult, csenevész, csökött (tájnyelvi), tökéletlen, kezdetleges, csünt (tájnyelvi), csuta (tájnyelvi)

edződik

ige
 • erősödik, acélosodik, keményedik

éter

főnév
 • (régies): ég, világűr
 • (régies): levegő

domborodik

ige
 • dagad, kidagad, duzzad, dudorodik, gömbölyödik, kigömbölyödik, csomósodik, bütykösödik, feldagad, dalmahodik (tájnyelvi)
 • kiemelkedik, domborul

búcsúfia

főnév
 • vásárfia

egyenlő

melléknév
 • egyforma, azonos, megegyező, összevágó, egybevágó, összeillő, megfelelő, felér (valamivel), vetekszik (valamivel, valakivel), egyenrangú, kiegyenlített, egál (idegen), egalizált (idegen), arányos, identikus (idegen), ekvivalens, megkülönböztethetetlen, egyarántos (tájnyelvi), egyenjogú

extraprofit

főnév
 • többletjövedelem, különprofit, többletnyereség