főbejárat szinonimái

főnév
 • főkapu, portál (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

úzus

főnév
 • szokás, gyakorlat, szokásjog, közszokás
 • használat

magyartalan

melléknév
 • idegenes, idegenszerű
 • (régies): hazafiatlan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a főbejárat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

filmvetítő

főnév
 • mozigép (régies), kinematográf (régies)

falragasz

főnév
 • plakát, hirdetmény, hirdetés, reklám, reklámcédula, felirat, nyalóka (bizalmas), affiche (idegen), tacepao (bizalmas)

etika

főnév
 • erkölcstan, erkölcsfilozófia, morálfilozófia

előre-hátra

határozószó
 • oda-vissza, ide-oda, föl-alá

foltoz

ige
 • javít, toldoz, told-fold, varrogat, korfol (tájnyelvi), tataroz (régies)
 • helyrehoz

gondozatlan

melléknév
 • ápolatlan, elhanyagolt, lompos, slampos, zilált, ágrólszakadt, bozontos, torzonborz, toprongyos, rendetlen, mosdatlan, szurtos, gyatra (tájnyelvi), topis (szleng), toplák (szleng)
 • ütött-kopott
 • műveletlen, gyomos

omladék

főnév
 • törmelék, rom, romhalmaz, düledék, dőledék (régies), ruina (régies), maradvány
 • sitt, hulladék, szemét

egyik-másik

névmás
 • egynéhány, egy-egy, némely, némelyik, olyik (választékos)

édesburgonya

főnév
 • batáta

azonosul

ige
 • egybeforr, egybeolvad, azonosítja magát
 • átél, beleéli magát

elcsavarog

ige
 • elkóborol, elkószál, elcselleng

gúnynév

főnév
 • csúfnév, ragadványnév, mókanév (régies), tréfanév, melléknév (régies), csúfolónév (tájnyelvi),

halasztás

főnév
 • elhalasztás, elnapolás, halogatás, húzás-halasztás, huzavona, elodázás, időnyerés, eltolás, elhúz (valamit), későbbre hagyás, késleltetés, késedelem
 • haladék, moratórium (szaknyelvi), póthatáridő, haladékadás, engedmény

kanyarog

ige
 • forog, hajladozik, kígyózik, csavarog, tekereg, tekerőzik, csavarodik, kacskaringózik, cirkál (tájnyelvi), keringőzik (tájnyelvi)

hűbériség

főnév
 • feudalizmus

főként, főképp

határozószó
 • főképpen, leginkább, különösen, különlegesen, különösképpen, különösképp, sajátképpen, főleg, kivált, kiváltképp, nagymértékben, nagyobbára, jobbára, jórészt, elsősorban, nagyrészt, többnyire, jelesül, jelesen (választékos), pláne (bizalmas)

fiatalasszony

főnév
 • asszonyka, ifiasszony (régies), menyecske (tájnyelvi)

gazdag I.

melléknév
 • pénzes, tehetős, jómódú, módos, nagypénzű, vagyonos, vastag (szleng), opulens (régies), hatszélgatyás (tájnyelvi), jóbolhás (tájnyelvi) Sz: a bőre alatt is pénz van (bizalmas); felveti a pénz (bizalmas); van mire támaszkodni a síkon; tele van dohánnyal (szleng); tejben-vajban fürdik; van mit aprítania a tejbe; mindenkit zsebre vág; annyi a pénze, mint a pelyva; annyi a pénze, hogy a tyúk eszi az apraját; több a bankó nála, mint a rongy; jól van eleresztve; tele van lével(szleng)
 • bőséges, bő, dús, sűrű, busás, tetemes, jókora, tartalmas, kiadós
 • ragyogó, fényűző, pompás, pazar, luxuriózus (idegen)

hörcsög

főnév
 • hörcsi (bizalmas), höri (bizalmas), földikutya (tájnyelvi)
 • pukkancs, méregzsák, indulatos (ember)
 • fukar, fösvény (ember)

fújtató

főnév
 • fúvómű
 • tömlő, fúvó
 • pumpa (régies), kompresszor (idegen)

fecni

főnév
 • papírszelet, cédula, cetli
 • rongydarab, rongy

gerjed

ige
 • fellobban, gyullad, lángra lobban, gyúl, fűlik (tájnyelvi), felhevül, felmelegszik
 • ébred, támad, születik, permed (tájnyelvi)
 • keletkezik
 • lobban, ragadtatja magát (valamire)

húz

ige
 • von, vontat
 • vonszol, ráncigál, rángat
 • harangoz, kongat (tájnyelvi)
 • vonz
 • vonzódik, hajlik
 • felvesz, magára vesz
 • eltávolít, kiránt, kihúz
 • kihagy, töröl
 • kifeszít, feszít, kinyújt
 • billent, dönt
 • (falat): épít, készít, emel
 • (szleng): bosszant, ingerel, ugrat, heccel, frocliz (bizalmas), csipked (szleng)
 • nyújt, halogat, elodáz
 • játszik, hegedül
 • iszik, szív, hörpöl, kortyint
 • üt, ráüt, ráver, ráhúz, sóz
 • vonul, húzódik
 • (szleng): szalad, rohan, iszkol, lelép (bizalmas), olajra lép (szleng), oson, tép (szleng), tűz (szleng)
 • (tájnyelvi): hasonlít, hajaz rá (tájnyelvi), ráüt
 • (hasznot): kap, élvez