elcsíp szinonimái

ige
 • lecsippent, leszakít, elszakít
 • elcsen, elvesz
 • elfog, kézre kerít, nyakon csíp, fülön csíp, fülön fog, lefülel, rajtakap
 • megkaparint, hatalmába kerít, megcsíp (bizalmas)
 • elér, elkap

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

devalválódik

ige
 • elértéktelenedik, (pénz) romlik, leértékelődik, inflálódik (szaknyelvi)

hazátlan

melléknév
 • hontalan, otthontalan, földönfutó, bujdosó, hazavesztett (régies), üldözött, száműzött, sehonnai, ágrólszakadt, hajléktalan, csavargó (pejoratív), jöttment Sz: ott van hazája, hol a tarisznyáját szögre akasztják; se országa, se hazája
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elcsíp szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

egyenleg

főnév
 • mérleg, szaldó (szaknyelvi), számlamaradvány, különbözet, végösszeg

csettint

ige
 • csettent, pattint, pattogtat, kattint, pattant, ropogtat, kongat (tájnyelvi), ciccent (tájnyelvi), csattant (tájnyelvi), csettant (tájnyelvi), klappant (tájnyelvi)

csali

főnév
 • csalétek, maszlag (bizalmas), csele (tájnyelvi), étető (tájnyelvi)
 • (kártyában) alsó

bizonylat

főnév
 • bizonyítvány, belég (régies), elismervény, nyugta, bon, igazolás, tanúsítvány, áruszámla, dokumentum, faktúra (régies)

ekhós

melléknév
 • (szekér): ponyvás, ponyvatetős, sátoros

elnyúlik

ige
 • elhúzódik, elér, elhat (valameddig) (régies), terjed (valameddig), eltart (valameddig)
 • (valaki valahol): elterül, végignyúlik, eltehénkedik (bizalmas), elterpeszkedik

mágnes

főnév
 • delej (régies)

bárka

főnév
 • csónak, ladik, dereglye, teknő, hajó (régies)
 • kocsi, batár

babérkoszorú

főnév
 • babér, borostyánkoszorú (régies)
 • elismerés, dicsőség, diadalkoszorú

bejgli

főnév
 • mákos tekercs, mákos patkó, diós tekercs, diós patkó, tekercs
 • (szleng): lepedő, pokróc

előresiet

ige
 • előrenyomul, előremegy, élre tör

erdeifenyő

főnév
 • keményfenyő, németfenyő

gerjed

ige
 • fellobban, gyullad, lángra lobban, gyúl, fűlik (tájnyelvi), felhevül, felmelegszik
 • ébred, támad, születik, permed (tájnyelvi)
 • keletkezik
 • lobban, ragadtatja magát (valamire)

felsegít, fölsegít

ige
 • talpra állít, felemel, felkarol, feltángál (tájnyelvi)
 • (régies): felsegélyez, megsegít
 • (ruhát): ráad

eldob

ige
 • elhajít, elvet, ellök, eltaszít, ellódít, elrepít, elpasszol (bizalmas), (labdát) átad, zamekol (szleng), elgór (tájnyelvi)
 • kidob, szemétre dob, kiselejtez, félredob, félrelök, kimustrál (bizalmas), kiszuperál (bizalmas), megszabadul (valamitől)
 • (valakit): otthagy, faképnél hagy, magára hagy, elpártol, kikosaraz, elutasít, megtagad(valaki mellett)

egybekel

ige
 • házasságot köt, összeházasodik, összekel (tájnyelvi), örök frigyre lép, házasságra lép, megesküszik
 • megnősül, feleségül vesz, nőül vesz, elvesz
 • hozzámegy, feleségül megy, férjhez megy (valakihez)

elkeseredett

melléknév
 • kétségbeesett, reményvesztett, reménytelen, csüggedt, levert, csalódott, rezignált, bánatos, szomorú, kedvetlen, elszontyolodott, keserű, elégedetlen, nekibúsult, pesszimista, deprimált
 • ádáz, bősz, elszánt, eszeveszett, esztelen, vad

felmos, fölmos

ige
 • felsúrol, feltisztít, feltöröl, feltakarít, felsikál, felnyal (bizalmas), fellögyböl (tájnyelvi), felszivatol (tájnyelvi), felfókáz (szleng), felkorcsolyáz (szleng)
 • feléleszt, magához térít, eszméletre hoz

életkor

főnév
 • élettartam, életidő
 • életszakasz

csipkerózsa

főnév
 • csipkebokor, csipkefa, vadrózsa, gyepűrózsa, ebcsipke, ebrózsa (tájnyelvi), eglantin

ellep

ige
 • belep, beborít, elborít, eltakar, befed, elfed, bevon
 • (növény): benő, felver, befut
 • (ember, állat): megszáll, eláraszt, elözönöl, megtölt, elönt

félrelök

ige
 • ellök, eltaszít, eltol, félretol
 • félretesz, félredob, eldob, elvet, félrevet, kiselejtez, kiszuperál (bizalmas), megszabadul
 • elküld, elbocsát, kirúg (bizalmas), elhanyagol, cserbenhagy, otthagy, elárul, sorsára hagy
 • kifúr (valakit valahonnan) (bizalmas), kigolyóz (szleng), eltávolít