bitumen szinonimái

főnév
 • szurok, aszfalt, aszfaltkőzet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

véradó

főnév
 • donor (szaknyelvi)(szaknyelvi)

elmarad

ige
 • lemarad, leszakad, visszamarad, visszaesik, hátramarad, elmaradozik(valakit)
 • késik, késlekedik
 • (valakitől, valamitől): eltörpül, alatta marad
 • nyugton marad, veszteg marad
 • meghiúsul, ugrik (szleng)
 • megszűnik, abbamarad
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bitumen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

berobog

ige
 • beérkezik, befut
 • bevágódik, beront, besiet, megjön, beviharzik, beszáguld

átfolyik

ige
 • keresztülfolyik, végigfolyik, keresztüláramlik
 • átömlik, átcsorog, átcsöpög, átszivárog

arisztokrácia

főnév
 • főnemesség, főrend, a főurak, a mágnások, a felső tízezer (régies)
 • elit, színe-java (valaminek), krém (szleng)

adományozás

főnév
 • adomány, ajándék, ajándékozás, donáció (régies)

bevár

ige
 • megvár, kivár, várakozik (valakire, valamire)

bűnbánat

főnév
 • bűntudat, megbánás, töredelem (régies), sajnálkozás, önvád, lelkiismeret-furdalás, lelkifurdalás, vezeklés, szánom-bánom, magába szállás, penitencia (idegen)

kincs

főnév
 • pénz, készpénz, vagyon, vagyontárgy, birtok, ékszer, drágaság, javak, jószág, ingatlan, marha (régies), trezor (idegen), klenódium (régies)
 • érték

cicamosdás

főnév
 • arcmosás
 • macskamosdás

csodadoktor

főnév
 • kuruzsló, sarlatán, szemfényvesztő, szélhámos

emiatt

határozószó
 • ezért, evégett, ez okból, ennélfogva, ennek következtében
 • efelől, ettől

elbukik

ige
 • (tájnyelvi): megbotlik, elbotlik, elesik, hasra esik, elvágódik, elterül, elborul, eldől
 • vereséget szenved, alulmarad, kudarcot vall, veszít
 • (játékból) kiesik
 • megbukik, elhasal
 • (tájnyelvi): elesik (valamitől), csalódik, pórul jár
 • megesik, teherbe esik
 • (régies): alábukik, alámerül

bizalmi II.

főnév
 • megbízott

bepörög

ige
 • (bizalmas): megdühödik, feldühödik, dühbe gurul
 • (bizalmas): megőrül, megzavarodik, megháborodik (választékos), elmegy az esze

bőregér

főnév
 • denevér, bőrmadár (tájnyelvi), szárnyasegér (tájnyelvi), tendenevér (régies), púpdenevér (régies), ciciegér (tájnyelvi), estilapatyika (tájnyelvi), tündelevény (régies)

ékesség

főnév
 • ék, dísz, ékszer, cifraság, cifrázat, cicoma, pompa, fux (szleng), pipesség (tájnyelvi), ékítmény, díszítés, dekoráció, (zenében) cikornya, fioritura (szaknyelvi), (zenében) melizma (szaknyelvi), ornamentika (szaknyelvi)
 • büszkeség, kiválóság

bojt

főnév
 • rojt, pamacs, pompon, csömbök (tájnyelvi), bakló (tájnyelvi)
 • (régies): oltóág, csemete

átminősít

ige
 • átértékel, átsorol, átrangsorol, átkvalifikál, áttesz, átrak, átállít, átképez
 • kinevez, előléptet
 • lefokoz, visszaminősít

bukik

ige
 • esik, elesik, elvágódik, feldől, felborul, elterül
 • lemerül, merül, lebukik, alámerül, alábukik
 • (égitest): lenyugszik, lemegy, alászáll, letűnik, hanyatlik
 • megbukik, elhasal (bizalmas)
 • (üzleten): veszít, leég, befuccsol (szleng), rámegy a gatyája (szleng)
 • elbukik, elzüllik
 • (valakire): vágyik, kíván, szeret

elbírál

ige
 • értékel, megítél, kritizál, kiértékel, méltat, mérlegel, revideál, felbecsül