alkalmilag szinonimái

határozószó
 • alkalomadtán, ritkán, véletlenül, időnként, átmenetileg, esetenként, esetlegesen, egyszer-egyszer, hébe-hóba, néha, néhanapján, kivételesen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

közbeiktat

ige
 • beilleszt, betold, beszúr, betesz, bevesz, beékel, közbesző

átmérő

főnév
 • keresztmetszet, szélesség, vastagság, vaskosság, diaméter (szaknyelvi), kaliber (szaknyelvi), átméret (tájnyelvi), átalló (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a alkalmilag szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

agyvelő

főnév
 • agy, agykéreg, szürkeállomány, encephalon (szaknyelvi)
 • ész, értelem, elme

alapeszme

főnév
 • alapgondolat, téma, motívum, mondanivaló, tartalom, koncepció, elgondolás, idea
 • alapelv

ásvány

főnév
 • kő, kőzet, érc, minerália (idegen), minerál (idegen), bányászna (régies), ásadék (régies), ásovány (régies)

illedelmes

melléknév
 • illemtudó, udvarias, finom, jó magaviseletű, jólnevelt, szófogadó, előzékeny, ildomos, tisztességtudó, tisztelettudó, tapintatos, körültekintő, pallérozott

áthevül

ige
 • átforrósodik, áttüzesedik, átizzik, átmelegszik, átmelegedik, felmelegszik, hőnfut (szaknyelvi)
 • felhevül, fellelkesül, fellelkesedik, felbuzdul

befejez

ige
 • bevégez, elkészít, elvégez, végez (valamivel), véget vet (valaminek), pontot tesz (valamire), tető alá hoz, (megbízást) teljesít, abszolvál
 • megcsinál, végrehajt, véghezvisz, végbevisz, lezár, elfogyat (tájnyelvi), konszummál (idegen), perfektuál (idegen), egzekvál (régies), finisel (szaknyelvi) Sz: felteszi a pontot az i-re
 • abbahagy, félbeszakít, felhagy (valamivel)
 • végére ér (valaminek), túljut (valamin), (iskolát) kijár, (tanulmányokat) abszolvál, letud (valamit)

dereglye

főnév
 • hajó, bárka, sajka, gálya, uszály, átkelőcsónak
 • csónak, komp

buborék

főnév
 • bugyborék (tájnyelvi), légbuborék, légüreg (szaknyelvi), buggy (tájnyelvi)
 • szappanbuborék

alkony, alkonyat

főnév
 • szürkület, napnyugta, naplemente, napszállta, kora este, sötétedés, félhomály, estpír (régies), esthajnal (régies), éjkorány (régies), napeste (régies), naphajlat (tájnyelvi), napszentület (tájnyelvi), napáldozat (tájnyelvi), szürkönyet (tájnyelvi), sürvedés (tájnyelvi)
 • (választékos): hanyatlás, pusztulás, vég

agronómus

főnév
 • mezőgazdasági mérnök, agrármérnök, mezőgazdász, mezőgazda (régies), gazdamérnök (régies)

áramlás

főnév
 • áramlat, sodrás, folyás, özönlés, fluxus (idegen)

botorkál

ige
 • botladozik, bukdácsol, tántorog, támolyog, csetlik-botlik, dülöngél, bakalász (tájnyelvi), botolog (tájnyelvi), csötönöz (tájnyelvi)
 • tévelyeg

álmatlanság

főnév
 • ébrenlét, éberség, élénkség, forgolódás, insomnia (szaknyelvi)

árlejtés

főnév
 • versenytárgyalás, tender
 • árcsökkentés
 • (régies): árverés, kótyavetye (bizalmas)
 • ártáblázat, árgrafikon

brigád

főnév
 • munkabrigád, munkacsapat, munkaközösség, team, gárda
 • osztag, különítmény
 • (régies): dandár