darabont szinonimái

főnév
 • őr, hajdú

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsémbel

ige
 • zsörtölődik, elégedetlenkedik, panaszkodik, siránkozik, kesereg, morog, dohog, dörmög, házsártoskodik, pattog, veszekszik, civakodik, perel, kárpál (tájnyelvi)

évad

főnév
 • idény, szezon, évszak, időszak, ciklus
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a darabont szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csillan

ige
 • felcsillan, megcsillan, felvillan, megvillan, felragyog

bojt

főnév
 • rojt, pamacs, pompon, csömbök (tájnyelvi), bakló (tájnyelvi)
 • (régies): oltóág, csemete

bibi

főnév
 • (bizalmas): seb, sérülés, sebesülés, szúrás, sebhely, horzsolás, zúzódás, fakadékocska (régies)
 • (bizalmas): bibe, akadály, baj, bökkenő, nehézség, gát, torlasz, galiba

bánt

ige
 • bántalmaz, megüt, megver, kezet emel (valakire), sért, sérteget, gúnyol, heccel, inzultál, gonoszkodik, komiszkodik
 • háborgat, háborít, zaklat, nyaggat, nyüstöl (bizalmas), abajgat, idegesít, bosszant, ingerel, szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), molesztál
 • piszkál, fogdos
 • elkedvetlenít, lehangol, elkomorít, elcsüggeszt, keserít, fáj, szomorít, aggaszt
 • gyötör, kínoz
 • irritál, izgat, nyugtalanít

csörög

ige
 • szól, zörög, berreg, csörömpöl, zakatol, csönget, csikorog
 • csobog, csörgedez
 • kelepel, cserreg-berreg (tájnyelvi), csörög-börög (tájnyelvi), barcag (tájnyelvi)
 • (bizalmas): telefonál, telcsizik (bizalmas)
 • (szleng): táncol, lötyög (bizalmas), pörög, ráz (szleng), riszál (szleng), zötyög (szleng)

édeskevés

melléknév
 • kevés, kevéske, csekély

lajhár

főnév
 • dologkerülő, naplopó, csavargó
 • (jelzőként): aluszékony, álmos, rest, tohonya, tunya, lanyha

álmatlanság

főnév
 • ébrenlét, éberség, élénkség, forgolódás, insomnia (szaknyelvi)

áldomás

főnév
 • pohárköszöntő, felköszöntés, felköszöntő, tószt, jókívánság, szerencsekívánat, üdvözlet
 • (tájnyelvi): evés-ivás, dínomdánom
 • (régies): áldozatbemutatás

áramfejlesztő

főnév
 • generátor, dinamó, aggregátor

egyesület

főnév
 • csoport, kör, testület, egylet, szervezet, társaság, társaskör, szövetség, társulat, céh, felekezet, kongregáció (idegen), gyülekezet, párt, osztag, klub, liga, unió, klikk (pejoratív), brigád, kollektíva, kollégium, banda, bagázs (bizalmas), grémium (idegen)
 • sportegyesület, sportklub

elhelyezkedés

főnév
 • helyzet, fekvés, beosztás, körülmény, konfiguráció (szaknyelvi), testtartás, póz, testhelyzet
 • állás, munka, hivatal, munkavállalás

felvonó

főnév
 • lift
 • páternoszter, folytonjáró
 • csörlő, villa, elevátor (idegen)

érzület

főnév
 • lelkület, érzésvilág, érzelemvilág
 • érzelem, affektus (idegen), emóció (idegen)

dátum

főnév
 • dátumozás, keltezés, kelet
 • időpont

csibész

főnév
 • csirkefogó, gazember, gazfickó, gézengúz, kópé, himpellér, imposztor (régies), pernahajder, pokolravaló, jómadár, jó firma, kapcabetyár, ebadta, máriásadta (tájnyelvi), ganef (szleng), gauner (bizalmas), mihaszna, semmirekellő, senkiházi, lókötő, aszfaltbetyár, lacibetyár (tájnyelvi)
 • (gyerek): rosszaság, rosszcsont, rosszposztó, ördögfióka, ördögfattya (tájnyelvi), utcagyerek, utcakölyök, anyaszomorító, kutyanáció (tájnyelvi), ebugatta (tájnyelvi)

döbbent

melléknév
 • megdöbbent, megrendült, elképedt, ámuló, felháborodott

ernyő

főnév
 • (kocsin): ekhó, kocsisátor (régies), tető
 • esernyő, paraplé (régies), umbrella (régies)
 • napernyő, árnyéktartó (régies), napellenző
 • lámpaernyő
 • képernyő, monitor (szaknyelvi)
 • (régies): lepel, boríték, teríték

derűre-borúra

határozószó
 • gyakran, minduntalan, állandóan, egyre-másra, nyakra-főre, unos-untalan

bonyolít

ige
 • komplikál, kuszál, összekuszál, összezavar, összegabalyít, gabalyít, megnehezít, kever (régies), kavar (szleng)
 • lebonyolít, elintéz, intéz

dugva

határozószó
 • rejtve, titokban, titkosan, alattomban, suttyomban, sutyiban (bizalmas), lopva
 • (bizalmas): tömve, dugig, dugvást (tájnyelvi), zsúfolásig, telis-tele

érzékeltet

ige
 • éreztet, kifejez, kifejezésre juttat, sejtet, következtetni enged (valamire), tanújelét adja (valaminek), értésére ad, nyilvánvalóvá tesz, elárul
 • megjelenít, ábrázol, bemutat, megmutat, leír, vázol, lefest, szeme elé tár (valakinek valamit), körvonalaz, visszaad