csiszolópor szinonimái

főnév
 • gyémántpor

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

foglalt

melléknév
 • fenntartott, lekötött, rezervált, előjegyzett
 • házas, nős
 • férjezett

terül

ige
 • elnyúlik, fekszik, kiterjed, elterül
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csiszolópor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csánk

főnév
 • csüd, lábszár

bevár

ige
 • megvár, kivár, várakozik (valakire, valamire)

berendezkedik

ige
 • letelepedik, elhelyezkedik, etablírozza magát (régies)
 • felkészül

áttér

ige
 • átáll, átmegy, átvált, átcsap, átugrik, átnyergel (bizalmas), vált
 • átkeresztelkedik, kitér, megtér, konvertál (régies), átgyónik (tájnyelvi), átpártol
 • (tájnyelvi): átfér

cserkész2

főnév
 • (régies): erdőőr, nyomkereső, kutató, cirkáló
 • kiscserkész

dokumentum

főnév
 • bizonyíték, okmány, okirat, irat, tanújel, tanúsítvány, bizonyság, papír, írás

kreál

ige
 • megtervez, kigondol, kitalál
 • megalkot, megvalósít, megcsinál, előállít, elkészít, kivitelez, megformál, megteremt, konstruál
 • létesít, alapít, szervez, összehoz (bizalmas), létrehoz, létrehív, életre hív, instituál (régies)

alapeszme

főnév
 • alapgondolat, téma, motívum, mondanivaló, tartalom, koncepció, elgondolás, idea
 • alapelv

ahol2

határozószó
 • (tájnyelvi): ott

állott

melléknév
 • romlott, ó, poshadt (víz, étel), peshedt (tájnyelvi), penyvedt (tájnyelvi), pállott (tájnyelvi)
 • áporodott, nehéz, rossz, búszos (tájnyelvi)

drusza

főnév
 • névrokon, egynevű, ját (régies), azonegy nevű (régies)
 • (tájnyelvi): barát, pajtás, cimbora

eldob

ige
 • elhajít, elvet, ellök, eltaszít, ellódít, elrepít, elpasszol (bizalmas), (labdát) átad, zamekol (szleng), elgór (tájnyelvi)
 • kidob, szemétre dob, kiselejtez, félredob, félrelök, kimustrál (bizalmas), kiszuperál (bizalmas), megszabadul (valamitől)
 • (valakit): otthagy, faképnél hagy, magára hagy, elpártol, kikosaraz, elutasít, megtagad(valaki mellett)

felolvad, fölolvad

ige
 • fölenged, kiolvad, kienged, feloldódik, cseppfolyós lesz, cseppfolyóssá válik, kiforrad (tájnyelvi)

epebajos

melléknév
 • epés (bizalmas), epebeteg

csizma

főnév
 • bilgeri, botos (tájnyelvi), ebenlógó (tájnyelvi)
 • hótaposó (bizalmas), hótapsi (bizalmas)

csak

határozószó
 • csakis, csupán, csupáncsak, egyedül, egyesegyedül, kizárólag, kizárólagosan, egymagában, önmagában, mindössze (választékos), pusztán, összesen, száz százalékban, tisztán, csupa (tájnyelvi), csupádon (tájnyelvi), csupádon csupa (tájnyelvi)
 • hadd, bárcsak, legalább

dermesztő

melléknév
 • csikorgó, farkasordító, kegyetlen, kutya (bizalmas), metsző
 • borzasztó, zsibbasztó, heves, átható, félelmetes, bénító, hátborzongató, iszonyatos

embertelen

melléknév
 • kíméletlen, kegyetlen, könyörtelen, brutális, irgalmatlan, inhumánus (idegen), lelketlen, érzéketlen, szívtelen, rideg, kemény szívű, kőszívű, állatias, bestiális, nérói (választékos), szadista, embernyúzó
 • (régies): dísztelen, paraszt
 • nyomorúságos, megalázó, borzalmas, borzasztó, rettenetes, rettentő, szörnyű, szörnyűséges, förtelmes, gyalázatos, gyötrelmes, cudar, komisz

csörög

ige
 • szól, zörög, berreg, csörömpöl, zakatol, csönget, csikorog
 • csobog, csörgedez
 • kelepel, cserreg-berreg (tájnyelvi), csörög-börög (tájnyelvi), barcag (tájnyelvi)
 • (bizalmas): telefonál, telcsizik (bizalmas)
 • (szleng): táncol, lötyög (bizalmas), pörög, ráz (szleng), riszál (szleng), zötyög (szleng)

bír

ige
 • elbír, megbír
 • (bírja magát): jó erőben van, erős
 • elvisel, eltűr, kibír, kiáll, áll
 • (szleng): szeret, kedvel, tetszik (valakinek valami), csíp (szleng), komál (szleng), vonzódik (valakihez)
 • képes, tud, győz
 • (valakit valamire): rábír, rábeszél, rávesz, kényszerít, késztet, indít (valamire)
 • (régies): birtokol, birtokában van, van (valamije), rendelkezik (valamivel), bírlal (szaknyelvi)
 • (nyelvet): tud, ismer, beszél
 • (valakivel): féken tart, kordában tart

diploma

főnév
 • oklevél, jeleslevél (régies), képesítőlevél (régies), képesítés, bizonyítvány
 • leirat, rendelet

engesztel

ige
 • békít, enyhít, békéltet, megkövet, bocsánatot kér, engedelmet kér, kiengesztel
 • megnyugtat, csillapít, lecsitít, csendesít