életszükséglet szinonimái

főnév
 • létszükséglet, létföltétel, létkérdés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

osztó II.

főnév
 • nevező, divizor (idegen)

vérmező

főnév
 • (régies): csatatér, harcmező, harchely (régies), küzdőtér, küzdhely (régies), csatamező, csatasík (régies), csatahely, ütközethely (régies), hadmező (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a életszükséglet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

éhbér

főnév
 • kegyelemkenyér, alamizsna

csodadoktor

főnév
 • kuruzsló, sarlatán, szemfényvesztő, szélhámos

csempész2

főnév
 • feketéző (szleng), zugárus, dugárus, orgazda, zugkereskedő, síber (bizalmas), félkézkalmár (régies)

bolondít

ige
 • szédít (bizalmas), bódít, maszlagol (bizalmas), kormoz (szleng), etet (szleng), elhitet (valakivel valamit), félrevezet, megtéveszt, kijátszik, megcsal, becsap, rászed, lóvá tesz, beugrat, bepaliz (bizalmas), átejt (bizalmas), átver (bizalmas), átdob (szleng), hülyít (bizalmas), szórakozik (valakivel) (bizalmas), átráz (bizalmas), javátít (tájnyelvi)
 • ámít, áltat, hiteget
 • (magába bolondít): elcsábít, behálóz, befűz (bizalmas), elcsavarja a fejét

eldob

ige
 • elhajít, elvet, ellök, eltaszít, ellódít, elrepít, elpasszol (bizalmas), (labdát) átad, zamekol (szleng), elgór (tájnyelvi)
 • kidob, szemétre dob, kiselejtez, félredob, félrelök, kimustrál (bizalmas), kiszuperál (bizalmas), megszabadul (valamitől)
 • (valakit): otthagy, faképnél hagy, magára hagy, elpártol, kikosaraz, elutasít, megtagad(valaki mellett)

előrevisz

ige
 • előbbre visz, előrehoz, előretol, előretesz
 • előmozdít, segít, siettet, előrelendít, fellendít, előtérbe helyez, növel, gyarapít, erősít, fokoz, felvirágoztat, kiművel, fejleszt

március

főnév
 • tavaszelő (régies), böjtmás hava (régies), harmadhó (régies), Kos hava (régies)

befejez

ige
 • bevégez, elkészít, elvégez, végez (valamivel), véget vet (valaminek), pontot tesz (valamire), tető alá hoz, (megbízást) teljesít, abszolvál
 • megcsinál, végrehajt, véghezvisz, végbevisz, lezár, elfogyat (tájnyelvi), konszummál (idegen), perfektuál (idegen), egzekvál (régies), finisel (szaknyelvi) Sz: felteszi a pontot az i-re
 • abbahagy, félbeszakít, felhagy (valamivel)
 • végére ér (valaminek), túljut (valamin), (iskolát) kijár, (tanulmányokat) abszolvál, letud (valamit)

bányászik

ige
 • fejt, kifejt, kitermel, ás, kiás, bont, kiaknáz, váj, kiváj, jöveszt (szaknyelvi)
 • felkutat, kutakodik, keresgél, megkeres, utánajár, átkutat, kikutat

belemárt

ige
 • belemerít, megmárt, beáztat, átáztat, bevizez, megnedvesít
 • beleszúr, belemélyeszt, belevág, beledöf, belenyom
 • (bizalmas): belekever, bajba kever, gyanúba kever, beleránt, kompromittál (idegen)

élsportoló

főnév
 • bajnok, csúcstartó

értékesít

ige
 • elad, áruba bocsát, árusít, árul, pénzzé tesz, túlad (valamin), forgalomba hoz, realizál (szaknyelvi)
 • felhasznál, hasznosít, hasznot húz (valamiből), kiaknáz

gönc

főnév
 • (szleng): hacuka (bizalmas), cucc (bizalmas), szerelés (szleng), szerkó (szleng), ancúg (bizalmas)
 • ócskaság, limlom, hóbelevanc, cula, kacat
 • batyu, csomó

félvállról

határozószó
 • lekicsinylően, leereszkedően, lenézően, foghegyről, foghegyen (tájnyelvi), fitymálva, fitykén (tájnyelvi), magas lóról, lóhátról, hetykén, lekezelően, fölényesen, fölényeskedve, hányaveti módon, hányaveti módra

eleven

melléknév
 • élő, létező, hús-vér
 • élénk, mozgékony, izgő-mozgó, fürge, friss, lendületes, virgonc, nyüzsgő, ugribugri, energikus, agilis, játékos, pajkos, tűzrőlpattant, tüzes, víg, vidám, bohókás Sz: eleven, mint a csík
 • változatos, lendületes, fordulatos, mozgalmas, érdekfeszítő, életszerű, színes, színpompás, képszerű, plasztikus

egység

főnév
 • egységesség, összetartozás, integritás (idegen), unió, szintézis
 • tömörülés, együvé tartozás, összetartozás
 • összhang, harmónia, egyezés, egyetértés
 • mértékegység
 • formáció (szaknyelvi), képződmény, alakzat, (katonai) alakulat
 • elem, összetevő, komponens (szaknyelvi), tényező, alapelem, részleg, tag

elmélkedik

ige
 • gondolkodik, elgondolkozik, gondolataiba mélyed, töri a fejét, elméjében forgat (valamit), töpreng, fontolgat, mérlegel, átgondol, tűnődik, megfontol, elmélyed, rágódik, tépelődik, vizsgálódik, tanulmányoz, studíroz (bizalmas)
 • filozofál, bölcselkedik, meditál, mereng, spekulál, tanakodik

felszalad, fölszalad

ige
 • fölmegy, fölfut, fölrohan, fölszáguld, fölvágtat
 • fellátogat, felnéz, benéz, felugrik, beugrik
 • (ár, láz): felszökik, megemelkedik

elhelyezkedés

főnév
 • helyzet, fekvés, beosztás, körülmény, konfiguráció (szaknyelvi), testtartás, póz, testhelyzet
 • állás, munka, hivatal, munkavállalás

csőlakó

melléknév
 • csavargó, csöves (szleng), csövi (bizalmas), hajléktalan, csatornatöltelék (pejoratív), hobó (szleng)

előfizet

ige
 • járat, megrendel, abonál (régies), prenumerál (régies)

felüdül, fölüdül

ige
 • felfrissül, feléled, megújul, regenerálódik, rekreálja magát (szaknyelvi)
 • (régies): felébred, ocsúdik, serken