csapás1 szinonimái

főnév
 • ütés, vágás, suhintás, sújtás, ütleg, pofon
 • baj, sorscsapás, szerencsétlenség, megpróbáltatás, megrázkódtatás, balszerencse, istenverése (tájnyelvi), istencsapása (tájnyelvi), hányattatás, viszontagság, kataklizma (idegen), balsors, balvégzet (régies), tragédia, katasztrófa, krach (régies), átoksúly (régies), vész (régies), veszedelem (régies), kalamitás (régies)
 • (régies): büntetés, ostorozás

csapás2 szinonimái

főnév
 • gyalogút, ösvény, gyalogösvény, csapa (tájnyelvi), vadjárás, nyom
 • (tevékenységé) irány, eljárásmód

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egyedülálló

melléknév
 • magányos, társtalan, elhagyott, elhagyatott, árva, egyes, szóló, különálló, elkülönült, facér (bizalmas), nőtlen, özvegy, agglegény, elszigetelt, izolált, szeparált Sz: se kutyája, se macskája
 • példátlan, páratlan, ritka, sajátos, sajátságos, különös, különleges, eredeti, kivételes, hasonlíthatatlan, párját ritkító, példa nélkül való, rendkívüli, felülmúlhatatlan, utolérhetetlen, szokatlan, tüneményes, minden képzeletet felülmúló, fantasztikus, speciális, unikális (idegen)

őrjítő

melléknév
 • dühítő, észbontó, tébolyító
 • (fájdalom): tépő, szaggató, szörnyű, elviselhetetlen, szüntelen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csapás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

cáfolhatatlan

melléknév
 • tagadhatatlan, kétségbevonhatatlan, kétségtelen, biztos, elvitathatatlan, megtámadhatatlan, letagadhatatlan, vitán felül álló, megdönthetetlen, apodiktikus (szaknyelvi)

bemélyedés

főnév
 • rovátka, vájat, vágat, horpadás, törés, hasadék, repedés, rés, hézag, horony, nút (idegen)
 • behorpadás, lakúna (szaknyelvi)

bekeretez

ige
 • berámáz, keretbe foglal, rámába foglal

ártér

főnév
 • árterület, dagálytér, hullámtér

cirmos II.

főnév
 • macska, cica

de II.

kötőszó
 • ám, ámde, ámbár, azonban, csak, csakhogy
 • ellenben, viszont, ezzel szemben, egyébként, pedig, viszontag (régies), pediglen (régies)
 • hanem
 • mégis, mégiscsak, azért, mindamellett, mindazonáltal
 • és
 • dehogynem

körömágy

főnév
 • körömház

adófizetés

főnév
 • adózás, adólevonás, sarc (régies)

akusztika

főnév
 • hangtan
 • hangzás, kicsengés

dezertál

ige
 • átáll, átszökik, átpártol, átlóg (bizalmas), lelécel (szleng)

egyesület

főnév
 • csoport, kör, testület, egylet, szervezet, társaság, társaskör, szövetség, társulat, céh, felekezet, kongregáció (idegen), gyülekezet, párt, osztag, klub, liga, unió, klikk (pejoratív), brigád, kollektíva, kollégium, banda, bagázs (bizalmas), grémium (idegen)
 • sportegyesület, sportklub

feldagad, földagad

ige
 • felpuffad, felduzzad, felhólyagzik (régies), felpüffed, megdagad, dudorodik, evődik (régies), felguvadik (tájnyelvi), feljön (tájnyelvi), felnő (tájnyelvi), felpöcced (tájnyelvi)

eltanácsol

ige
 • elküld, elutasít, lebeszél

csapódik

ige
 • ütődik, verődik, vágódik, ütközik, felütközik (szaknyelvi), hánykolódik, csappan (tájnyelvi), csapkolódik (tájnyelvi)
 • (folyadék): fröccsen, loccsan, löttyen
 • (ajtó): bevágódik, csukódik, záródik, zárul
 • (valakihez, valamihez): csatlakozik, szegődik, társul, pártol

bűncselekmény

főnév
 • bűn, bűntett, bűntény, bűnügy, vétség, törvényszegés, törvénysértés, törvénytelenség, jogsértés, deliktum (régies), vétek, móka (szleng), stikli (bizalmas), buli (bizalmas), balhé (szleng), balitács (szleng), bűnvádi (szleng)

csontritkulás

főnév
 • osteoporosis (szaknyelvi), mészhiány, kalciumhiány

elrothad

ige
 • megrothad, feloszlik, felbomlik, elposhad, elromlik, megromlik, elkorhad, elpusztul

csendőr

főnév
 • fogdmeg (bizalmas), zsandár, pandúr, poroszló (régies), porkoláb (régies), pacsirta (régies)

berendez

ige
 • bebútoroz, felszerel, arranzsál (régies), arranzsíroz (régies)
 • megszervez, megtervez, beoszt, organizál

csupán

határozószó
 • csak, csakis, csupáncsak, kizárólag, kizárólagosan, mindössze, egyedül, maga, önmagában, pusztán, magában véve, tisztán, merőben, éppen, ingyen (régies), csupádokon (tájnyelvi), csupándad (tájnyelvi), egyedült (tájnyelvi), egyszerűen, éppenséggel

elszíneződik

ige
 • színt vált, átszíneződik