alant I. szinonimái

határozószó
 • lenn, lent, alul, mélyen

alant II. szinonimái

melléknév
 • (régies): alantas, közönséges, alpári, pórias

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

betétlap

főnév
 • pótlap

e-mail

főnév
 • e-levél, elektronikus levél, emil (tréfás)
 • villanyposta, drótposta
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a alant szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

adag

főnév
 • fejadag, rész, dózis, porció
 • kvantum (régies), hányad

akar

ige
 • szándékozik, szándékszik, szándékában áll, igyekezik, el van szánva (valamire), szándékol (választékos), készül (valamire)
 • törekszik, iparkodik, tör (valamire), tervel, tervez, igényel (valamit)
 • kíván, óhajt, vágyik, vágyakozik

archeológus

főnév
 • régész, régiségbúvár

idézet

főnév
 • citátum, allegatum (idegen)

áskálódás

főnév
 • intrika, fondorkodás, fondorlat, cselszövés, ármány (választékos), machináció (bizalmas), mesterkedés, aknamunka, fúrás (bizalmas), fenekedés (régies), rágalom, rágalmazás, megrágalmazás, vádaskodás, becsmérlés, ócsárlás, megszólás, leszólás, kibeszélés

barka

főnév
 • beske (tájnyelvi), pimpó (régies), cicamaca (tájnyelvi)

dacára

névutó
 • ellenére, szemben, ellentétben, függetlenül (valamitől), tekintet nélkül (valamire)

borvíz

főnév
 • (tájnyelvi): ásványvíz, savanyúvíz, csevice (régies)

alapelv

főnév
 • alaptétel, alapeszme, vezérelv, irányelv, princípium (szaknyelvi), alapigazság, axióma (szaknyelvi), sarktétel, sarkkő (választékos), sarkigazság, koncepció

abbahagy

ige
 • félbehagy, félbeszakít, félbenszakaszt (régies), abbaszakít (régies), félbe-szerbe hagy (régies), félretesz, felad, felhagy (valamivel), elhagy (valamit), leáll (valamivel), megszüntet, megszakít, beszüntet, szüneteltet, megszűnik (vmit tenni), leszokik (valamiről), eláll (valamitől) Sz: leteszi a lantot; szegre akasztja a cipőt; szegre akasztja a kesztyűt; bemondja az unalmast (szleng); hagyja a fenébe; hagyja a francba; bedobja a törülközőt (szleng)

amily, amilyen

névmás
 • milyen (régies), mily (régies), aminő (régies)
 • amekkora

bolthajtás

főnév
 • boltozat, boltív, árkád, arcus (idegen), bógni (szaknyelvi)

alkalmatlanság

főnév
 • képtelenség, cselekvőképtelenség, tehetetlenség, erőtlenség, gyengeség, impotencia, imposszibilitás (régies)
 • időszerűtlenség, kényelmetlenség, kellemetlenség, inkommoditás (idegen)

apostol

főnév
 • követ, küldött, hitkövet (régies), tanítvány
 • hirdető, szószóló

borotvapenge

főnév
 • zsilett, zsilettpenge